Lažno predstavljanje u ime NLB Komercijalne banke

09.02.2023.

Dragi klijenti,

Obaveštavamo Vas da je primećeno da internetom kruže imejl poruke sa opasnim prilogom koji potencijalno može ugroziti Vaše podatke.

Ovaj imejl je navodno poslat sa adrese NLB Komercijalne banke AD Beograd, a možete ga prepoznati po:

  • adresi pošiljaoca

  • naslovu „Izvod – platni promet u zemlji
  • prilogu „application_pdf0071000477553-50042-03022023_pdf(60KB).cab

Naglašavamo da sistemi NLB komercijalne banke nisu kompromitovani i da pomenuti lažni imejl nije poslat od strane naše Banke, već se neko lažno predstavlja u ime NLB Komercijalne banke AD Beograd.

Ispod možete videti i sliku imejla

U cilju zaštite Vaših podataka i računara, u slučaju da primite pomenuti ili sličan imejl, molimo Vas da sledite sledeća uputstva:

  1. Nikako ne otvarajte fajl iz priloga pomenutog malicioznog imejla
  2. Nikako ne odgovarajte na pomenuti maliciozni imejl
  3. Preporučujemo da pomenuti maliciozni imejl trajno obrišete
  4. Proverite autentičnost pristiglog imejla, kontrolom imejl adrese pošiljaoca. U ovom slučaju imejl adresa pošiljaoca pripada domenu @xpforestry.com koji nije u vlasništvu NLB Komercijalne banke AD Beograd, što je siguran znak da je reč o malicioznom imejlu.

NLB Komercijalna banka preduzela je sve neophodne mere kako bi pomogla klijentima i zaštitila ih od zloupotreba.

Za sva dodatna pitanja, pozovite Kontakt centar NLB Komercijalne banke na broj 0112018600 ili pošaljite imejl na kontakt.centar@nlbkb.rs .

Hvala na razumevanju.

 

U cilju jačanja zaštite od fišing prevara pozivamo Vas da u slučaju prijema sumnjivih imejlova, imejlova upućenih od strane NLB Komercijalne banke AD Beograd u čiju verodostojnost posumnjate, originalne imejlove prosledite zajedno sa prilozima na imejl   kontakt.centar@nlbkb.rs , uz obaveznu napomenu da Vam je imejl sumnjiv i da Vam je potrebna potvrda o verodostojnosti imejla!