Uvedena jedinstvena naknada za platni promet u okviru NLB grupe

17.05.2021.

Komercijalna banka, članica NLB grupe, omogućila je klijentima povoljniju tarifu za platni promet za pravna lica i preduzetnike, koji se obavlja između klijenata u okviru NLB grupe.

Klijenti koji posluju na tržištu Slovenije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, na Kosovu i Metohiji i u Crnoj Gori, od sada će plaćati jedinstvenu naknadu od samo 5 evra, za plaćanja između klijenata banaka članica NLB Grupe.

Ova naknada važi za plaćanja izvršena preko elektronske banke, između pravnih lica i preduzetnika koji imaju otvoren račun u nekoj od banaka članica u okviru NLB Grupe, za neograničen iznos naloga.

Sve detalje ove ponude, kao ostale tarife koje se primenjuju u poslovima platnog prometa sa pravnim licima i preduzetnicima, klijenti mogu da nađu na linku.