Visa Revolving

Visa Revolving
Check Visa Secure Program
Check Beskontaktno plaćanje
Check Plaćanje na rate bez kamate

Kreditna kartica opremljena najsavremenijom beskontaktnom tehnologijom koja Vam omogućava brzo i jednostavno plaćanje roba i usluga.

Osnovne prednosti:

- Visa Secure Program
- Beskontaktno plaćanje do 5.000 RSD
- Plaćanje na rate bez kamate*

* beskamatno plaćanje na 3 do 12 jednakih mesečnih rata u trgovinama sa kojima Banka ima ugovorenu saradnju o prodaji na rate bez kamate

Prednosti:

  • Modela otplate 5%, 10% ili 20%
  • Kupovina roba i usluga kao i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu na VISA označenim prodajnim mestima i bankomatima
  • Mogućnost plaćanja na internetu
  • SMS o izvršenim transakcijama za dodatnu sigurnost
  • Plaćanje putem NLB Pay digitalnog novčanika

Obračunska valuta u odnosu na druge strane valute je EUR. Ukoliko se originalna valuta transakcije izvršena Karticom razlikuje od obračunske valute Banke (EUR), prilikom konverzije originalni iznos transakcije biće uvećan za 2%. Kurs zamene druge ino valute u valutu EUR ne definiše Banka.

 

Reprezentativni primer

Reprezentativni primer za klijenta čija je kartica uključena u set

Visa Revolving kartica

Model otplate 5%

Iznos limita po kreditnoj kartici

RSD 100.000,00

Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit

RSD

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

25,34% fiksna

Članarine za period otplate

RSD 0,00

Mesečna rata

5% od ostatka duga plus obračunata kamata i naknade za obračunski period

Sredstvo obezbeđenja

Menica korisnika kartice

Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menice

RSD 50,00

Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom

RSD 134.312,36

Efektivna kamatna stopa

25.66%

Obračun je izvršen na dan 01.12.2016.god.    

Visa Revolving kartica

Model otplate 10%

Iznos limita po kreditnoj kartici

RSD 100.000,00

Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit

RSD

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

25,34% fiksna

Članarine za period otplate

RSD 0,00

Mesečna rata

10% od ostatka duga plus obračunata kamata i naknade za obračunski period

Sredstvo obezbeđenja

Menica korisnika kartice

Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menice

RSD 50,00

Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom

RSD 118.064,08

Efektivna kamatna stopa

25.88%

Obračun je izvršen na dan 01.12.2016.god.    

 

Visa Revolving kartica

Model otplate 20%

Iznos limita po kreditnoj kartici

RSD 100.000,00

Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit

RSD

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

25,34% fiksna

Članarine za period otplate

RSD 0,00

Mesečna rata

20% od ostatka duga plus obračunata kamata i naknade za obračunski period

Sredstvo obezbeđenja

Menica korisnika kartice

Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menice

RSD 50,00

Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom

RSD 109.234,54

Efektivna kamatna stopa

26.32%

 Obračun je izvršen na dan 01.12.2016.god.    

 

Reprezentativni primer za klijenta čija kartica nije uključena u set

Visa Revolving kartica

Model otplate 5%

Iznos limita po kreditnoj kartici

RSD 100.000,00

Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit

RSD

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

25,34% fiksna

Članarine za period otplate

52 mesečne po 200,00RSD = 10.400,00 RSD

Mesečna rata

5% od ostatka duga plus obračunata kamata i naknade za obračunski period

Sredstvo obezbeđenja

Menica korisnika kartice

Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menice

RSD 50,00

Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom

RSD 144.988,96

Efektivna kamatna stopa

32,57%

 Obračun je izvršen na dan 01.11.2021.god.    

 

Visa Revolving kartica

Model otplate 10%

Iznos limita po kreditnoj kartici

RSD 100.000,00

Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit

RSD

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

25,34% fiksna

Članarine za period otplate

32 mesečne po 200,00RSD = 6.400,00 RSD

Mesečna rata

10% od ostatka duga plus obračunata kamata i naknade za obračunski period

Sredstvo obezbeđenja

Menica korisnika kartice

Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menice

RSD 50,00

Ukupan iznos kreditnog limita sa
 kamatom

RSD 124.742,52

Efektivna kamatna stopa

34,49%

Obračun je izvršen na dan 01.11.2021.god.    

 

Visa revolving kartica

Model otplate 20%

Iznos limita po kreditnoj kartici

RSD 100.000,00

Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit

RSD

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

25,34% fiksna

Članarine za period otplate

19 mesečne po 200,00RSD = 3.800,00 RSD

Mesečna rata

20% od ostatka duga plus obračunata kamata i naknade za obračunski period

Sredstvo obezbeđenja

Menica korisnika kartice

Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menice

RSD 50,00

Ukupan iznos kreditnog limita sa
 kamatom

RSD 113.311,04

Efektivna kamatna stopa

36,94%

Obračun je izvršen na dan 01.11.2021.god.    

Mobilni telefon je sada vaš novčanik

Uz NLB Pay aplikaciju sa Google play store prodavnice, besplatno
digitalizujte svoje kartice i plaćajte svojim mobilnim telefonom, brzo, lako i sigurno.

Preuzmite NLB Pay aplikaciju

Google Play
Saznajte više NLB Pay

Da li ste digitalizovani? Da li koristite mobilnu aplikaciju NLB Komercijalne banke NLB Pay?

Aktivirajte NLB Pay aplikaciju

Google Play