Kupoprodaja nepokretnosti

27.12.2021.

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, zaključen je dana 20.12.2021.godine između Komercijalne banke ad Beograd kao kupca i NLB Srbije doo Beograd kao prodavca. Predmet ugovora o kupoprodaji nepokretnosti je kat. parcele br.1013/10, sve upisano u LN br. 3691 KO Novi Beograd.