Početak prijema zahteva za subvencionisane agro kredite

18.05.2021.

Komercijalna banka je počela sa prijemom zahteva za subvencionisane poljoprivredne kredite, uz subvenciju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

U pitanju su dinarski krediti, namenjeni registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, u iznosu do 6 miliona dinara ukoliko je korisnik kredita fizičko lice ili preduzetnik, odnosno do 18 miliona dinara ukoliko je korisnik kredita zemljoradnička zadruga ili pravno lice. Period otplate kredita je do 60 meseci u zavisnosti od namene kredita, uz određeni model otplate i fleksibilna sredstva obezbeđenja.

Ovaj vid finansiranja namenjen je investicionim ulaganjima u novu poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, za nabavku životinja, za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva, investiciona ulaganja u novu poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, kao i za nabavku hrane za životinje.

Posebne pogodnosti predviđene su za gazdinstva koja se nalaze na područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, za lica koja su navršila najviše 40 godina, kao i za žene koje su nosioci poljoprivrednih gazdinstava.

Tokom 2020. godine Komercijalna banka je bila najuspešnija banka u broju i sumi realizovanih subvencionisanih kredita namenjenih poljoprivredi. Više od 37% u ukupnom broju i 24% u ukupnom iznosu svih odobrenih subvencionisanih poljoprivrednih kredita u Republici Srbiji realizovano je preko Komercijalne banke.

Više informacija o aktuelnoj ponudi subvencionisanih poljoprivrednih kredita klijenti mogu da dobiju u specijalizovanim ekspoziturama Komercijalne banke za rad s poljoprivredom, na broj telefona 011 201 86 06 ili na e-mail adresu: krediti.poljoprivreda@kombank.com