Korporativno upravljanje

Korporativno upravljanje

Osnovni cilj Kodeksa korporativnog upravljanja je uvođenje dobrih poslovnih običaja i uspostavljanje visokih standarda u domenu korporativnog upravljanja, koji treba da omoguće ravnotežu uticaja nosilaca korporativnog upravljanja društva, konzistentnost sistema kontrole i jačanje poverenja akcionara, investitora, kao i drugih zainteresovanih strana, a sve u cilju obezbeđenja dugoročnog i održivog razvoja Banke.

NLB Komercijalna banka AD Beograd, kao član Privredne komore Srbije, prihvatila je Kodeks korporativnog upravljanja koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 99/2012.


Izjava o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja
Kodeks korporativnog upravljanja