Penzije iz Bosne i Hercegovine

08.01.2021.

Isplata penzija za decembar 2020. godine, za osiguranike koji su penziju ostvarili u Bosni i Hercegovini, počela je u petak, 8. januara.

U cenu održavanja tekućeg računa ulazi i SMS obaveštavanje o promenama na računu. Prijavite se za SMS servis kako biste u najkraćem roku dobili informaciju o prilivu penzije na račun.

Kontakt centar: 0700 800 900 ili 011 20 18 600