Otkup potraživanja

Otkup potraživanja

NLB Komercijalna banka nudi svojim klijentima otkup potraživanja u vidu faktoringa ili eskonta menica. 

Faktoring

Faktoring je finansijski posao u kojem Banka pre dospeća za naplatu vrši otkup kratkoročnih novčanih potraživanja za prodatu robu ili izvršene usluge sa maksimalnim rokom dospelosti saglasno zakonskoj regulativi.

Faktoring je namenjen klijentima koji imaju zaključene komercijalne ugovore i/ili višegodišnju uspešnu saradnju sa svojim kupcima-dužnicima, po osnovu kojih prodaju svoja nedospela i nesporna kratkoročna potraživanja Banci i na taj način rešavaju potrebu za dodatnim obrtnim kapitalom, povećavaju likvidnost, poboljšavaju pokazatelje kreditne sposobnosti.

Eskont menica

Eskont menica predstavlja efikasan način da klijenti obezbede likvidna sredstva za potrebe tekućeg poslovanja.

NLB Komercijalna banka vrši eskont menica izdatih prvenstveno od strane bonitetnih i prvoklasnih klijenata uz regresno pravo remitenta.

U eskont se uzimaju solo menice koje su indosirane na banku punim indosamentom.