Specijalna ponuda
oročene devizne štednje

Devizna štednja – specijalna ponuda

Prava prilika za štednju od poverenja

Za sve vas koji želite da uvećate svoj štedni ulog bez dugih perioda oročenja, pripremili smo specijalnu ponudu oročene devizne štednje na period od 9 meseci!
Štedni račun možete otvoriti bez naknade, brzo i jednostavno, u najbližoj ekspozituri NLB Komercijalne banke.

Ponuda traje do 30.11.2023. godine.

Želite da vas kontaktiramo?

 

Pregled kamatnih stopa za oročene depozite po specijalnim uslovima za valutu EUR i USD

Period oročenja

Iznos oročenja EUR/USD

Kamatna stopa  za valutu EUR

Kamatna stopa  za valutu USD

9 meseci

5.000 - 50.000

NKS 3,80%

NKS 3,80%

 

EKS 3,23%

EKS 3,23%

Preko 50.000

NKS 4,00%

NKS 4,00%

 

EKS  3,40%

EKS  3,40%

Reprezentativni primeri

Devizni depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita   

Iznos depozita

10.000,00

Period na koji Banka prima depozit

9 meseci

Valuta u kojoj korisnik polaže depozit 

EUR /USD

Kriterijumi za indeksiranje

Nema kriterijuma za indeksiranje

Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna)

3,80%

EKS (na godišnjem nivou)

3,23%

Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja

10.240,90

Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS:
Poreska obaveza* - 15%


42,51

*Porez na prihod od kapitala obračunava se i plaća na iznos kamate koju će klijent primiti po isteku oročenja

 

Devizni depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita   

Iznos depozita

100.000,00

Period na koji Banka prima depozit

9 meseci

Valuta u kojoj korisnik polaže depozit 

EUR /USD

Kriterijumi za indeksiranje

Nema kriterijuma za indeksiranje

Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna)

4,00%

EKS (na godišnjem nivou)

3,40%

Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja

102.535,21

Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS:
Poreska obaveza* - 15%


447,39

*Porez na prihod od kapitala obračunava se i plaća na iznos kamate koju će klijent primiti po isteku oročenja

Reprezentativni primeri na dan 01.10.2023.

Ponuda traje do 30.11.2023. godine.

Popunite kontakt formu u nastavku i mi ćemo vam zakazati termin na željenoj lokaciji.

Mapa lokacija ekspoziture

Želite da vas kontaktiramo?
Molimo vas da popunite kontakt formu
Obavezno polje
Obavezno polje
Obavezno polje
+381
Obavezno polje
Upoznat/a sam sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti*

Garancija depozita

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji

 

aod_baner

Saznajte više i o ponudi za druge periode oročenja