Bankoosiguranje

Bankoosiguranje
Check Osiguranje građevinskih objekata u vlasništvu fizičkih lica
Check Kombinovano osiguranje domaćinstva Čuvar kuće
Check Putničko zdravstveno osiguranje

NLB Komercijalna banka je zastupnik u osiguranju Kompanije Dunav osiguranje a.d.o.

Kao zastupnik u osiguranju navedenog društva za osiguranje, Banka prodaje sledeće vrste neživotnih osiguranja:

Prilikom realizacije kredita gde je predmet obezbeđenja istog hipoteka na stambenom objektu, zahteva se da predmet hipoteke bude osiguran od obaveznih požarnih rizika ali i određenih dodatnih rizika. Stoga, ugovaranje polise osiguranja imovine predstavlja nezaobilazni deo prilikom realizacije stambenih i drugih hipotekarnih kredita.

U ekspoziturama NLB Komercijalne banke moguće je ugovoriti polisu osiguranja imovine društva za osiguranje Kompanija Dunav osiguranje a.d.o. čiji je Banka zastupnik u osiguranju, te sve u vezi sa stambenim kreditom Banke završava se na jednom mestu.

Šta je moguće osigurati polisom osiguranja građevinskih objekata u vlasništvu fizičkih lica?

Polisa osiguranja imovine odnosno polisa osiguranja građevinskih (stambenih) objekata u vlasništvu fizičkih lica potpuno je prilagođena zahtevima Banke u pogledu rizika koje ovo osiguranje pokriva.

Osnovni rizici koje pokriva ovo osiguranje su: požar, udar groma, oluja, grad, eksplozija, pad letelice na objekat, manifestacije i demonstracije, udar sopstvenog motornog vozila u osigurani građevinski objekat.

Ovim osiguranjem je moguće ugovoriti i pokriće od dodatnih rizika kao što su: izliv vode iz instalacija, zemljotres i poplava i bujica.

Takođe, ovo su polise koje se vinkuliraju u korist Banke.

Trajanje osiguranja i plaćanje premije osiguranja

Polisa osiguranja imovine  je višegodišnja polisa koja se zaključuje na period do kraja otplate kredita, pri čemu se premija osiguranja obračunava i plaća na godišnjem nivou.

Posebna pogodnost:

 • 5% popusta na obračunatu premiju za trajanje osiguranje od 5 do 10 godina
 • 10% popusta na obračunatu premiju za trajanje osiguranja preko 10 godina

Za obezbeđenje komfornijeg plaćanja premije u budućim godinama, moguće je otvoriti trajni nalog za ovu svrhu u ekspoziturama NLB Komercijalne banke.

Najdragocenije što dom može da ponudi je sigurnost.

Mnogo odricanja i ulaganja je potrebno dok stvaramo svoj dom, a ponekad neočekivane opasnosti mogu u trenutku da ga ugroze. Možda to ne možemo sprečiti, ali možemo izbeći velike troškove i nadoknaditi štetu na svojoj imovini.

Pravi način za to je ugovaranje polise kombinovanog osiguranja domaćinstva „Čuvar kuće“. U pitanju je paket osiguranja koji obezbeđuje pokriće širokog spektra najfrekventnijih rizika uz dodatnu mogućnost nadogradnje paketa kako bi se isti prilagodio specifičnim potrebama i budžetu konkretnog domaćinstva

U ekspoziturama NLB Komercijalne banke moguće je ugovoriti polisu kombinovanog osiguranja domaćinstva Čuvar kuće društva za osiguranje Kompanija Dunav osiguranje a.d.o. čiji je Banka zastupnik u osiguranju.

Šta je moguće osigurati paketom osiguranja Čuvar kuće?

Proizvod je namenjen vlasnicima i zakupcima stambenih objekata gde se mogu osigurati u periodu od 1 godine sa mogućnošću kasnijeg obnavljanja ugovora:

 • stalno nastanjeni stambeni objekti (kuće i stanovi) uključujući i ugrađene instalacije i oprema u njima;
 • stvari domaćinstva;
 • članovi domaćinstva od posledica trajnog invaliditeta i smrti usled nesrećnog slučaja (nezgode);
 • odgovornost članova domaćinstva u svojstvu privatnih lica u svakodnevnom životu i odgovornost iz posedovanja nepokretnosti.

Koje osigurane rizike pokriva paket osiguranja Čuvar kuće?

Osnovni paket Čuvar kuće nudi zaštitu od standardnih rizika, iskustveno sa najvećom mogućnošću nastanka i optimalnom širinom pokrića.Ovim paketom mogu se osigurati stambeni objekti i stvari domaćinstva u njima od sledećih rizika:

 • požar, udar groma, oluja, grad, eksplozija;
 • pad letelice na objekat, manifestacije i demonstracije;
 • udar sopstvenog motornog vozila u osigurani stambeni objekat;
 • izliv vode iz instalacija;
 • provalna krađa i razbojništvo;
 • lom stakla i lom instalacija.

Osnovni paket je moguće nadograditi u skladu sa potrebama, po meri i specifičnostima konkretnog domaćinstva izborom nekog ili svih dodatnih rizika:

 • zemljotres;
 • poplava i bujica;
 • rizici iznenađenja (pritisak snega, pad drveta, dim, obest i vandalizam, atmosferske vode);
 • odgovornost članova domaćinstva u svojstvu privatnih lica u svakodnevnom životu i odgovornost iz posedovanja nepokretnosti;
 • osiguranje članova domaćinstva od posledica trajnog invaliditeta i smrti usled nesrećnog slučaja (nezgode).

Dodatne pogodnosti paketa Čuvar kuće:

 • osiguranje pomoćnih prostorija bez plaćanja dodatne premije;
 • pokriće troškova iznajmljivanja privremenog smeštaja uključujući i transport preostalih stvari domaćinstva (kod rizika požara) do 500 eur;
 • pokriće troškova preventivne zamene brave iste vrste i kvaliteta zbog nestanka ključa do 100 eur;
 • automatsko pokriće za novorođenog člana domaćinstva u toku godine bez plaćanja dodatne premije;
 • pokriće za stvari koje pripadaju osiguraniku u momentu izvršenja krivičnog dela razbojništva i izvan stambenog objekta.

Iznenadne bolesti li povrede tokom putovanja mogu vam pokvariti uživanje u odmoru ali i naneti značajne finansijske izdatke. Zbog toga polisa putničkog zdravstvenog osiguranja obezbeđuje brzu i kvalitetnu zaštitu od mogućih neprijatnosti.

U ekspoziturama NLB Komercijalne banke moguće je ugovoriti polisu putničko zdravstvenog osiguranja društva za osiguranje Kompanija Dunav osiguranje a.d.o. čiji je Banka zastupnik u osiguranju.

Ko može da zaključi polisu putničko zdravstvenog osiguranja?

Osiguranje za turistička i poslovna putovanja mogu zaključiti lica koja su državljani Republike Srbije kao i strani državljani uz uslov da imaju prebivalište ili dozvolu za privremeni boravak u Republici Srbiji.

Osiguranje se može zaključiti za lica do navršenih 85 godina kao individualno ili porodično osiguranje (roditelji i deca do navršenih 19 godina, minimum 3 lica).

Polisu je moguće ugovoriti isključivo pre početka putovanja u inostranstvo. Osiguranje važi od momenta prelaska državne granice Republike Srbije pri izlasku, a prestaje u momentu kada osiguranik pređe državnu granicu Republike Srbije pri ulasku.  Primenjuje se na osigurana lica za sve vreme putovanja i boravka na teritorijama svih zemalja kroz koje se prolazi u tranzitu do zemlje odredišta.

Šta polisa putničko zdravstvenog osiguranja pokriva?

Polisa može biti zaključena sa različitim nivoima osiguravajućeg pokrića.

Osnovno osiguravajuće pokriće obuhvata pokriće troškova:

 • hitne medicinske pomoći uključujući i neophodno stomatološko lečenje do 150 eur;
 • prevoza do zdravstvene ustanove ili zemlje prebivališta (repatrijacija do 5.000 eur);
 • organizacije pružanja hitne medicinske pomoći i prevoza osiguranika;
 • organizacije putne i pravne asistencije.

Osnovno osiguravajuće pokriće obuhvata i pokriće troškova neophodnog hitnog lečenja osiguranika za slučaje infekcije virusom Covid 19 i svih drugih eventualnih epidemija i pandemija.

Prošireno osiguravajuće pokriće (VIP) pored osnovnog, obuhvata i pokriće dodatnih troškova:

 • povratka dece koja su ostala bez staranja do 1.500 eur;
 • posete bliske osobe najviše 3 dana do 75 eur dnevno;
 • organizacije i hitnog dostavljanja lekova najviše do 100 eur.

Uz plаćаnjе dоdаtnоg iznоsа prеmiје, moguće je ugоvоriti i pоkrićе zа slučајеvе pоvrеdа ili bоlеsti nаstаlih ostvarenjem spоrtskоg rizikа, оdnоsnо rizika аmаtеrskоg i rеkrеаtivnоg bаvlјеnjа skiјаškim spоrtоm (skijanje i snowboarding) i drugim spоrtоvimа, kао i za rizik učеstvоvаnjа nа spоrtskim trеninzimа i tаkmičеnjimа.

Kako postupiti u slučaju nastanka nezgode/povrede/bolesti?

Potrebno je da pozvate Kontakt centar na broj telefona +381 11 3636 940 koji je dostupan 24 časa dnevno.

Sve troškove koji su u skladu sa ugovorenim osiguravajućim pokrićem snosi osiguravač. Troškove do 50 evra plaća sam osiguranik ali se isti refundiraju nakon povratka u zemlju, uz sačuvane račune i medicinsku dokumentaciju.

Kada se plaća i od čega zavisi premija osiguranja?

Premija osiguranja se plaća pre početka trajanja osiguranja, unapred i u celosti.

Njena visina zavisi od geografskog područja za koje se obezbeđuje pokriće, izabrane sume osiguranja, izabranog nivoa pokrića, godina starosti i ugovorenog trajanja osiguranja.

Posebne pogodnosti:

Korisnici Visa PrePaid kartice  NLB Komercijalne banke ostvaruju popust na kupovinu putničko zdravstvenog osiguranja u ekspoziturama Banke i to za neograničen broj puta u godini:

 • za putovanja do 30 dana, 20% popusta
 • za putovanja preko 30 dana, 25% popusta