Trajni nalog

Trajni nalog

Vaši računi – naša briga!

NLB Komercijalna banka vam pruža mogućnost da vaše stalne mesečne obaveze izmiruje umesto vas putem trajnog naloga na vašem računu.

Za ugovaranje ove usluge dovoljno je otvoriti tekući račun u bilo kojoj od ekspozitura Banke, potpisati zahtev za otvaranje/prijavu trajnog naloga i priložiti poslednji račun koji sadrži sve neophodne elemente za plaćanje usluge koju želite da ubuduće Banka izmiruje umesto vas. Korisnici elektronskih servisa, zahtev za otvaranje trajnog naloga mogu podneti online.

Trajni nalog možete koristiti za izmirivanje redovnih mesečnih obaveza sa vašeg tekućeg računa:

 1. Telekom Srbija
 2. Yettel
 3. EPS Snabdevanje
 4. Infostan (za građane sa područja grada Beograda)
 5. A1 Srbija d.o.o.
 6. UNIQA životno osiguranje
 7. DUNAV životno osiguranje

Pored navedenih obaveza Banka može po vašem nalogu izvršavati i prenose sa vaših dinarskih/deviznih računa:

 • plaćanje rate kredita, duga po kreditnoj kartici, zakupa sefa i drugih usluga koje se sa Bankom definišu
 • plaćanje premije životnog osiguranja u devizama (devizni trajni nalog) za sledeća osiguranja:
 1. Wiener Stadtische životno osiguranje
 2. Uniqa životno osiguranje
 3. Dunav životno osiguranje
 4. Sava životno osiguranje i
 5. Merkur životno osiguranje
 • pojedinačne prenose u fiksnom iznosu određenog datuma na račune fizičkih i pravnih lica u okviru i van Banke. Prenosi se mogu izvršavati sa vaših dinarskih/deviznih računa na dinarske/devizne račune drugih fizičkih lica/vaše lične, kao i na dinarske račune pravnih lica u okviru i van Banke.

Uvažavajući vaše vreme i novac, Komercijalna banka vam je omogućila i da uz trajni nalog štedite bez dolaska u Banku! Vi samo izaberite koliko novca i kada želite da Banka prenosi.

Devizni štedni trajni nalog

Devizni štedni trajni nalog možete prijaviti u korist vašeg deviznog računa po viđenju ili oročenog, pri čemu broj datih trajnih naloga, odnosno vaših deviznih računa na koje želite da sredstva prenesemo nije ograničen.

Minimalan iznos pojedinačnog deviznog trajnog naloga je EUR 30,00, a maksimalan iznos deviznih sredstava koji možete da deponujete, zaduživanjem svog tekućeg računa, putem jednog ili više trajnih naloga limitiran je na EUR 5.000,00 mesečno.

Dinarski štedni trajni nalog

Dinarski štedni trajni nalog možete prijaviti u korist vašeg dinarskog štednog računa na kome se nalaze oročeni ulozi. Iz ostvarenog mesečnog  priliva po vašem tekućem računu, Banka vrši prenos ugovorenog iznosa sredstava isključivo na oročenu dinarsku štednju pod redovnim uslovima koji važe za dinarsku oročenu štednju.