KOMBANK & BBA & UBS Crowdfunding hakaton

Komercijalna banka je u saradnji sa Beogradskom bankarskom akademijom i Udruženjem banaka Srbije organizovala takmičenje u osmišljavanju rešenja za Crowdfunding digitalnu platformu. Takmičenje je nazvano Crowfunding hakaton i u njemu mogu da učestvuju pojedinci i timovi, bez obzira na formalno obrazovanje, uz uslov da učesnici imaju između 18 i 30 godina.

Crowdfunding je način finansiranja prilagođen za prikupljanje sredstava za podršku novih projekata. Koristeći snagu zajednice, kreatori dobrih rešenja na ovaj način mogu relativno lako i brzo da tržišno valorizuju svoje ideje.

Osnovni cilj postavljanja Crowdfunding platforme je da posluži kao svojevrsni digitalni medijator između inovatora, sa jedne i velikog broja malih ulagača sa druge strane i tako obezbedi tržišnu kapitalizaciju vrednih ideja.

Ovo takmičenje će biti realizovano u više faza. U prvoj fazi pojedinci i timovi (do pet članova) takmiče se u inkubaciji i prezentovanju ideja low fidelity prototype digitalne platforme. Takmičari će biti u obavezi da prezentuju svoje rešenje, a vreme predviđeno za prezentaciju je 10 minuta.

Nakon selekcije najboljih rešenja, u drugoj fazi biće organizovano 48-časovno takmičenje u kreiranju high fidelity prototype digitalne platforme u IT centru Beogradske bankarske akademije.

Za najbolje timove predviđene su sledeće nagrade: 150.000 dinara za osvojeno prvo mesto, 100.000 dinara za drugo i 50.000 dinara za članove tima koji su osvojili treće mesto.

Pobednici Kombank & BBA & UBS hakatona biće prvi članovi Crowdfunding inkubatora i dobiće kompletnu podršku za uspešan nastup na tržištu.

Članovi žirija za rangiranje ideja su eksperti za oblast bankarstva i informacionih tehnologija iz Komercijalne banke i Fakulteta Beogradske bankarske akademije.

Zaposleni u kompanijama koje su partneri projekta i lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su na drugi način radno angažovana kod pravnih lica partnera projekta, nemaju pravo da učestvuju u takmičenju.

Prijave na konkurs moguće je poslati do 19. oktobra, a za više informacija i dodatna objašnjenja, zainteresovani pojedinci i timovi mogu da posete mikrosajt www.inovacija.net i da se obrate na email adresu office@inovacija.net.