NLB eKlik

Banka na klik od vas 

Aktivirajte NLB eKlik
Check Pristup računima sa bilo kog mesta
Check Nezavisnost od radnog vremena banke
Check Jednostavna upotreba

Novim rešenjem elektronskog bankarstva za fizička lica NLB eKlik, klijentima su uz postojeće funkcionalnosti omogućene i brojne nove, a sve putem unapređene platforme i novog korisničkog iskustva. Sada kroz elektronsko bankarstvo uz već postojeće funkcionalnosti možete podneti zahtev za proizvod ili uslugu Banke ili direktno komunicirati sa zaposlenima Banke kroz NLB Online Ponuda, administrirati svoje kartice, na brz i jednostavan način. 

 
NLB eKlik servis predstavlja najbrži i najlakši način plaćanja i obavljanja drugih aktivnosti bez odlaska u Banku preko Interneta, 24h dnevno, 7 dana u nedelji,

 NLB eKlik Vam omogućava:

 • Mogućnost praćenja i analize troškova, postavljanje ciljeva u potrošnji
 • Automatska kategorizacija transakcija za lakši pregled i praćenje
 • Finansije - funkcionalnost koja omogućava analizu troškova, vođenje ličnog budžeta i postavljanje podsetnika i upozorenja
 • Administracija platnih kartica, promena PIN-a, promena kanala korišćenja (na prodajnom mestu, bankomatu, internetu), kao i mogućnost blokiranja platne kartice
 • Menjačnica – kupoprodaja deviza 24h dnevno 7 dana u nedelji, po povoljnijem kursu banke za korisnike NLB StartAktivKlasik i Premijum tekućih računa i uz mogućnost podizanja EUR na određenim bankomatima NLB Komercijalne banke širom Srbije.
 • Online podnošenje zahteva za proizvode i usluge, opcija NLB Online Ponuda, a zatim i praćenja statusa istih, kao i interakcija sa zaposlenima digitalne ekspoziture putem sistema instant poruka, video poziva i co-browse funkcije (mogućnost da korisnik odobri pristup operateru iz digitalne ekspoziture na njegovom računaru i pomogne korisniku vezano za funkcionalnosti NLB eKlik) ;
 • Promenu korisničkog imena i lozinke, aktivaciju NLB mKlik aplikacije, slanje novog aktivacionog kod itd.
 • Postavljanje šablona i mogućnost korišćenja istih preko NLB mKlik aplikacije
 • Lokator svih bankomata i ekspozitura NLB Komercijalne Banke sa informacijala o adresi, radnom vremenu i kontakt telefonima

 

 

Pravila korišćenja elektronskog i mobilnog bankarstva za potrošače

Tehnički preduslovi

 • PC Računar, Internet konekcija
 • Web pretraživač (Chrome, Microsoft EDGE, Mozzila Firefox), pod operativnim sistemima Windows, Mac OS

Usluge

 • Uvid u stanje i promet po svim računima, platnim karticama i kreditima 
 • Lak i jednostavan prenos sredstava sa jednog na drugi dinarski račun i izmirivanje obaveza po kreditnim karticama, kreditima i namenskim novčanim računima za trgovanje hartijama od vrednosti
 • Obavljanje svih vrsta bezgotovinskih transakcija i mogućnost plaćanja sa valutom unapred kao i opoziv naloga
 • Razne mogućnosti plaćanja (u zavisnosti od načina autentifikacije, korisničko ime i lozinka ili korišćenje raznih sertifikata i načina potvrde plaćanja SMS OTP- dobijanje jednokratnog koda putem besplatne SMS poruke ili mToken-a – tokena na mobilnom telefonu....)
 • Mogućnost administracije svih računa, aktivacije, redistribucije NLBmKlik aplikacije, platnih kartica
 • Menjačke poslove sa deviznog računa na dinarski račun i obrnuto, koje vlasnik i/ili ovlašćeno lice poseduje u NLB Komercijalnoj banci

 

Dodatne usluge

 • Dopuna kredita za mobilni telefon u realnom vremenu 
 • Praćenje troškova kroz preraspodelu potrošnje u određenje kategorije
 • Postavljanje ciljeva za i praćenje realizacije ostvarivanja cilja
 • Devizna štednja 
 • Dinarska štednja 
 • Zbirne prikaze štednje po valutama 
 • Prikaz nerealizovanih čekova 
 • Kreditni kalkulator 
 • Kursna lista 
 • Konvertor valuta 
 • Pregled namenskih računa za hartije od vrednosti 
 • Preuzimanje izvoda po tekućim računima i platnim karticama
 • Štampanje potvrde o izvršenom plaćanju
 • Lokator svih ekspozitura i bankomata NLB Komercijalne Banke

 

Autentifikacija / Verifikacija platnog naloga

Korisnici NLB eKlik aplikacije za fizička lica mogu koristiti različita sredstva autentifikacije koja u skladu sa bezbednosnom politikom korisniku daju različita ovlašćenja prilikom plaćanja. Korisnici se mogu prijaviti na aplikaciju

- Korisničkim imenom i lozinkom

Korisnici koji se prijavljuju na ovaj način mogu vršiti plaćanje na račune sa Liste predefinisanih računa ili račune koje korisnik prijavi popunjavanjem Zahteva za registraciju novih primaoca (ukoliko korisnik ima administriranu opciju SMS ili mToken jednokratnog kod-a uz dodatnu verifikaciju platnog naloga istim moguća su otvorena plaćanja ka bilo kom primaocu – detaljnije objašnjeno u nastavku teksta).

 

- Verifikacija SMS jednokratnim kod-om i/ili mToken aplikacijom

 

Pristupanjem servisu preko korisničkog imena i lozinke omogućeno je da svoj platni nalog dodatno se verifikuje korišćenjem jednokratnog koda koji dobijaju putem besplatnog SMS-a ili korišćenjem mTokena (na ovaj način mogu da se vrše plaćanja bez ograničenja, plaćanje koje se na ovaj način dodatno verifikovalo omogućava korisniku da primaoca plaćanja registruje i na taj način omogući plaćanja ka istom bez dodatne verifikacije – račun tog primaoca se dodaje na spisak predefinisanih računa)

Sve detalje vezane za izgled same aplikacije i seta funkcionalnosti koje pruža možete videti klikom na DEMO NLB eKlik (korisnicko ime: demo, lozinka: demo)

AKTIVACIJA NLB eKlik servisa

Ukoliko niste korisnik NLB KomBank Set-a tekućeg računa (Start, Klasik, Aktiv ili Premijum) potrebno je da odete do najbliže ekspoziture Banke i prijavite se za uslugu, nakon toga ćete na e-mail adresu i broj mobilnog telefona koji ste naveli u prijavi dobiti korisničko ime (na e-mail adresu) i aktivacioni kod (SMS porukom na prijavljeni broj telefona). Po dobijanju pristupnih parametara (korisničkog imena i aktivacionog koda) omogućeno Vam je da pristupite aplikaciji NLB eKlik i to preko sajta Banke (https://www.nlbkb.rs) - klikom na ikonicu ELEKTRONSKO BANKARSTVO/NLB eKlik.

 

Ukoliko Vam je potrebna podrška u ovoj fazi aktivacije usluge, naš call centar Vam je na raspolaganju na gore navedenim brojevima.

Uputstva za NLB eKlik Aplikaciju

Aktivirajte NLB eKlik
Popunite kontakt formu i očekujte poziv našeg agenta
Obavezno polje
Obavezno polje
Obavezno polje
+381
Obavezno polje
Upoznat/a sam sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti*