Izmena Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom

31.03.2021.

Obaveštavamo vas od 01.04.2021.godine počinje primena izmena Uputstva Narodne banke Srbije  za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom.

Izmene se odnose na popunjavanje obaveznih polja u okviru naloga platnog prometa sa inostranstvom po osnovu  uvoza i izvoza robe (šifra osnova 112). Uvode se tri obavezna polja u slučaju plaćanja ili naplate i to:

  • Broj fakture / profakture
  • Godina fakture / profakture
  • Iznos fakture / profakture

Nalog za naplatu/nalog za plaćanje može da sadrži više pojedinačnih faktura/profaktura po osnovu naplate ili plaćanja ka inostranstvu, pored kojih je moguće navesti i ostale osnove plaćanja ili naplate.
Naglašavamo da je potrebno da broj fakture/profakture koji se navodi u rasporedu priliva/nalogu za plaćanje odgovara broju navedenom u jedinstvenoj carinskoj ispravi.

Sve ostale elemente naloga za naplatu/naloga za plaćanje molimo da unosite na dosadašnji način.

Takođe Vas molimo da obratite posebnu pažnju na ispravnost unetih podataka u cilju adekvatnog izveštavanja Narodne banke Srbije, koja vrši kontrolu deviznog poslovanja.
Obavezu izveštavanja NBS imaju sve banke, dok je odgovornost za popunjenost i ispravnost podataka isključivo u Vašoj nadležnosti.

U  slučaju  da  imate  potrebu  za  nekim  dodatnim  pitanjem koristimo  priliku  da  Vas uputimo da nam se obratite na adrese: 

sluzba.placanja@kombank.com i  lorodoznake@kombank.com