Zašita životne i društvene sredine

Zašita životne i društvene sredine

NLB Komercijalna banka poštuje najviše međunarodne standarde i vrednosti u obezbeđivanju finansijskih proizvoda i usluga, razvija aktivnosti na polju zaštite životne sredine i zaštite ljudskih i radnih prava, primenjuje najbolju praksu održivog finansiranja.

Usvajanjem Politike i Procedure o zaštiti životne i društvene sredine, definisala je standarde za identifikovanje i upravljanje rizicima životne i društvene sredine u procesu odobravanja i praćenja plasmana.

Prepoznajući važnost odgovornog poslovanja definisan je postupak za rešavanje i davanje odgovora na prigovore/žalbe po osnovu direktnog ili indirektnog uticaja poslovanja i aktivnosti Komercijalne banke na životnu i društvenu sredinu.

Prigovor po osnovu uticaja na životnu i društvenu sredinu možete podneti preko kontakt forme.