Otplata obaveza putem trajnog naloga

Otplata obaveza putem trajnog naloga

NLB Komercijalna banka teži da svim svojim korisnicima pruži najbolju moguću uslugu i olakša upravljanje poslovnim finansijama. Kao dodatni vid podrške, Banka je uvela novu funkcionalnost koja se odnosi na mogućnost otplate dospelih obaveza putem trajnog naloga.

Trajni nalog se otvara, odnosno aktivira, radi automatske otplate svih dospelih obaveza privrednog društva. Za sve nove plasmane trajni nalog će biti automatski aktiviran, dok za sve postojeće plasmane u otplati potrebno je da aktivirate servis.

Kako aktivirati servis:

  • Preuzeti odgovarajuću Izjavu sa jednog od navedenih linkova
  • Popuniti i potpisati Izjavu, i pečatirati je ukoliko se davalac izjave opredelio da koristi pečat u svom poslovanju
  • Izjavu dostaviti najbližoj ekspozituri

Aktiviranjem trajnog naloga ovlašćujete Banku da izvrši zaduženje Vašeg platnog dinarskog računa, za iznos dospelih obaveza po plasmanima navedenim u istoj. Za potrebe izmirenja dospelih obaveza, Banka može koristiti sva raspoloživa sredstva na Računu.

Izjavu možete preuzeti na sledećim linkovima:

Izjava za aktiviranje i korišćenje trajnog naloga klijenta-preduzetnik
Izjava za aktiviranje i korišćenje trajnog naloga pravnog lica-mikro

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti bankarskim savetnicima u ekspoziturama Banke ili Kontakt centru putem imejla kontakt.centar@nlbkb.rs.