Tekući računi Komercijalne banke za mali biznis i preduzetništvo

Komercijalna banka obogatila je ponudu tekućim računima za mali biznis i preduzetništvo - Kombank Standard i Kombank Ekspert. Tekući računi su kreirani u skladu sa potrebama preduzetnika i mikro privrednih subjekata, u cilju lakšeg i efikasnijeg poslovanja.

 

U okviru Kombank Standard tekućeg računa klijentima su na raspolaganju sledeći proizvodi i usluge: dinarski tekući račun sa dostavom izvoda na e-mail adresu, devizni račun, Web E-bank,E-commerce bez naknade za implementaciju i korišćenje za sve klijente čiji je mesečni promet putem elektronske trgovine veći od 100 hiljada dinara, POS terminal, Mastercard business debitna kartica i Visa Business kartica sa odloženim plaćanjem, kao i dozvoljeno prekoračenje - overdraft kredit.

 

Kombank Ekspert napredni tekući račun, pored navedenih proizvoda i usluga Standard tekućeg računa, uključuje još tri dodatne usluge: M-bank bez naknade za mesečno održavanje, kredit za obrtna sredstva sa naknadom za obradu zahteva umanjenom za 50% i Kombank Premijum tekući račun za vlasnika ili zakonskog zastupnika bez mesečne naknade.

 

Mesečna naknada za vođenje Kombank Standard tekućeg računa je 595 dinara, a za Kombank Ekspert tekući račun 995 dinara. Procedura za otvaranje ovih računa je vrlo jednostavna, dovoljno je samo da klijent poseduje dinarski tekući račun u Komercijalnoj banci.

 

Više informacija klijenti mogu dobiti u svim ekspoziturama Komercijalne banke, kao i telefone Kontakt centra 0112018600 i 0700800900 ili email: posta@kombank.com.