Program podrške malim preduzećima

Prava prlika da unapredite svoje poslovanje

Program podrške malim preduzećima

NLB Komercijalna banka je i ove godine izabrana za učešće u realizaciji Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme Ministarstva privrede Republike Srbije.

Program, u saradnji sa Ministarstvom privrede Republike Srbije, Razvojnom agencijom Srbije i uz podršku Evropske unije, podrazumeva dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima i zadrugama za nabavku nove proizvodne opremem, građevinske mehanizacije, mašina i opreme za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje.

Bespovratna sredstva mogu iznositi do 25% neto vrednosti nabavljene opreme.

Sredstva dodeljena ovim putem mogu se iskoristiti za nabavku:

 • Nove opreme koja je uključena direktno u proces proizvodnje razmenjivih dobara i to:
  • Proizvodne opreme ili mašina
  • Transportno manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta
  • Specijalizovanih alata za mašine, delova
  • Mašina i opreme za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje (ESG)
 • Nove opreme za izvođenje građevinskih radova i to:
  • Građevinske mehanizacije potrebne za izvođenje građevinskih radova, a prema definisanim prihvatljivim šiframa delatnosti.

Uslovi kredita

 • Korisnici moraju biti upisani kao mala ili mikro preduzeća ili preduzetnici u skladu sa Zakonom o računovodstvu na dan 31.12.2021. godine
 • Da u tekućoj i tokom prethodne 2 godine nisu primili državnu pomoć (subvencije) koja bi zajedno sa traženim bespovratnim sredstvima prešle 23 mil RSD koje je primio privredni subjekt i/ili s njim povezano lice (da lica u vezi sa podnosiocem zahteva nisu primala državnu pomoć na osnovu ovog programa)
 • Da u 2022. godini nisu bili korisnici ovog programa
 • Da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili likvidacija
 • Da su u većinskom privatnom vlasništvu
 • Da u trenutku podnošenja zahteva nisu smanjili broj zaposlenih na neodređeno vreme preko 10% u odnosu na 31.12.2022. godinu
 • Da su izmirili dospele obaveze javnih prihoda
 • Da su izmirili preuzete obaveze iz prethodnih programa
 • Da nisu konkurisali za nabavku opreme ili istu nabavili po drugim programima finasijske podrške u vidu bespovratnih sredstava RS u 2023.godini
 • Da predmet finansiranja neće biti finansiran delimično ili u celosti iz bilo kog drugog izvora javnih sredstava
 • Oprema se može nabaviti od kredibilnog dobavljača koji je prozvođač, uvoznik ili dustributer opreme i nije povezano lice sa korisnikom. Oprema domaćeg porekla mora biti nabavljena direktno od proizvođača, pravnog lica ili preduzetnika. Oprema ne sme biti isporučena niti plaćena delimično ili u celosti pre donošenja Rešenja o bespovratnim sredstvima
 • Da privredni subjekt ima obezbeđen slobodan proizvodni prostor i sve uslove za instaliranje i stavljanje u funkciju proizvodne opreme koja se nabavlja

Napomena: Ostali uslovi su detaljno definisani Uredbom Vlade RS o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2023. godini - Ministarstvo privrede Republike Srbije.

u RSD

Sufinansiranje
(do 25%)

Kredit (70%)*

Sopstveno učešće
(5%)*

Neto vrednost opreme

Min

500.000,00

1.400.000,00

100.000,00

2.000.000,00

Max

5.000.000,00

14.000.000,00

1.000.000,00

20.000.000,00*

 

Iznos kredita: minimalni: RSD 1.400.000 a maksimalni RSD 14.000.000 (može i veći ukoliko je vrednost opreme veća od RSD 20 mil)

Grace period: 6 meseci obavezno

Rok korišćenja: 18/24/36/48/60 meseci od datuma puštanja kredita u korišćenje, uključujući grace period

Otplata kredita:

 • u mesečnim ratama (mala preduzeća)
 • u mesečnim anuitetima (mikro preduzeća i preduzetnici)

Valuta kredita: RSD i RSD sa valutnom klauzulom

Obezbeđenje: menice, zaloga na predmetu finansiranja ili drugoj pokretnoj imovini u vlasništvu klijenta

*Neto vrednost opreme koja se finansira može biti veća od 20 mil rsd u kom slučaju se povećava ili učešće kredita ili sopstveno učešće.

Formular za Program

Formular za prijavu za ovogodišnji Program nalazi se na linku. Popunjeni formular je potrebno dostaviti svom Biznis savetniku, ili u najbližu ekspozituru.

Želite da vas kontaktiramo?

Ukoliko ste zainteresovani za ovaj kredit, popunite kratku online formu u nastavku očekujte poziv NLBKB Savetnika za biznis u najkraćem roku.

Želite da vas kontaktiramo?
Molimo vas da popunite kontakt formu
Obavezno polje
Obavezno polje
Obavezno polje
Obavezno polje
Obavezno polje
+381
Obavezno polje
Upoznat/a sam sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti*

Za sve dodatne informacije o Programu podrške malim preduzećima za nabavku opreme i uslovima kreditiranja i odobravanja, pozivamo vas da kontaktirate Biznis Savetnika ili Kontakt centar NLB Komercijalne banke na 011 2018 600.