Specijalna sajamska ponuda investicionih agro kredita Komercijalne banke!

Komercijalna banka je za predstojeći Sajam poljoprivrede u Novom Sadu, pripremila specijalnu sajamsku ponudu investicionih agro kredita bez naknade za obradu zahteva i naknade za prevremenu otplatu kredita.

 

Korisnici kredita mogu da budu nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, koji ispunjavaju sledeće uslove: da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, da imaju otvoren namenski poljoprivredni račun u Komercijalnoj banci i da se nalaze u aktivnom statusu.

 

Sredstva iz ovog kredita mogu da budu iskorišćena za kupovinu poljoprivredne mehanizacije i opreme, poljoprivrednog zemljišta, sistema za navodnjavanje, osnovnog i matičnog stada i jata, za izgradnju i proširenje poljoprivrednih objekata, podizanje plastenika, izgradnju staklenika i kupovinu i podizanje višegodišnjih zasada.

 

Kredit iz specijalne sajamske ponude može, takođe, biti namenjen i za refinansiranje sopstvene investicije izvršene u periodu od maksimalno 12 meseci, kao i za refinansiranje obaveza u drugim bankama. 

 

Kredit se odobrava do visine kreditne sposobnosti klijenta, a u minimalnom iznosu od 10.000,00 evra. Rok otplate kredita je do 120 meseci, uz mogućnost korišćenja grejs perioda od godinu dana.

 

Korišćenje kredita može biti jednokratno ili u tranšama, a otplata kredita u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim i godišnjim ratama.

 

Uslovi iz ove ponude važe do 31. jula ove godine.

 

Osim specijalnih sajamskih uslova, Komercijalna banka u redovnoj ponudi za poljoprivrednike ima i kratkoročne Kombank agrar kredite za obrtna i trajna sredstva, kao i Kombank agrar kredite za investicije po veoma povoljnim uslovima.

 

Pored specijalne sajamske akcije, Komercijalna banka je, putem posebnih aranžmanskih  kredita u saradnji sa prodavcima poljoprivredne mehanizacije, prodavcima repromaterijala i lokalnim samoupravama, omogućila poljoprivrednicima da pod najpovoljnijim uslovima dođu do poljoprivredne mehanizacije, opreme, repromaterijala i sl.

 

Takođe, Komercijalna banka i ove godine u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede odobrava subvencionisane poljoprivredne kredite, a učestvuje i u programu IPARD podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljopirvrednih gazdinstava.

 

Sve informacije o redovnim i specijalnim ponudama poljoprivrednih kredita, zainteresovani klijenti mogu da dobiju na štandu Banke na Novosadskom sajmu ispred Master hale ili na velikom broju pultova kod poslovnih partnera, prodavaca mehanizacije.

 

Takođe, klijenti se mogu informisati u jednoj od 204 ekspoziture širom Srbije, kao i putem Kontakt centar Banke: 011 201 86 00 i 0700 800 900.

 

SPECIJALNA SAJAMSKA AKCIJA