Upozorenje za klijente - lažni imejlovi NLB Komercijalne banke

15.09.2022.

Obaveštavamo vas da je primećeno da internetom kruže imejl poruke sa opasnim prilogom koji potencijalno može ugroziti vaše podatke.

Ovaj imejl navodno je poslat sa adrese NLB Komercijalne banke, a možete ga prepoznati po naslovu „Obaveštenje o prispecu sredstava“, i prilogu „EML_PRILIV_0934.pdf.zip“.

Naglašavamo da sistemi NLB Komercijalne banke nisu kompromitovani i da pomenuti lažni imejl nije poslat od strane naše banke, već je po sredi zloupotreba.

Ispod možete videti i sliku imejla.

U cilju zaštite vaših podataka i računara, u slučaju da primite pomenuti ili sličan imejl, molimo Vas da sledite sledeća uputstva:

  1. Nikako ne otvarajte fajl iz priloga pomenutog malicioznog imejla
  2. Nikako ne odgovarajte na pristigli imejl
  3. Preporučujemo da imejl trajno obrišete

NLB Komercijalna banka preduzela je sve neophodne mere kako bi pomogla klijentima i zaštitila ih od zloupotreba.