Agro akcijska ponuda

Sa vama na polju od setve do žetve

Želite da vas kontaktiramo?
Check Fiksna kamatna stopa
Check Mogućnost grace perioda
Check Plan otplate prilagođen poslovanju

NLB Komercijalna banka je pripremila posebnu akcijsku ponudu Agro kredita za zahteve primljene do 30. juna 2024.

U okviru ove ponude dostupni su investicioni krediti i krediti za obrtna sredstva i likvidnost.

Investicioni krediti

 • Rok otplate do 7 godina;
 • Fiksna kamatna stopa;
 • Dinarski krediti i krediti sa valutnom klauzulom;
 • Grace period i plan otplate prilagođen poslovanju;
 • Obezbeđenje kod kreditiranja kupovine nove pogonske mehanizacije na rok do 5 godina - bez učešća, samo zaloga na predmetu finansiranja

Namene investicionih kredita:

 • Kupovina nove i polovne poljoprivredne mehanizacije, opreme za primarnu i sekundarnu poljoprivrednu proizvodnju i opreme za skladištenje poljoprivrednih proizvoda;
 • Kupovina vozila;
 • Kupovina, izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija poljoprivrednih objekata;
 • Kupovina poljoprivrednog zemljišta;
 • Podizanje višegodišnjih zasada;
 • Podizanje i izgradnja plastenika;
 • Kupovina sistema za navodnjavanje;
 • Kupovina, osnovnog i matičnog stada i jata;
 • Refinansiranje sopstvenih ulaganja u investicije u prethodnih 12 meseci;
 • Refinansiranje kredita odobrenih za investicije u drugim bankama.

 

Krediti za obrtna sredstva i likvidnost

 • Rok otplate do 3 godine;
 • Fiksna kamatna stopa;
 • Dinarski krediti;
 • Grace period i plan otplate prilagođen poslovanju.

Namene kredita za obrtna sredstva i likvidnost:

 • Finansiranje obrtnih sredstava;
 • Finansiranje tekuće likvidnosti;
 • Refinansiranje kredita za obrtna sredstva i likvidnost u drugim bankama.

 

Kako do agro kredita?

Želite da vas kontaktiramo?
Molimo vas da popunite kontakt formu
Obavezno polje
Obavezno polje
Obavezno polje
+381
Upoznat/a sam sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti*