Izveštaj sa održane redovne sednice Skupštine Banke - 18.04.2022.

18.04.2022.