Stambeni krediti
sa kombinovanom
kamatnom stopom

Prava prilika za više prostora

Informativni kalkulator
Check Fiksna kamatna stopa prvih 72 ili 36 meseci
Check Period otplate do 30 godina
Check NLB Keš kredit sa grejs periodom do 6 meseci

PRIMENA ODLUKE O PRIVREMENIM MERAMA KOJE SE ODNOSE NA STAMBENE KREDITE FIZIČKIM LICIMA.

Poslujući u skladu sa propisima i principima odgovornog bankarstva, NLB Komercijalna banka će do 31. decembra 2024. godine dosledno primenjivati Odluku o privremenim merama za banke koje se odnose na stambene kredite fizičkim licima. U skladu sa Odlukom Banka će klijentima dostaviti usklađenu dokumentaciju. Za detaljnije informacije posetite sajt Narodne banke Srbije. Saznajte više

Planirate kupovinu stana, adaptaciju ili refinansiranje kredita iz druge banke?

Stambeni krediti NLB Komercijalne banke sa kombinovanom kamatnom stopom omogućavaju fleksibilnost u otplati kredita i izvesnost u prvih 72 ili 36 meseci uz fiksnu kamatnu stopu.

Vaše planove možete upotpuniti i NLB Keš kreditom do 600.000 dinara sa posebnim uslovima i grejs periodom do 6 meseci za sve nove korisnike NLB stambenih kredita.

Stambeni kredit sa kombinovanom kamatnom stopom u RSD indeksiran u EUR bez NKOSK

 • Iznos kredita: od 12.000 EUR do 300.000 EUR
 • Učešće: Min 20% od iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti/predmeta i predračuna radova
 • Period otplate kredita: od 96 do 360 meseci
 • Naknada za obradu kredita: 0%
 • Nominalna i efektivna kamatna stopa (godišnja):
  • 4,95% fiksna, prva 72 meseca, 2,75% + 6M Euribor promenljiva, nakon 72 meseci; EKS od 6,15% ili
  • 4,95% fiksna, prvih 36 meseci, 2,75% + 6M Euribor promenljiva, nakon 36 meseci; EKS od 6,51%

Kupovina prve stambene nepokretnosti

 • Mininalno učešće 10% od iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti
 • Iznos kredita od 12.000 EUR do 100.000 EUR
 • Period otplate kredita: od 96 do 240 meseci

Kreditni kalkulator
Unesite iznos
Maksimalni iznos:
Unesite rok otplate

meseci

Minimalni rok:
Maksimalni rok:
Mesečni anuitet
0 RSD
Iznos kredita sa kamatom
0 RSD

*Kalkulator je informativnog karaktera

Kreditni kalkulator je informativnog karaktera. Kalkulacija se odnosi na kredite uz prenos/prijem zarade/penzije preko NLB Komercijalne banke.
Za detaljne informacije obratite se Kontakt centru na 011 20 18 600 ili najbližoj ekspozituri NLB Komercijalne banke.
Detaljni kalkulator pogledajte na linku.
Za detaljne informacije obratite se Kontakt centru na 011 20 18 600 ili najbližoj ekspozituri NLB Komercijalne banke.
Detaljni kalkulator pogledajte na linku.

Uslovi kredita

STAMBENI KREDITI NEOSIGURANI KOD NKOSK SA DEVIZNOM KLAUZULOM – KOMBINOVANA KAMATNA STOPA

TIP KLIJENTA

KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/PENZIJE I

KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE/PENZIJE

IZNOS KREDITA

od EUR 12.000 do EUR 300.000

do EUR 100.000 za prvu stambenu nepokretnost (za učešće od 10%)

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE

EUR-srednji kurs NBS

ROK OTPLATE

Od 8 do 30 godina

Od 8 do 20 godina za prvu stambenu nepokretnost (za učešće od 10%)

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

Model I:

Prvih 36 meseci: 4,95% fiksna

Nakon 36 meseci: 6M EURIBOR + 2,75%, promenljiva

Model II:

Prva 72 meseca: 4,95% fiksna

Nakon 72 meseci: 6M EURIBOR + 2,75%, promenljiva

 

Visina marže od 2,75% je fiksna

Primenjuje se vrednost 6M EUROBOR-a na dan 01.03. / 01.09. koja se primenjuje za tekući šestomesečni period

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Prvo usklađivanje kamatne stope vrši se po isteku fiksnog perioda uključujući i period obračuna interkalarne kamate, ako je ista obračunata, a potom na svakih šest meseci primenom vrednosti 6M EURIBOR-a na dan 01.03. / 01.09. koja se primenjuje za tekući šestomesečni period

NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA

Bez naknade

OBEZBEĐENJE KREDITA

- Dve blanko menice korisnika kredita

- Hipoteka I reda ili hipoteka II reda kada je hipoteka I reda uspostavljena kao sredstvo obezbeđenja u korist NLB Komercijalne banke.

- Osiguranje nepokretnosti vinkulirano u korist NLB Komercijalne banke kod osiguravajućih kompanija

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja mesečnog anuiteta

UČEŠĆE

Min 20% od iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti, odnosno predmera i predračuna radova

Min 10% od iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti za kupovinu prve stambene nepokretnosti

PREVREMENA OTPLATA

Do 31.12.2024. bez naknade za prevremenu otplatu
Po isteku ovog perioda:
1% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice ukoliko je period između prevremene otplate kredita i krajnjeg roka dospeća duži od jedne godine, odnosno 0,5% ukoliko je navedeni period kraći uz uslov da je iznos prevremene otplate u periodu od 12 meseci veći od RSD 1.000.000,00

Zanima me ponuda

U svim slučajevima gde je obezbeđenje kredita hipoteka na nepokretnosti, prilikom odobravanja kredita javljaju se troškovi procene vrednosti, osiguranja, pribavljanja uverenja, potvrda, dozvola, izjava i rešenja nadležnih organa, troškovi uspostavljanja hipoteke i dr. Navedeni troškovi obuhvaćeni su reprezentativnim primerom.
Stambeni krediti odobravaju se klijentima Banke sa primanjima zarade/penzije na tekućem računu otvorenom kod Banke ili u procesu prenosa zarade/penzije na tekućem računu otvorenom kod Banke.
Uslovi odobravanja ove vrste stambenih kredita su informativnog karaktera. Za mogućnost podnošenja zahteva i detaljnije informacije u vezi sa ovim kreditnim proizvodom, pozivamo Vas da se obratite najbližoj ekspozituri Banke.
*Minimalni uslovi za zaposlene:
- Stalni radni odnos
- Ukupan radni staž minimum 12 meseci

Uslovi keš kredita za nove korisnike stamenih kredita

DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI SA OSIGURANJEM LICA ZA SLUČAJ NEMOGUĆNOSTI OTPLATE KREDITA

TIP KLIJENTA

KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/U PROCESU PRENOSA ZARADE

IZNOS KREDITA

Do RSD 600.000,00

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

Od 13 do 71 meseca

GREJS PERIOD

Do 6 meseci, uz pripis obračunate kamate u grejs periodu glavnom dugu

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

7,95% - fiksna

NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA

Bez naknade

OBEZBEĐENJE KREDITA

Blanko menica Korisnika kredita

OTPLATA KREDITA

Mesečno u dinarima

Zanima me ponuda

Namenjen klijentima Banke uz realizaciju stambenog kredita i klijentima kojima je stambeni kredit realizovan u NLB Komercijalnoj banci u prethodnih 30 dana.

 

Reprezentativni primer

Dokumentacija

Dokumentacija

 

Vodic

Kako do kredita?

1

Izaberite iznos kredita

Procenite koliko vam je novca potrebno za kupovinu koji želite, a savet možete zatražiti i od svog bankara.

2

Izračunajte ratu kredita

Proverite koja bi bila vaša mesečna obaveza za željeni kredit pomoću našeg kalkulatora.

Izračunajte ratu

Napomena: Kalkulator je informativnog karaktera. Za detaljnije informacije posetite najbližu ekspozituru NLB Komercijalne Banke ili pozovite naš Kontakt centar.

3

Zakažite sastanak

Sastanak možete zakazati online.

 

Online zakazivanje

Vrata naših ekspozitura su otvorena za vas.

Lista ekspozitura

Najčešća pitanja

Minimalni prosečni tromesečni prihod prilikom odobravanja stambenih kredita iznosi 35.000 RSD, osim u slučaju kada se za stambeni kredit aplicira sa solidarnim dužnikom

Korisnik kredita ne može biti mlađi od 20 godina u momentu apliciranja za kredit, niti stariji od 70 godine za stambene kredite osigurane kod NKOSK, odnosno 72 godine za stambene kredite bez osiguranja kod NKOSK, na dan otplate poslednjeg mesečnog anuiteta.

NLB Komercijalna banka odobrava stambene kredite za izgradnju montažnih kuća, ukoliko je je zemljište u vlasništvu zajmotražioca i isti poseduje pravosnažnu građevinsku dozvolu. Predmet hipoteke mora biti neki drugi objekat.

Ne može. Vikendice se ne smatraju stambenom nepokretnošću