ESG Investicioni krediti

ESG Investicioni krediti
Check Rok otplate kredita – do 10 godina, u zavisnosti od mere koja se finanansira, odnosno otplatnog kapaciteta projekta
Check Do 12 meseci grace perioda i otplata u mesečnim/tromesečnim ratama.
Check Mogućnost jednokratne isplate ili u tranšama

Karakteristike proizvoda

 • Kredit je namenjen za finansiranje:
  1. energetski efikasnih mera
  2. mera za obnovljive izvore energije
  3. Inkluzionih projekata
  4. Cirkularne ekonomije
 • uključujući i refinanisiranje sopstvene investicije i refinansiranja kredita kod druge banke sa prihvatljivom namenom

 • Opcija isplate kredita: a) u dinarima sa valutnom klauzulom (po srednjem kursu NBS na dan isplate) i b) u devizama (EUR) - devizni krediti u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju
 • Naknada za prevremenu otplatu minimum 3% u slučaju da  je u pitanju refinansiranje od strane druge banke
 • Instrumenti obezbeđenja se uzimaju u zavisnosti od iznosa, ročnosti plasmana i boniteta tražioca kredita, a u skladu sa odlukom Banke