Stambeni krediti

Za vas koje svaki put vodi kući

Informativni kalkulator
Check Jednostavna procedura
Check Period otplate do 30 godina
Check Krediti sa i bez osiguranja kod NKOSK

Stambeni kredit u RSD indeksiran u EUR

 • Iznos kredita: od 12.000 EUR do 300.000 EUR
 • Učešće: Min 20% od iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti/predmera i predračuna radova
 • Period otplate kredita: od 96 do 360 meseci
 • Naknada za obradu kredita: 0%
 • Nominalna kamatna stopa (godišnja promenljiva):
  • od 2,95% do 3,55% + 6M Euribor (model kredita bez NKOSK)
  • od 2,89% do 3,49% + 6M Euribor (model kredita sa NKOSK)
 • Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou):
  • od 3,36% do 3,97% (krediti bez osiguranja kod NKOSK - po uslovima iz reprezentativnog primera)
  • od 3,54% do 4,16% (krediti sa osiguranjem kod NKOSK - po uslovima iz reprezentativnog primera)

Kupovina prve stambene nepokretnosti (stambeni kredit bez osiguranja kod NKOSK)

- min učešće 10% od iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti
- iznos kredita od 12.000 EUR do 100.000 EUR
- period otplate kredita: od 96 do 240 meseci

Kreditni kalkulator
Unesite iznos
Maksimalni iznos:
Unesite rok otplate

meseci

Minimalni rok:
Maksimalni rok:
Mesečni anuitet
0 RSD
Iznos kredita sa kamatom
0 RSD

*Kalkulator je informativnog karaktera

Kreditni kalkulator je informativnog karaktera. Kalkulacija se odnosi na kredite uz prenos/prijem zarade/penzije preko NLB Komercijalne banke. Za detaljne informacije obratite se Kontakt centru na 011 20 18 600 ili najbližoj ekspozituri NLB Komercijalne banke.
Detaljni kalkulator pogledajte na linku.
Za detaljne informacije obratite se Kontakt centru na 011 20 18 600 ili najbližoj ekspozituri NLB Komercijalne banke.
Detaljni kalkulator pogledajte na linku.

Modeli stambenih kredita u ponudi

Stambeni krediti odobravaju se za kupovinu, izgradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, sanaciju i dogradnju - nadziđivanje stambenog objekta kao i za refinansiranje stambenih kredita u otplati.

Stambeni krediti odobravaju se klijentima Banke sa redovnim primanjima zarade / penzije na tekućem računu otvorenom kod Banke.

Minimalni uslovi koje je potrebno da ispuni podnosilac zahteva su stalni radni odnos, minimum 3 meseca zaposlenja kod sadašnjeg poslodavca, odnosno 6 meseci za zaposlene kod preduzetnika i minimum 12 meseci ukupnog radnog staža.

Refinansirajte vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju s bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.

 

Uslovi kredita

STAMBENI KREDITI OSIGURANI KOD NKOSK SA DEVIZNOM KLAUZULOM

VRSTA KLIJENTA

KLIJENTI BANKE

IZNOS KREDITA

od EUR 12.000 do EUR 300.000

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE

EUR-srednji kurs NBS

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

Od 2,89% do 3,49% + 6M EURIBOR, promenljiva

Visina marže od 2,89% do 3,49% je fiksna

Primenjuje se vrednost 6M EURIBOR-a koja se definiše na tržištu dva radna dana pre realizacije kredita

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Usklađivanje kamatne stope vrši se, dva puta godišnje, na svakih šest meseci, računajući od datuma prelaska kredita u otplatu primenom vrednosti 6M EURIBOR-a koja je definisana na tržištu 2 radna dana pre datuma usklađivanja

ROK OTPLATE

Od 8 do 30 godina

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA

Bez naknade

NAKNADA BANKE ZA REFINANSIRANJE KREDITA DRUGIH BANAKA

Bez naknade

JEDNOKRATNA NAKNADA U KORIST NKOSK

EUR 30,00

PREMIJA OSIGURANJA KOD NKOSK*

Od 1,50% do 2,50% od iznosa kredita

OBEZBEĐENJE KREDITA

-  Dve blanko menice korisnika kredita

- Hipoteka I reda ili hipoteka II reda kada je hipoteka I reda uspostavljena kao sredstvo obezbeđenja u korist  Komercijalne banke

- Osiguranje nepokretnosti vinkulirano u korist Komercijalne banke kod osiguravajućih kompanija

- Osiguranje kredita kod Nacionalne korporacije

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja mesečnog anuiteta

UČEŠĆE

Min 20% od iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti, odnosno predmera i predračuna radova

PREVREMENA OTPLATA

Kupovina nepokretnosti:

1% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,5% ukoliko je navedeni period kraći uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00

*Trošak premije za osiguranje kredita kod NKOSK se uvećava u sledećim slučajevima:

 1. ukoliko korisnik kredita nema životno osiguranje vinkulirano u korist Banku na navedene premije se dodaje 0,25%
 2. ukoliko je predmet hipoteke "objekat u izgradnji" na navedene premije se dodaje 0,5%
 3. ukoliko je predmet hipoteke "objekat legalizovan po osnovu Zakona o planiranju i izgradnji", na osnovu minimalne tehničke dokumentacije na navedene premije se dodaje 0,15%
 4. ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i sadužnika (odnos ukupnih mesečnih kreditih obaveza i redovnih neto mesečnih prihoda umanjenih za vrednost minimalne potrošačke korpe za prvog odraslog člana domaćinstva prema poslednjim objavljenim podacima Republičkog zavoda za statistiku): jednak ili veći od 60%, na navedene premije se dodaje 0,5%; jednak ili veći od 70%, na navedene premije se dodaje 1%; jednak ili veći od 80% (samo kada je 80% ili više mesečnih obaveza ugovoreno u dinarima) na navedene premije se dodaje 1,5%

U svim slučajevima gde je obezbeđenje kredita hipoteka na nepokretnosti, prilikom odobravanja kredita javljaju se troškovi procene vrednosti, osiguranja, pribavljanja uverenja, potvrda, dozvola, izjava i rešenja nadležnih organa, troškovi konstituisanja hipoteke i dr. Navedeni troškovi obuhvaćeni su reprezentativnim primerom. 

Stambeni krediti odobravaju se klijentima Banke sa redovnim primanjima zarade* / penzije na tekućem računu otvorenom kod Banke.

*Minimalni uslovi za zaposlene:
• Stalni radni odnos
• Minimum 3 meseca zaposlenja kod sadašnjeg poslodavca odnosno 6 meseci za zaposlene kod preduzetnika
• Ukupan radni staž minimum 12 meseci

Dokumentacija

Stambeno kreditni centri

Posetite jedan od naših centara za stambene kredite ili najbližu ekspozituru i da kroz razgovor sa našim specijalistima dobijete sve neophodne informacije, pomoć i podršku u ostvarenju ove važne životne odluke.

Lokacije centara za stambene kredite:

 • Beogradu:
  • Makenzijeva br. 43
  • Vatroslava Jagića br.1
  • Trg Nikole Pašića br.7
  • Bulevar Zorana Đinđića br. 45a, Novi Beograd
  • Rajačićeva br.2, Zemun
  • Kneza Višeslava br. 118
  • Trg Politika  1
  • Svetog Save br.14
  • Bulevar Maršala Tolbuhina br. 36
  • Jurija Gagarina br.16, TC Delta City
  • Paunova 9
 • Niš
  • Episkopska br.32
 • Novi Sad
  • Bulevar oslobođenja br. 60
 • Kragujevac
  • Save Kovačeviča br.1
 • Subotica
  • Korzo br.10
 • Zrenjanin
  • Trg Slobode br.5

Stambeni krediti odobravaju se za kupovinu, izgradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, sanaciju i dogradnju - nadziđivanje stambenog objekta kao i za refinansiranje stambenih kredita u otplati.

Stambeni krediti odobravaju se klijentima Banke sa redovnim primanjima zarade / penzije na tekućem računu otvorenom kod Banke.

Minimalni uslovi koje je potrebno da ispuni podnosilac zahteva su stalni radni odnos, minimum 3 meseca zaposlenja kod sadašnjeg poslodavca, odnosno 6 meseci za zaposlene kod preduzetnika i minimum 12 meseci ukupnog radnog staža.

Refinansirajte vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju s bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.

 

Uslovi kredita

Stambeni krediti neosigurani kod nkosk sa deviznom klauzulom

Vrsta klijenta

Klijenti banke

Iznos kredita

od EUR 12.000 do EUR 300.000

do EUR 100.000 za prvu stambenu nepokretnost (za učešće od 10%)

Valuta u kojoj se ugovara kredit

Dinarski kredit indeksiran u EUR

Kriterijum za indeksiranje

EUR-srednji kurs NBS

Rok otplate

Od 8 do 30 godina

Od 8 do 20 godina za prvu stambenu nepokretnost (za učešće od 10%)

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

od 2,95% do 3,55% + 6M EURIBOR, promenljiva

Visina marže od 2,95% do 3,55% je fiksna

Primenjuje se vrednost 6M EUROBOR-a koja se definiše na tržištu dva radna dana pre realizacije kredita

Usklađivanje kamatne stope

Usklađivanje kamatne stope vrši se, dva puta godišnje, na svakih šest meseci, računajući od datuma prelaska kredita u otplatu primenom vrednosti 6M EURIBOR-a koja je definisana na tržištu 2 radna dana pre datuma usklađivanja

Naknada banke za obradu zahteva

Bez naknade

Obezbeđenje kredita

- Dve blanko menice korisnika kredita

- Hipoteka I reda ili hipoteka II reda kada je hipoteka I reda uspostavljena kao sredstvo obezbeđenja u korist  Komercijalne banke.

- Osiguranje nepokretnosti vinkulirano u korist NLB Komercijalne banke kod osiguravajućih kompanija

Otplata kredita

Vrši se mesečno u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja mesečnog anuiteta

Učešće

Min 20% od iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti, odnosno predmera i predračuna radova

Min 10% od iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti za kupovinu prve stambene nepokretnosti

Prevremena otplata

Kupovina nepokretnosti 1% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,5% ukoliko je navedeni period kraći uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00

U svim slučajevima gde je obezbeđenje kredita hipoteka na nepokretnosti, prilikom odobravanja kredita javljaju se troškovi procene vrednosti, osiguranja, pribavljanja uverenja, potvrda, dozvola, izjava i rešenja nadležnih organa, troškovi konstituisanja hipoteke i dr. Navedeni troškovi obuhvaćeni su reprezentativnim primerom.

Stambeni krediti odobravaju se klijentima Banke sa redovnim primanjima zarade* / penzije na tekućem računu otvorenom kod Banke.

Uslovi odobravanja ove vrste stambenih kredita su informativnog karaktera. Za mogućnost podnošenja zahteva i detaljnije informacije u vezi sa ovim kreditnim proizvodom, pozivamo Vas da se obratite najbližoj ekspozituri Banke.

*Minimalni uslovi za zaposlene:
• Stalni radni odnos
• Minimum 3 meseca zaposlenja kod sadašnjeg poslodavca odnosno 6 meseci za zaposlene kod preduzetnika
• Ukupan radni staž minimum 12 meseci

Dokumentacija

Stambeno kreditni centri

Posetite jedan od naših centara za stambene kredite ili najbližu ekspozituru i da kroz razgovor sa našim specijalistima dobijete sve neophodne informacije, pomoć i podršku u ostvarenju ove važne životne odluke.

Lokacije centara za stambene kredite:

 • Beogradu:
  • Makenzijeva br. 43
  • Vatroslava Jagića br.1
  • Trg Nikole Pašića br.7
  • Bulevar Zorana Đinđića br. 45a, Novi Beograd
  • Rajačićeva br.2, Zemun
  • Kneza Višeslava br. 118
  • Trg Politika  1
  • Svetog Save br.14
  • Bulevar Maršala Tolbuhina br. 36
  • Jurija Gagarina br.16, TC Delta City
  • Paunova 9
 • Niš
  • Episkopska br.32
 • Novi Sad
  • Bulevar oslobođenja br. 60
 • Kragujevac
  • Save Kovačeviča br.1
 • Subotica
  • Korzo br.10
 • Zrenjanin
  • Trg Slobode br.5

Stambeni krediti odobravaju se za kupovinu, izgradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, sanaciju i dogradnju - nadziđivanje stambenog objekta kao i za refinansiranje stambenih kredita u otplati.

Stambeni krediti odobravaju se klijentima Banke sa redovnim primanjima zarade / penzije na tekućem računu otvorenom kod Banke.

Minimalni uslovi koje je potrebno da ispuni podnosilac zahteva su stalni radni odnos, minimum 3 meseca zaposlenja kod sadašnjeg poslodavca, odnosno 6 meseci za zaposlene kod preduzetnika i minimum 12 meseci ukupnog radnog staža.

Refinansirajte vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju s bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.

 

Uslovi kredita

DINARSKI STAMBENI KREDITI OSIGURANI KOD NKOSK

VRSTA KLIJENTA

 KLIJENTI BANKE

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

Do 15 godina

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU,PROMENLJIVA

6M BELIBOR + 4,75%

Visina marže od 4,75% je fiksna

Primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a koji se definiše na tržištu dva radna dana pre realizacije kredita

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Usklađivanje kamatne stope vrši se, dva puta godišnje, na svakih šest meseci, računajući od datuma prelaska kredita u otplatu primenom vrednosti 6M BELIBOR-a koja je definisana na tržištu 2 radna dana pre datuma usklađivanja.

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA

Bez naknade

PREMIJA OSIGURANJA  KOD NKOSK*

1,35% do 2,35%

JEDNOKRATNA NAKNADA U KORIST NKOSK

EUR 30,00

OBEZBEĐENJE KREDITA

-  Dve blanko menice korisnika kredita

- Hipoteka I reda ili hipoteka II reda kada je hipoteka I reda uspostavljena kao sredstvo obezbeđenja u korist  Komercijalne banke

- Osiguranje nepokretnosti vinkulirano u korist Komercijalne banke kod osiguravajućih kompanija

- Osiguranje kredita kod Nacionalne korporacije

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarima

UČEŠĆE

Min 20% od iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti, odnosno predmera i predračuna radova

PREVREMENA OTPLATA

Kupovina nekretnine:

1% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,5% ukoliko je navedeni period kraći uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00

*Trošak premije za osiguranje kredita kod NKOSK se uvećava u sledećim slučajevima:

 1. ukoliko korisnik kredita nema životno osiguranje vinkulirano u korist Banku na navedene premije se dodaje 0,25%
 2. ukoliko je predmet hipoteke "objekat u izgradnji" na navedene premije se dodaje 0,5%
 3. ukoliko je predmet hipoteke "objekat legalizovan po osnovu Zakona o planiranju i izgradnji", na osnovu minimalne tehničke dokumentacije na navedene premije se dodaje 0,15%
 4. ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i sadužnika (odnos ukupnih mesečnih kreditih obaveza i redovnih neto mesečnih prihoda umanjenih za vrednost minimalne potrošačke korpe za prvog odraslog člana domaćinstva prema poslednjim objavljenim podacima Republičkog zavoda za statistiku): jednak ili veći od 60%, na navedene premije se dodaje 0,5%; jednak ili veći od 70%, na navedene premije se dodaje 1%; jednak ili veći od 80% (samo kada je 80% ili više mesečnih obaveza ugovoreno u dinarima) na navedene premije se dodaje 1,5%

U svim slučajevima gde je obezbeđenje kredita hipoteka na nepokretnosti, prilikom odobravanja kredita javljaju se troškovi procene vrednosti, osiguranja, pribavljanja uverenja, potvrda, dozvola, izjava i rešenja nadležnih organa, troškovi konstituisanja hipoteke i dr. Navedeni troškovi obuhvaćeni su reprezentativnim primerom.

Stambeni krediti odobravaju se klijentima Banke sa redovnim primanjima zarade* / penzije na tekućem računu otvorenom kod Banke.

*Minimalni uslovi za zaposlene:
• Stalni radni odnos
• Minimum 3 meseca zaposlenja kod sadašnjeg poslodavca odnosno 6 meseci za zaposlene kod preduzetnika
• Ukupan radni staž minimum 12 meseci

Dokumentacija

Stambeno kreditni centri

Posetite jedan od naših centara za stambene kredite ili najbližu ekspozituru i da kroz razgovor sa našim specijalistima dobijete sve neophodne informacije, pomoć i podršku u ostvarenju ove važne životne odluke.

Lokacije centara za stambene kredite:

 • Beogradu:
  • Makenzijeva br. 43
  • Vatroslava Jagića br.1
  • Trg Nikole Pašića br.7
  • Bulevar Zorana Đinđića br. 45a, Novi Beograd
  • Rajačićeva br.2, Zemun
  • Kneza Višeslava br. 118
  • Trg Politika  1
  • Svetog Save br.14
  • Bulevar Maršala Tolbuhina br. 36
  • Jurija Gagarina br.16, TC Delta City
  • Paunova 9
 • Niš
  • Episkopska br.32
 • Novi Sad
  • Bulevar oslobođenja br. 60
 • Kragujevac
  • Save Kovačeviča br.1
 • Subotica
  • Korzo br.10
 • Zrenjanin
  • Trg Slobode br.5

Najčešća pitanja

Minimalni prosečni tromesečni prihod prilikom odobravanja stambenih kredita iznosi 35.000 RSD, osim u slučaju kada se za stambeni kredit aplicira sa solidarnim dužnikom

Korisnik kredita ne može biti mlađi od 20 godina u momentu apliciranja za kredit, niti stariji od 70 godine za stambene kredite osigurane kod NKOSK, odnosno 72 godine za stambene kredite bez osiguranja kod NKOSK, na dan otplate poslednjeg mesečnog anuiteta.

NLB Komercijalna banka odobrava stambene kredite za izgradnju montažnih kuća, ukoliko je je zemljište u vlasništvu zajmotražioca i isti poseduje pravosnažnu građevinsku dozvolu. Predmet hipoteke mora biti neki drugi objekat.

Ne može. Vikendice se ne smatraju stambenom nepokretnošću

Upoznajte se sa našom ponudom zelenih kredita