Bankoosiguranje

Bankoosiguranje
Check Putničko zdravstveno osiguranje
Check Osiguranje građevinskih objekata u vlasništvu fizičkih lica
Check Kombinovano osiguranje domaćinstva Čuvar kuće

NLB Komercijalna banka je zastupnik u osiguranju Kompanije Dunav osiguranje a.d.o. i Sava neživotno osiguranje a.d.o

Kao zastupnik u osiguranju navedenih društava, Banka prodaje sledeće vrste neživotnih osiguranja:

Polisa putnog zdravstvenog osiguranja je važan pratilac za svako putovanje u inostranstvo. Putno zdravstveno osiguranje pruža zaštitu i sigurnost u slučaju nezgoda, bolesti ili drugih neplaniranih situacija tokom putovanja, odnosno obezbeđuje naknadu troškova nastalih tokom pružanja neophodne medicinske pomoći osiguraniku, zbog iznenadne bolesti ili nezgode, za vreme privremenog boravka u inostranstvu. Osiguranjem je obezbeđen i prevoz osiguranika do kuće (repatrijacija) zbog nastalog osiguranog slučaja.

U ekspoziturama NLB Komercijalne banke moguće je ugovoriti polisu putnog zdravstvenog osiguranja društva za osiguranje Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd  čiji je Banka zastupnik u osiguranju.

Ko može da zaključi polisu putnog zdravstvenog osiguranja?

Polisu mogu zaključiti lica koji su državljani Republike Srbije, kao i strani državljani i lica bez državljanstva uz uslov da imaju prebivalište odnosno odobrenje za privremeni boravak ili su stalno nastanjeni u Republici Srbiji.

Osiguranje  se može zaključiti kao:

 • individualno;
 • porodično (bračni drug i deca do 18 godina starosti);
 • multi putno osiguranje - putno osiguranje sa više ulazaka i izlazaka iz zemlje.

Šta polisa putnog zdravstvenog osiguranja pokriva?

Polisa može biti zaključena sa različitim nivoima osiguravajućeg pokrića. U zavisnosti od izabranog paketa (BASIC, STANDARD ILI PREMIUM), putno zdravstveno osiguranje pokriva:

 • medicinsku asistenciju
 • pravnu asistenciju
 • pokriće za slučaj gubitka prtljaga
 • pokriće troškova u slučaju prevremenog prekida aranžmana
 • organizaciju i pokriće troškova pomoći na putu.

Prilikom zaključenja osiguranja lica za vreme putovanja i boravka u inostranstvu, pored osnovnog pokrića mogu se, ugovoriti sledeća dodatna pokrića:

 • pokriće za Covid-19;
 • osiguranje sportskih rizika;
 • obavljanje građevinskih poslova

Kada se plaća i od čega zavisi premija osiguranja?

Premija osiguranja plaća se prilikom preuzimanja polise osiguranja unapred i u celosti u ekspozituri Banke i ista zavisi od:

 • teritorijalnog pokrića (geografsko područje na kome se pruža osiguravajuće pokriće)
 • visine  sume osiguranja
 • trajanja osiguranja
 • ugovorenog paketa osiguranja
 • vrste putovanje (individualno, porodično, više ulazaka/izlazaka)
 • godina starosti osiguranog lica (pristupne starosti).

Kako postupiti u slučaju nastanka nezgode/povrede/bolesti?

Potrebno je da kontaktirate Asistentsku kompaniju TBS Team 24 koji će vam dati sve potrebne informacije i instrukcije na srpskom jeziku, organizovati prvi pregled i odobriti troškove pomoći. TBS Team 24 radi 24 časa.

Sve troškove koji su u skladu sa ugovorenim osiguravajućim pokrićem snosi osiguravač Sava osiguranje isti se refundiraju nakon povratka u zemlju, uz sačuvane račune i medicinsku dokumentaciju.

Spisak ekspozitura

Prilikom realizacije kredita gde je predmet obezbeđenja istog hipoteka na stambenom objektu, zahteva se da predmet hipoteke bude osiguran od obaveznih požarnih rizika ali i određenih dodatnih rizika. Stoga, ugovaranje polise osiguranja imovine predstavlja nezaobilazni deo prilikom realizacije stambenih i drugih hipotekarnih kredita.

U ekspoziturama NLB Komercijalne banke moguće je ugovoriti polisu osiguranja imovine društva za osiguranje Kompanija Dunav osiguranje a.d.o. čiji je Banka zastupnik u osiguranju, te sve u vezi sa stambenim kreditom Banke završava se na jednom mestu.

Šta je moguće osigurati polisom osiguranja građevinskih objekata u vlasništvu fizičkih lica?

Polisa osiguranja imovine odnosno polisa osiguranja građevinskih (stambenih) objekata u vlasništvu fizičkih lica potpuno je prilagođena zahtevima Banke u pogledu rizika koje ovo osiguranje pokriva.

Osnovni rizici koje pokriva ovo osiguranje su: požar, udar groma, oluja, grad, eksplozija, pad letelice na objekat, manifestacije i demonstracije, udar sopstvenog motornog vozila u osigurani građevinski objekat.

Ovim osiguranjem je moguće ugovoriti i pokriće od dodatnih rizika kao što su: izliv vode iz instalacija, zemljotres i poplava i bujica.

Takođe, ovo su polise koje se vinkuliraju u korist Banke.

Trajanje osiguranja i plaćanje premije osiguranja

Polisa osiguranja imovine  je višegodišnja polisa koja se zaključuje na period do kraja otplate kredita, pri čemu se premija osiguranja obračunava i plaća na godišnjem nivou.

Posebna pogodnost:

 • 5% popusta na obračunatu premiju za trajanje osiguranje od 5 do 10 godina
 • 10% popusta na obračunatu premiju za trajanje osiguranja preko 10 godina

Za obezbeđenje komfornijeg plaćanja premije u budućim godinama, moguće je otvoriti trajni nalog za ovu svrhu u ekspoziturama NLB Komercijalne banke.

Najdragocenije što dom može da ponudi je sigurnost.

Mnogo odricanja i ulaganja je potrebno dok stvaramo svoj dom, a ponekad neočekivane opasnosti mogu u trenutku da ga ugroze. Možda to ne možemo sprečiti, ali možemo izbeći velike troškove i nadoknaditi štetu na svojoj imovini.

Pravi način za to je ugovaranje polise kombinovanog osiguranja domaćinstva „Čuvar kuće“. U pitanju je paket osiguranja koji obezbeđuje pokriće širokog spektra najfrekventnijih rizika uz dodatnu mogućnost nadogradnje paketa kako bi se isti prilagodio specifičnim potrebama i budžetu konkretnog domaćinstva

U ekspoziturama NLB Komercijalne banke moguće je ugovoriti polisu kombinovanog osiguranja domaćinstva Čuvar kuće društva za osiguranje Kompanija Dunav osiguranje a.d.o. čiji je Banka zastupnik u osiguranju.

Šta je moguće osigurati paketom osiguranja Čuvar kuće?

Proizvod je namenjen vlasnicima i zakupcima stambenih objekata gde se mogu osigurati u periodu od 1 godine sa mogućnošću kasnijeg obnavljanja ugovora:

 • stalno nastanjeni stambeni objekti (kuće i stanovi) uključujući i ugrađene instalacije i oprema u njima;
 • stvari domaćinstva;
 • članovi domaćinstva od posledica trajnog invaliditeta i smrti usled nesrećnog slučaja (nezgode);
 • odgovornost članova domaćinstva u svojstvu privatnih lica u svakodnevnom životu i odgovornost iz posedovanja nepokretnosti.

Koje osigurane rizike pokriva paket osiguranja Čuvar kuće?

Osnovni paket Čuvar kuće nudi zaštitu od standardnih rizika, iskustveno sa najvećom mogućnošću nastanka i optimalnom širinom pokrića.Ovim paketom mogu se osigurati stambeni objekti i stvari domaćinstva u njima od sledećih rizika:

 • požar, udar groma, oluja, grad, eksplozija;
 • pad letelice na objekat, manifestacije i demonstracije;
 • udar sopstvenog motornog vozila u osigurani stambeni objekat;
 • izliv vode iz instalacija;
 • provalna krađa i razbojništvo;
 • lom stakla i lom instalacija.

Osnovni paket je moguće nadograditi u skladu sa potrebama, po meri i specifičnostima konkretnog domaćinstva izborom nekog ili svih dodatnih rizika:

 • zemljotres;
 • poplava i bujica;
 • rizici iznenađenja (pritisak snega, pad drveta, dim, obest i vandalizam, atmosferske vode);
 • odgovornost članova domaćinstva u svojstvu privatnih lica u svakodnevnom životu i odgovornost iz posedovanja nepokretnosti;
 • osiguranje članova domaćinstva od posledica trajnog invaliditeta i smrti usled nesrećnog slučaja (nezgode).

Dodatne pogodnosti paketa Čuvar kuće:

 • osiguranje pomoćnih prostorija bez plaćanja dodatne premije;
 • pokriće troškova iznajmljivanja privremenog smeštaja uključujući i transport preostalih stvari domaćinstva (kod rizika požara) do 500 eur;
 • pokriće troškova preventivne zamene brave iste vrste i kvaliteta zbog nestanka ključa do 100 eur;
 • automatsko pokriće za novorođenog člana domaćinstva u toku godine bez plaćanja dodatne premije;
 • pokriće za stvari koje pripadaju osiguraniku u momentu izvršenja krivičnog dela razbojništva i izvan stambenog objekta.

bankoosiguranje-sava