COSME program

 Krediti iz Cosme programa za mala i srednja preduzeća

COSME program
Check Promenljive, povoljnije kamatne stope za ceo period otplate kredita
Check Povoljnije naknade
Check Menično obezbeđenje kredita bez obaveze uspostavljanja hipoteke/zaloge

NLB Komercijalna banka, Beograd ima uspostavljenu poslovnu saradnju sa Evropskim investicionim fondom (EIF) kao garantom za realizaciju kredita iz COSME programa, čija je namena prevazilaženje teškoća pristupu finansiranja za mala i srednja preduzeća, koji je podržao strategiju Evropa 2020 – Strategiju pametnog, održivog i inkluzivnog rasta.

 

Karakteristike proizvoda:

  • Kredit je namenjen za: finansiranje obrtnih i trajnih obrtnih sredstava
  • Korisnici kredita mogu biti preduzetnici i mikro, mala i srednja preduzeća po definiciji EU, a u skladu sa internom segmentacijom Banke, osnovani i registrovani na teritoriji Republike Srbije
  • Valuta kredita: RSD ili EUR u dinarskoj protivvrednosti
  • Iznos kredita u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta: minimalni iznos EUR 5.000, maksimalni EUR 150.000
  • Promenljiva kamatna stopa tokom celokupnog perioda otplate kredita, koja se definiše na godišnjem nivou
  • Mogući period otplate je 36 i 42 meseca od datuma puštanja kredita u tečaj, uz grace period do 6 meseci (koji je uključen u period otplate)
  • Bez naknade za prevremenu otplatu

 

Ovo finansiranje je omogućeno putem EU garancije za finansiranje duga uz podršku finansijskih sredstava Evropske unije po osnovu LGF instrumenta za obezbeđenje kredita koji je propisan Uredbom EU br. 1287/2013 Evropskog parlamenta i Saveta za uspostavljanje Programa za konkurentnost kompanija i malih i srednjih preduzeća (COSME) (2014-2020)

 

cosmo-footer