Penzije iz Bosne i Hercegovine

12.01.2023.

Isplata penzija za decembar, za osiguranike koji su penziju ostvarili u Bosni i Hercegovini, počela je u četvrtak, 12. januara.

U cenu održavanja tekućeg računa ulazi i SMS obaveštavanje o promenama na računu. Prijavite se za SMS servis kako biste u najkraćem roku dobili informaciju o prilivu penzije na račun.