kodeks header 0
Uvodno obraćanje 00 01

Kodeks ponašanja NLB Grupe

Zaposleni u NLB Grupi su posvećeni kulturi odgovornosti prema klijentima, ostvarivanju planiranih poslovnih rezultata i brizi o životnoj sredini i zdravom načinu života. Postupamo u skladu sa zakonima i pravilima profesije, etičkim načelima i dobrom poslovnom praksom, kao i vrednostima NLB Grupe.

Poverenje koje uživamo među klijentima, kolegama, akcionarima i društvu u celini daje nam veliku odgovornost. To poverenje opravdavamo radom sa zainteresovanim stranama radi pozitivne promene, uzajamnih koristi i rasta.

Inkorporiranjem naših vrednosti u sve što radimo, doprinosimo pozitivnim promenama u našem okruženju.

Obraćanje Menadžmenta

Blaž Brodnjakpredsednik uprave
NLB Grupe

Vlastimir Vukovićpredsednik IO
NLB Komercijalne banke

Dejan Janjatovićzamenik predsednika IO
NLB Komercijalne banke

Bojana Kaličanin-Stojanovićčlan IO
NLB Komercijalne banke

Vladimir Boškovićčlan IO
NLB Komercijalne banke

Poslovanje banaka se danas menja i razvija mnogo brže nego ikada. Svedoci smo inovativnih marketinških pristupa na svakom koraku. Tržište na kome poslujemo postaje sve kompleksnije, a konkurencija se povećava. Zato ne možemo da izbegnemo neke smelije mere u poslovnom svetu. Postavili smo visoke standarde u inovativnosti usluga, tako da moramo delovati sa apsolutnim integritetom i zaslužiti poverenje svih: klijenata, zaposlenih, okruženja u kome radimo. Postavljanjem najviših standarda želimo da pokažemo odgovornost i izrazimo poštovanje za sve one sa kojima delimo svoju misiju.

Naš cilj je da u NLB Grupi promovišemo ideju da konačna rešenja koja nudimo treba da budu najbolja za sve one sa kojima radimo. Izuzetno cenimo postavljanje ciljeva i otvorenu komunikaciju. Svakog dana se fokusiramo na svoje klijente i trudimo se da razumemo njihove potrebe i želje. Posvećeni smo aktivnostima u oblasti društvene odgovornosti. Rad sa integritetom i odgovornošću je ključni element naše korporativne kulture. Nije važno samo postići poslovne ciljeve, već i način na koji ih postižemo.

Kodeks ponašanja NLB Grupe postavlja standarde i pravila ponašanja koja se odnose na sve nas, bez obzira na posao kojim se bavimo i lokaciju na kojoj radimo, kao i za naše saradnike koji rade u ime NLB Grupe.

Kodeks opisuje vrednosti i osnovne principe etičkog poslovnog ponašanja koje poštujemo, promovišemo i očekujemo u NLB Grupi.

Naše vrednosti i uverenja podržavaju naš dugoročni cilj, da stalno unapređujemo kulturu našeg svakodnevnog poslovanja, što je od suštinskog značaja za postizanje dugoročnog poverenja u svim zemljama u kojima je NLB Grupa prisutna.

NLB Grupa zahteva da svaki zaposleni, bez obzira na vrstu posla koji obavlja i lokaciju, kao i pripadnici svih ciljnih grupa NLB Grupe, živi u skladu sa najvišim standardima integriteta u svemu što radi. Ključ za postizanje ovih standarda je snažna kultura usaglašenosti koju sprovodi NLB Grupa, uz dužnu pažnju svih zaposlenih u skladu sa svojim politikama, pravilima i drugim internim aktima i u skladu sa relevantnom pravnom regulativom u svim pravnim okruženjima u kojima NLB Grupa posluje.

Kodeks će imati pozitivne efekte samo ako mu se svakodnevno posvetimo u potpunosti. Naš moto treba da bude ono što je "ispravno", a ne samo ono što je dozvoljeno. Rad sa integritetom u svakodnevnom poslovanju je od ključnog značaja za održivi poslovni uspeh i reputaciju Grupe.

Menadžment NLB Grupe i svih banaka članica u potpunosti podržava Kodeks i posvećen je njegovom poštovanju. U odnosima sa klijentima, pošteni smo i poštujemo, a na isti način postupamo i u odnosima sa poslovnim partnerima i kolegama. Na ovaj način, NLB Grupa pažljivo gradi partnerstva.

Ovim Kodeksom obnavljamo našu posvećenost poštenom postupanju svakoga dana.