Bankoosiguranje

Bankoosiguranje
Check Osigiranje građevinskih objekata u vlasništvu fizičkih lica
Check Kombinovano osiguraje domaćinstva Čuvarkuća
Check Putničko zdravstveno osiguranje

NLB Komercijalna banka je zastupnik u osiguranju Kompanije Dunav osiguranje a.d.o.

Kao zastupnik u osiguranju navedenog društva Banka prodaje sledeće vrste neživotnih osiguranja:

Osiguranje imovine NLB Komercijalna banka vrši za građevinske objekte u vlasnišvu fizičkih lica koji su sredstvo obezbeđenja stambenog ili drugog hipotekarnog kredita (objekti na kojima se uspostavlja hipoteka).

Mnogo odricanja i ulaganja je potrebno dok stvaramo svoj dom, a ponekad neočekivane opasnosti mogu u trenutku da ga ugroze. Možda to ne možete sprečiti, ali možete izbeći velike troškove i nadoknaditi štetu na svojoj imovini.

Osiguranje stana/kuće od požara i drugih opasnosti

Osnovni paket rizika obuhvata požar i udar groma, eksploziju, oluju, grad... Ukoliko se posebno ugovori, osiguravajuća zaštita se može obezbediti po Vašem izboru i za brojne dopunske rizike od: zemljotresa, poplave, bujice i visoke vode i izlivanja vode iz instalacija.

Posebna pogodnost:

 • 5% popusta na obračunatu premiju za trajanje osiguranje od 5 do 10 godina
 • 10% popusta na obračunatu premiju za trajanje osiguranja preko 10 godina.

Kombinovanim osiguranjem domaćinstva – paketom „Čuvar kuće“, u ponudi je jedan kvalitetan i sveobuhvatan paket osiguranja na jedinstvenoj polisi, sa širokim spektrom pokrivenih rizika.

Ovim paketom osiguranja možete osigurati:

 • Nastanjene stambene objekte (kuće i stanove) uključujući i ugrađene instalacije i opremu u njima;
 • Stvari domaćinstva;
 • Članove domaćinstva od posledica nesrećnog slučaja (nezgode);
 • Odgovornost članova domaćinstva u svojstvu privatnih lica u svakodnevnom životu i odgovornost iz posedovanja nepokretnosti;

Prednosti proizvoda Čuvar kuće:

 • Širok obim osiguravajućeg pokrića, sa mogućnošću ugovaranja dodatnih rizika;
 • Fleksibilni limiti pokrića;
 • Maksimalno povoljna premija osiguranja;

Osnovni rizici

Požar

Udar groma

Oluja

Grad

Eksplozija

Pad letelice

Manifestacije i demonstracije

Udar sopstvenog motornog vozila u osigurani građevinski objekat

Izliv vode iz instalacija

Provalna krađa i razbojništvo

Lom stakla

Lom instalacija

Polisa putničkog zdravstvenog osiguranja vam je potrebna zato što:

 • ...je važno da se osećate sigurno, naročito kada ste daleko od kuće. Troškovi medicinske pomoći u inostranstvu su izuzetno visoki.
 • ...gde god da putujete, radi odmora ili posla, svaki trenutak Vašeg putovanja treba da predstavlja uživanje. Važno je da znate da uvek i svuda imate nekog ko brine o Vama.
 • ...ugovaranjem polise Vama i Vašoj porodici obezbeđujete brzu i kvalitetnu zaštitu od mogućih neprijatnosti za slučaj iznenadne bolesti ili povrede u inostranstvu.

Zašto polisa Dunav osiguranja?

Zato što Vam, tokom boravka u inostranstvu, u slučaju iznenadne bolesti ili povrede, polisa Dunav osiguranja garantuje pokriće troškova:

 • ambulantnog lečenja
 • nabavke neophodnih lekova i medicinskog materijala
 • prevoza do najbliže zdravstvene ustanove
 • bolničkog lečenja
 • prevoza u Srbiju
 • stomatoloških intervencija
 • drugih troškova vezanih za iznenadnu bolest ili povredu

Zato što su pokriveni neophodni medicinski troškovi u celom svetu, 24 sata dnevno, 365 dana u godini i zato što se plaćanje vrši za sve nastale ugovorene troškove u potpunosti, bez Vašeg učešća.

U slučaju nastanka osiguranog slučaja (nezgode, povrede, bolesti), neophodno je da se obratite Centru za pomoć

APRIL Assistance – Kontakt centar

telefon: +381 11 36 36 999

faks: +381 11 36 36 905

Operateri su dostupni 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Informacije ćete  dobiti na srpskom jeziku.

Osiguranje se može zaključiti za lica do 85 godina.

Osiguranje se može zaključiti kao individualno i porodično (roditelji i deca do navršenih 19 godina).

Posebne pogodnosti:

Korisnici Visa PrePaid kartice ostvaruju popust na kupovinu putničko zdravstvenog osiguranja na šalterima banke i to za neograničen broj puta u godini:

 • za putovanja do 30 dana, 20% popusta
 • za putovanja preko 30 dana, 25% popusta