Primena odluka o privremenim merama koje se odnose na stambene kredite fizičkim licima

18.09.2023.

Poslujući u skladu sa propisima i principima odgovornog bankarstva, NLB Komercijalna banka će do 31. decembra 2024. godine dosledno primenjivati Odluku o privremenim merama za banke koje se odnose na stambene kredite fizičkim licima, objavljenu u Sl.glasniku 12.09.2023.godine sa primenom od 13.09.2023.godine (u daljem tekstu: Odluka).

Tokom trajanja Odluke, nominalna kamatna stopa na stambene kredite sa promenjivom kamatnom stopom, koji su odobreni do 30.7.2022, iznosiće najviše 4.08%. Korisnici stambenih kredita, koji su odobreni nakon ovog datuma, plaćaće umanjenu ratu, u skladu sa prvobitnim planom otplate.

Odluka se odnosi se na korisnike prvog kredita u NLB Komercijalnoj banci - u iznosu do 200.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate kredita, koji je obezbeđen hipotekom. Ukoliko korisnik ima više stambenih kredita u NLB Komercijalnoj banci, mere se odnose samo na prvi. U slučaju da korisnik ima samo jedan stambeni kredit trenutno, taj kredit se smatra prvim kreditom. Nije relevantno da li je korisnik i u prethodnom periodu imao stambene kredite, koji su u međuvremenu otplaćeni ili refinansirani.

U skladu sa Odlukom Banka će klijentima dostaviti usklađenu dokumentaciju.

Za detaljnije informacije posetite sajt Narodne banke Srbije.