Organizacija

Organizacija

Izvršni odbor

Vlastimir Vukovic

Vlastimir Vuković

predsednik
Izvršnog odbora

Vlastimir Vuković na poziciji predsednika Izvršnog odbora NLB Komercijalne banke nalazi se od pravnog spajanja NLB i Komercijalne banke, koje je završeno u aprilu 2022. godine.

Za predsednika Izvršnog odbora Komercijalne banke imenovan je u februaru 2021, kako bi upravljao jednim od najzahtevnijih procesa u srpskom finansijskom sektoru, ali i šire - integracijom Komercijalne banke sa NLB Bankom i NLB Grupom.

Iskustvo i ekspertizu za složen proces spajanja različitih sistema, poslovnih kultura i vrednosti, ali i najboljih poslovnih praksi i rešenja za klijente obe banke, Vlastimir Vuković je stekao tokom više od dve decenije rada u finansijskom i bankarskom sektoru.

Na poziciju predsednika Izvršnog odbora Komercijalne banke došao je nakon sedam godina provedenih na poziciji člana Izvršnog odbora NLB Banke, zaduženog za komercijalnu i razvojnu funkciju, kako u segmentu poslovanja sa stanovništvom, tako i u poslovanju sa privredom.

Pre toga, bio je član Izvršnog odbora Banca Intesa zadužen za segment poslovanja sa stanovništvom i malim preduzećima, a bio je i zamenik predsednika Izvršnog odbora Vojvođanske banke i predsednik Izvršnog odbora Intesa Leasinga.

Vlastimir Vuković bio je i predsednik Udruženja lizing kompanija Srbije, kao i prvi predsednik Odbora za lizing i osiguranje Saveta stranih investitora. Trenutno je član upravnih odbora Srpske asocijacije menadžera, Slovenačkog poslovnog kluba i Udruženja banaka Srbije; član je predsedništva Saveza ekonomista Srbije i član je nadzornog odbora Kombank INvesta.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Subotici i magistrirao na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu.

Dejan Janjatović

Dejan Janjatović

zamenik predsednika
Izvršnog odbora

Dejan Janjatović nalazi se na funkciji zamenika predsednika Izvršnog odbora NLB Komercijalne banke i člana Izvršnog odbora za upravljanje rizicima i finansijama od pravnog spajanja NLB i Komercijalne banke, koje je završeno u aprilu 2022. godine.

Na poziciju zamenika predsednika i člana Izvršnog odbora Komercijalne banke postavljen je u februaru 2021. Ova odgovorna pozicija poverena mu je na osnovu dvodecenijskog iskustva i ekspertize iz širokog spektra bankarskih i finansijskih oblasti – upravljanja rizicima, poslovanja sa privredom i stanovništvom, upravljanja poslovnom mrežom i unapređenja operativne efikasnosti.

Na funkciju zamenika predsednika Izvršnog odbora došao je sa pozicije člana Izvršnog odbora NLB Banke, takođe odgovornog za upravljanje rizicima i operacijama, kako bi osigurao da tokom integracije sa NLB Bankom Komercijalna banka unapredi položaj na finansijskom tržištu Srbije i ostane stabilna, likvidna i pouzdana.

Pre nego što se pridružio NLB Banci, bio je član Izvršnog odbora zadužen za upravljanje rizicima i operacijama u ProCredit banci, u kojoj je započeo karijeru i proveo 14 godina na različitim rukovodećim pozicijama.

Završio je Ekonomski fakultet u Novom Sadu i poslovne MBA studije u Budimpešti. Poseduje CFA Level I sertifikat sa Instituta ovlašćenih finansijskih analitičara (CFA) i tečno govori engleski jezik.

Bojana Kaličanin-Stojanović

Bojana Kaličanin-Stojanović

član
Izvršnog odbora

Bojana Kaličanin-Stojanović postavljena je za članicu Izvršnog odbora NLB Komercijalne banke u septembru 2022. godine. Zadužena je za operativne poslove i poslove iz oblasti IT funkcije.

Kao profesionalac sa više od dvadeset godina iskustva na ključnim pozicijama u IT menadžmentu, upravljanju projektima i procesima u bankarskoj industriji, Bojana Kaličanin-Stojanović u Izvršni odbor NLB Komercijalne banke dolazi iz centrale NLB Grupe u Sloveniji i sa funkcije generalnog menadžera za IT razvoj, kao i zamenika CIO (Chief Information Officer) Grupe.

Sa izuzetnom i dokazanom sposobnošću kreiranja, vođenja i implementacije ključnih i komleksnih projekata, poput reorganizacije, restruktuiranja i transformacije, svoju profesionalnu ekspertizu najpre je gradila u IT menadžmentu, a zatim je i proširila na glavne segmente bankarskih procesa, proizvoda i usluga.

U periodu od 2014. do 2020. godine obavljala je funkciju izvršnog direktora Sektora poslovnih tehnologija i organizacije u NLB Banci Beograd, dok je od 2006. do 2014. godine bila na različitim ključnim pozicijama u IT i organizaciji nekadašnje Hypo Alpe Adria banke.

Kao regionalni ekspert za sprovođenje i upravljanje promenama, kao i za definisanje i sprovođenje strategije digitalizacije poslovanja, Bojana Kaličanin-Stojanović iza sebe ima brojne uspešne projekte - kako na lokalnom, tako i na grupnom nivou. Među njima je i nekoliko projekata zamene i konsolidacije Core sistema, uvođenje DWH i različitih sistema izveštavanja i upravljanja podacima, implementacija digitalnih kanala i platnih sistema, kao i različitih CRM alata i koncepata, unapređenje kreditnih procesa i implementacija odgovarajućih platformi, integracija banaka, kao i osnivanje grupnog Centra kompetenci za IT.

Diplomirala je na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, nakon čega je nastavila da nadgrađuje svoje znanje učešćem u različitim programima i edukacijama iz domena liderstva, rukovođenja, upravljanja projektima i IT-a, kao što su Harvard Business School i Leadership development program – IEDC Bled School of Management.

Vladimir Bošković

Vladimir Bošković

član
Izvršnog odbora

Vladimir Bošković postavljen je na poziciju člana Izvršnog odbora NLB Komercijalne banke za poslove sa stanovništvom i privredom u junu 2023. godine.

Kao profesionalac sa više od 15 godina iskustva na ključnim pozicijama u bankarskoj industriji, Vladimir Bošković je pre pridruživanja Izvršnom odboru NLB Komercijalne banke obavljao funkciju predsednika Izvršnog odbora nekadašnje Sberbank, a potom Naše AIK banke, gde je uprkos akviziciji i integraciji, tokom njegovog mandata zabeležen rast u ključnim segmentima poslovanja.

Prethodno je, kao član Izvršnog odbora Sberbank zadužen za korporativno bankarstvo i globalna tržišta, pružio veliki doprinos unapređenju kvaliteta kreditnog portfolija u sektoru korporativnih klijenata i izgradnji jednog od najvećih portfolija cross-border kreditiranja na tržištu Srbije. Pre Sberbank radio je na različitim pozicijama u Raiffeisen i Credit Agricole banci.

Sa izuzetnom i dokazanom sposobnošću upravljanja poslovnim aktivnostima, koje se odnose na segment velikih i međunarodnih kompanija, poslovanje malih i srednjih preduzeća, kreditne analize, razvoj proizvoda i finansiranja domaće i spoljne trgovine, Vladimir je odgovoran za poslovanje sa privredom, kao jednim od ključnih segmenata poslovanja NLB Komercijalne banke.

Diplomirani je ekonomista, a pored različitih internacionalnih kurseva i edukacija, koje je pohađao, trenutno završava MBA edukaciju iz oblasti finansija i održivog razvoja na Univerzitetu Kambria.

Tečno govori engleski i ruski jezik.

Upravni odbor

Archibald Kremser, predsednik Upravnog odbora

Igor Zalar, član Upravnog odbora

Marko Jerič, član Upravnog odbora

Vesna Vodopivec, član Upravnog odbora

Nenad Filipović, član Upravnog odbora - nezavisni

Dragan Đuričin, član Upravnog odbora - nezavisni

Organizaciona struktura