Visa Revolving

Visa Revolving
Check Beskontaktno plaćanje
Check Plaćanje na rate bez kamate*
Check Sigurno online plaćanje

Kreditna kartica opremljena najsavremenijom beskontaktnom tehnologijom koja Vam omogućava brzo i jednostavno plaćanje roba i usluga.

Visa revolving  kreditna kartica NLB Komercijalne banke omogućava različite modele kreditiranja i otplate: 5%, 10% ili 20% sa povoljnom kamatnom stopom, prilagođene Vašim potrebama i mogućnostima. Model otplate određujete Vi prilikom podnošenja zahteva za izdavanje kartice.

Karakteristike:

  • Beskontaktno plaćanje do 5.000 RSD
  • Kupovina roba i usluga kao i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu na VISA označenim prodajnim mestima i bankomatima
  • Mogućnost plaćanja na internetu
  • SMS o izvršenim transakcijama za dodatnu sigurnost
  • Plaćanje putem NLB Pay digitalnog novčanika
  • Sigurno online plaćanje uz Visa Secure program

* beskamatno plaćanje na 3 do 12 jednakih mesečnih rata u trgovinama sa kojima Banka ima ugovorenu saradnju o prodaji na rate bez kamate

Ukoliko se originalna valuta transakcije izvršene Visa karticom u inostranstvu razlikuje od referentne valute (EUR) konverzija u valutu EUR se vrši prema kursu koji primenjuje kompanija Visa. Nakon izvršene konverzije, konvertovani iznos transakcije će biti uvećan za 2% .

 

Reprezentativni primer

Reprezentativni primer se odnosi na korisnika koji je izvršio jednu transakciju i limit potrošio u celosti.

Reprezentativni primer za klijenta čija je kartica uključena u set (Premijum set, Aktiv set)
Visa Revolving kartica Model otplate 5%
Iznos limita po kreditnoj kartici RSD 100.000,00
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit RSD
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 25,34% fiksna
Članarine za period otplate RSD 0,00
Mesečna rata 5.00% od ostatka duga (minimalna rata je:1,000 RSD) plus obracunata kamata za period (period dospeca: mesecno), broj rata:52
Sredstvo obezbeđenja Menica korisnika kartice
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 50,00
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom RSD 133.709,50
Efektivna kamatna stopa 25.66%
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god.    
   
Visa Revolving kartica Model otplate 10%
Iznos limita po kreditnoj kartici RSD 100.000,00
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit RSD
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 25,34% fiksna
Članarine za period otplate RSD 0,00
Mesečna rata 10.00% od ostatka duga (minimalna rata je:1,000 RSD) plus obracunata kamata za period ( period dospeca: mesecno), broj rata:32
Sredstvo obezbeđenja Menica korisnika kartice
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 50,00
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom RSD 117.467,81
Efektivna kamatna stopa 25.91%
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god.    
   
Visa Revolving kartica Model otplate 20%
Iznos limita po kreditnoj kartici RSD 100.000,00
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit RSD
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 25,34% fiksna
Članarine za period otplate RSD 0,00
Mesečna rata 20.00% od ostatka duga (minimalna rata je:1,000 RSD) plus obracunata kamata za period (period dospeca: mesecno), broj rata:19
Sredstvo obezbeđenja Menica korisnika kartice
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 50,00
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom RSD 108.626,34
Efektivna kamatna stopa 26.43%
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god.    
   
   
Reprezentativni primer za klijenta čija kartica nije uključena u set
Visa Revolving kartica Model otplate 5%
Iznos limita po kreditnoj kartici RSD 100.000,00
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit RSD
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 25,34% fiksna
Članarine za period otplate 52 mesečne po 200,00RSD = 10.400,00 RSD
Mesečna rata 5.00% od ostatka duga (minimalna rata je:1,000 RSD) plus obracunata kamata za period plus naknade za obračunski period 200,00 rsd (period dospeca: mesecno), broj rata:52
Sredstvo obezbeđenja Menica korisnika kartice
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 50,00
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom

RSD 143,247.65

Efektivna kamatna stopa 33.08%
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god.    
   
   
Visa Revolving kartica Model otplate 10%
Iznos limita po kreditnoj kartici RSD 100.000,00
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit RSD
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 25,34% fiksna
Članarine za period otplate 32 mesečne po 200,00RSD = 6.400,00 RSD
Mesečna rata 10.00% od ostatka duga(minimalna rata je:1,000 RSD) plus obracunata kamata za period plus naknade za obračunski period 200,00 rsd ( period dospeca: mesecno),broj rata:32
Sredstvo obezbeđenja Menica korisnika kartice
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 50,00
Ukupan iznos kreditnog limita sa  kamatom

RSD 123.007,22

Efektivna kamatna stopa 35.66%
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god.    
   
   
Visa revolving kartica Model otplate 20%
Iznos limita po kreditnoj kartici RSD 100.000,00
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit RSD
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 25,34% fiksna
Članarine za period otplate 19 mesečne po 200,00RSD = 3.800,00 RSD
Mesečna rata 20.00% od ostatka duga(minimalna rata je:1,000 RSD) plus obracunata kamata za period plus naknade za obračunski period 200,00 rsd (period dospeca: mesecno), broj rata:19
Sredstvo obezbeđenja Menica korisnika kartice
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 50,00
Ukupan iznos kreditnog limita sa  kamatom

RSD 111,578.96

Efektivna kamatna stopa 39.98%
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god.    
   

Visa Revolving kartica omogučava plaćanje na rate bez kamate na sledećim lokacijama:

Mobilni telefon je sada vaš novčanik

Uz NLB Pay aplikaciju sa Google play store prodavnice, besplatno
digitalizujte svoje kartice i plaćajte svojim mobilnim telefonom, brzo, lako i sigurno.

Preuzmite NLB Pay aplikaciju

Google Play
Saznajte više NLB Pay

Da li ste digitalizovani? Da li koristite mobilnu aplikaciju NLB Komercijalne banke NLB Pay?

Aktivirajte NLB Pay aplikaciju

Google Play