Organizacija

Organizacija

Izvršni odbor

Vlastimir Vukovic

Vlastimir Vuković

predsednik
Izvršnog odbora

Vlastimir Vuković na poziciji predsednika Izvršnog odbora NLB Komercijalne banke nalazi se od pravnog spajanja NLB i Komercijalne banke, koje je završeno u aprilu 2022. godine.

Za predsednika Izvršnog odbora Komercijalne banke imenovan je u februaru 2021, kako bi upravljao jednim od najzahtevnijih procesa u srpskom finansijskom sektoru, ali i šire - integracijom Komercijalne banke sa NLB Bankom i NLB Grupom.

Iskustvo i ekspertizu za složen proces spajanja različitih sistema, poslovnih kultura i vrednosti, ali i najboljih poslovnih praksi i rešenja za klijente obe banke, Vlastimir Vuković je stekao tokom više od dve decenije rada u finansijskom i bankarskom sektoru.

Na poziciju predsednika Izvršnog odbora Komercijalne banke došao je nakon sedam godina provedenih na poziciji člana Izvršnog odbora NLB Banke, zaduženog za komercijalnu i razvojnu funkciju, kako u segmentu poslovanja sa stanovništvom, tako i u poslovanju sa privredom.

Pre toga, bio je član Izvršnog odbora Banca Intesa zadužen za segment poslovanja sa stanovništvom i malim preduzećima, a bio je i zamenik predsednika Izvršnog odbora Vojvođanske banke i predsednik Izvršnog odbora Intesa Leasinga.

Vlastimir Vuković bio je i predsednik Udruženja lizing kompanija Srbije, kao i prvi predsednik Odbora za lizing i osiguranje Saveta stranih investitora. Trenutno je član upravnih odbora Srpske asocijacije menadžera, Slovenačkog poslovnog kluba i Udruženja banaka Srbije; član je predsedništva Saveza ekonomista Srbije i član je nadzornog odbora Kombank INvesta.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Subotici i magistrirao na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu.

Dejan Janjatović

Dejan Janjatović

zamenik predsednika
Izvršnog odbora

Dejan Janjatović nalazi se na funkciji zamenika predsednika Izvršnog odbora NLB Komercijalne banke i člana Izvršnog odbora za upravljanje rizicima i finansijama od pravnog spajanja NLB i Komercijalne banke, koje je završeno u aprilu 2022. godine.

Na poziciju zamenika predsednika i člana Izvršnog odbora Komercijalne banke postavljen je u februaru 2021. Ova odgovorna pozicija poverena mu je na osnovu dvodecenijskog iskustva i ekspertize iz širokog spektra bankarskih i finansijskih oblasti – upravljanja rizicima, poslovanja sa privredom i stanovništvom, upravljanja poslovnom mrežom i unapređenja operativne efikasnosti.

Na funkciju zamenika predsednika Izvršnog odbora došao je sa pozicije člana Izvršnog odbora NLB Banke, takođe odgovornog za upravljanje rizicima i operacijama, kako bi osigurao da tokom integracije sa NLB Bankom Komercijalna banka unapredi položaj na finansijskom tržištu Srbije i ostane stabilna, likvidna i pouzdana.

Pre nego što se pridružio NLB Banci, bio je član Izvršnog odbora zadužen za upravljanje rizicima i operacijama u ProCredit banci, u kojoj je započeo karijeru i proveo 14 godina na različitim rukovodećim pozicijama.

Završio je Ekonomski fakultet u Novom Sadu i poslovne MBA studije u Budimpešti. Poseduje CFA Level I sertifikat sa Instituta ovlašćenih finansijskih analitičara (CFA) i tečno govori engleski jezik.

Bojana Kaličanin-Stojanović

Bojana Kaličanin-Stojanović

član
Izvršnog odbora

Bojana Kaličanin-Stojanović postavljena je za članicu Izvršnog odbora NLB Komercijalne banke u septembru 2022. godine. Zadužena je za operativne poslove i poslove iz oblasti IT funkcije.

Kao profesionalac sa više od dvadeset godina iskustva na ključnim pozicijama u IT menadžmentu, upravljanju projektima i procesima u bankarskoj industriji, Bojana Kaličanin-Stojanović u Izvršni odbor NLB Komercijalne banke dolazi iz centrale NLB Grupe u Sloveniji i sa funkcije generalnog menadžera za IT razvoj, kao i zamenika CIO (Chief Information Officer) Grupe.

Sa izuzetnom i dokazanom sposobnošću kreiranja, vođenja i implementacije ključnih i komleksnih projekata, poput reorganizacije, restruktuiranja i transformacije, svoju profesionalnu ekspertizu najpre je gradila u IT menadžmentu, a zatim je i proširila na glavne segmente bankarskih procesa, proizvoda i usluga.

U periodu od 2014. do 2020. godine obavljala je funkciju izvršnog direktora Sektora poslovnih tehnologija i organizacije u NLB Banci Beograd, dok je od 2006. do 2014. godine bila na različitim ključnim pozicijama u IT i organizaciji nekadašnje Hypo Alpe Adria banke.

Kao regionalni ekspert za sprovođenje i upravljanje promenama, kao i za definisanje i sprovođenje strategije digitalizacije poslovanja, Bojana Kaličanin-Stojanović iza sebe ima brojne uspešne projekte - kako na lokalnom, tako i na grupnom nivou. Među njima je i nekoliko projekata zamene i konsolidacije Core sistema, uvođenje DWH i različitih sistema izveštavanja i upravljanja podacima, implementacija digitalnih kanala i platnih sistema, kao i različitih CRM alata i koncepata, unapređenje kreditnih procesa i implementacija odgovarajućih platformi, integracija banaka, kao i osnivanje grupnog Centra kompetenci za IT.

Diplomirala je na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, nakon čega je nastavila da nadgrađuje svoje znanje učešćem u različitim programima i edukacijama iz domena liderstva, rukovođenja, upravljanja projektima i IT-a, kao što su Harvard Business School i Leadership development program – IEDC Bled School of Management.

Vladimir Bošković

Vladimir Bošković

član
Izvršnog odbora

Vladimir Bošković postavljen je na poziciju člana Izvršnog odbora NLB Komercijalne banke za poslove sa stanovništvom i privredom u junu 2023. godine.

Kao profesionalac sa više od 15 godina iskustva na ključnim pozicijama u bankarskoj industriji, Vladimir Bošković je pre pridruživanja Izvršnom odboru NLB Komercijalne banke obavljao funkciju predsednika Izvršnog odbora nekadašnje Sberbank, a potom Naše AIK banke, gde je uprkos akviziciji i integraciji, tokom njegovog mandata zabeležen rast u ključnim segmentima poslovanja.

Prethodno je, kao član Izvršnog odbora Sberbank zadužen za korporativno bankarstvo i globalna tržišta, pružio veliki doprinos unapređenju kvaliteta kreditnog portfolija u sektoru korporativnih klijenata i izgradnji jednog od najvećih portfolija cross-border kreditiranja na tržištu Srbije. Pre Sberbank radio je na različitim pozicijama u Raiffeisen i Credit Agricole banci.

Sa izuzetnom i dokazanom sposobnošću upravljanja poslovnim aktivnostima, koje se odnose na segment velikih i međunarodnih kompanija, poslovanje malih i srednjih preduzeća, kreditne analize, razvoj proizvoda i finansiranja domaće i spoljne trgovine, Vladimir je odgovoran za poslovanje sa privredom, kao jednim od ključnih segmenata poslovanja NLB Komercijalne banke.

Diplomirani je ekonomista, a pored različitih internacionalnih kurseva i edukacija, koje je pohađao, trenutno završava MBA edukaciju iz oblasti finansija i održivog razvoja na Univerzitetu Kambria.

Tečno govori engleski i ruski jezik.

Upravni odbor

Archibald Kremser, predsednik Upravnog odbora

Blaž Brodnjak, član Upravnog odbora

Uršula Kovačič Košak, član Upravnog odbora

Igor Zalar, član Upravnog odbora

Marko Jerič, član Upravnog odbora

Vesna Vodopivec, član Upravnog odbora

Nenad Filipović, član Upravnog odbora - nezavisni

Dragan Đuričin, član Upravnog odbora - nezavisni

Veljko Kuštrov, član Upravnog odbora - nezavisni

Organizaciona struktura