Hartije od vrednosti

Hartije od vrednosti

Siguran korak u vašu finansijsku budućnost!
 
NLB Komercijalna banka AD pruža sve vrste usluga iz oblasti brokersko-dilerskih i kastodi poslova, na domaćem i stranim tržištima, kao i mogućnost ulaganja sredstava u investicione fondove.

 

Obaveštenje građanima koji su ostvarili pravo na obeštećenje za oduzetu imovinu u vidu akontacije obeštećenja i u vidu državnih obveznica, a po osnovu Rešenja o obeštećenju Agencije za restituciju

Obaveštavaju se građani koji su primili Rešenje o obeštećenju Agencije za restituciju, da sve neophodne račune:

  • Dinarski račun;
  • Namenski devizni račun;
  • Vlasnički račun hov,

mogu da otvore u mreži ekspozitura NLB Komercijalna banka AD Beograd širom Srbije (spisak ekspozitura je na kraju ovog obaveštenja).

Sve dodatne informacije možete dobiti na

+381 11 333-9057

+381 11 333-9043

+381 11 333-9022

+381 11 333-9393

ili putem e-maila:

brokeri@nlbkb.rs

custody@nlbkb.rs

 

Detaljnije

Investicioni fondovi
Poslovi depozitara
Brokersko-dilerski poslovi

 

Akcije NLB Komercijalna banka AD