Okvirno obnovljiv kredit

Kreditiranje privrede

Okvirno obnovljiv kredit
Check Sredstva kredita se povlače i vraćaju prema potrebama/poslovnom modelu klijenta.
Check Mogućnost korišćenja u RSD, RSD sa valutnom klauzulom, EUR.
Check Fiksna kamatna stopa tokom celokupnog perioda otplate kredita koja se definiše na godišnjem nivou.

Karakteristike proizvoda:

  • Kredit je namenjen za finansiranje obrtnih sredstava, likvidnosti, finansiranje izvoza i ostale namene
  • Višekratna isplata i otplata, saglasno poslovnom modelu klijenta
  • Rok vraćanja: do 18 meseci od datuma puštanja prve tranše kredita u tečaj, s tim da rok dospeća pojedinačne tranše je do 180 dana
  • Bez naknade za prevremenu otplatu
  • Instrumenti obezbeđenja se uzimaju u zavisnosti od iznosa, ročnosti plasmana i boniteta tražioca kredita, a u skladu sa odlukom Banke