NLB digiKeš

Slanje novca

NLB digiKeš
Check Bez platne kartice
Check Jednostavno slanje i podizanjenovca
Check Odmah dostupan novac

NLB digiKeš je savremena usluga za  jednostavan i brz prenos novca u okviru aplikacije za mobilno bankarstvo NLB Komercijalne banke.

NLB digiKeš omogućava jednostavno i lako podizanje novca na svim bankomatima NLB Komercijalne banke u Republici Srbiji bez upotrebe platne kartice. Da biste izvršili NLB digiKeš transakciju dovoljeno je da imate otvoren tekući račun u Banci, aktivnu debitnu platnu karticu i aktivan SMS servis.

Prednosti i pogodnosti korišćenja NLB digiKeš usluge u okviru NLB mKlik aplikacije:

  • NLB digiKeš omogućava svim korisnicima mobilne aplikacije NLB Komercijalne banke prenos novca, iz bilo kog dela zemlje ili sveta gde postoji internet konekcija, sa mesta koje Vama najviše odgovara;
  • brzo, bezbedno i jednostavno rukovanje aplikacijom;
  • za slanje novca unosi se broj telefona koji je vezan za elektronski servis;
  • za podizanje novčanih sredstava na bankomatu, potreban je samo mobilni telefon, na koji će Vam stići kodovi za podizanje sredstava, u vidu sms poruke;
  • poslati novac je odmah dostupan na Vama najbližem NLB Kombank bankomatu i može se podići u narednih 48 sati;
  • dvojezičnost aplikacije – srpski i engleski jezik.