Prava prilika za štednju
od poverenja

Posebna ponuda devizne štednje

Želite da vas kontaktiramo?
Check Besplatno otvaranje
Check Bez dodatne indeksacije
Check Oročena štednja

Posebna ponuda za deviznu oročenu štednju

Iskoristite pravu priliku da oročite deviznu štednju uz posebnu ponudu.

Otvorite štedni račun, bez naknade, brzo i jednostavno u najbližoj ekspozituri i po povoljnijim uslovima uvećajte svoj ulog.

Oročena štednja se po isteku roka automatski prenosi na devizni račun i likvidira. 

  • Posebni uslovi za iznose jednake i veće od 5.000 EUR/USD
  • Još povoljniji za iznose preko 50.000 EUR/USD
  • Periodi oročenja 6, 9, 12, 25 i 36 meseci

Primljene depozite fizičkih lica Banka vodi u valuti u kojoj su deponovani, bez dodatne indeksacije.

Upoznajte se sa detaljima ponude i reprezentativnim primerima i oročite svoju štednju  još danas.

specijalna

Pregled kamatnih stopa za oročene depozite po posebnim uslovima za valutu EUR i USD

Period oročenja

Iznos oročenja EUR/USD

Kamatna stopa  za valutu EUR

Kamatna stopa  za valutu USD

6 meseci

Od 5.000

NKS 1,00%

NKS 1,00%

 

 

EKS 0,85%

EKS 0,85%

9 meseci

5.000 - 50.000

NKS 3,80%

NKS 3,80%

 

 

EKS 3,23%

EKS 3,23%

 

Preko 50.000

NKS 4,00%

NKS 4,00%

 

 

EKS  3,40%

EKS  3,40%

12 meseci

5.000 - 50.000

NKS 3,00%

NKS 3,00%

 

 

EKS 2,55%

EKS 2,55%

 

Preko 50.000

NKS 3,20%

NKS 3,20%

 

 

EKS 2,72%

EKS 2,72%

25 meseci

5.000 - 50.000

NKS 2,80%

NKS 2,80%

 

 

EKS 2,39%

EKS 2,39%

 

Preko 50.000

NKS 3,00%

NKS 3,00%

 

 

EKS 2,56%

EKS 2,56%

36 meseci

5.000 - 50.000

NKS 2,80%

NKS 2,80%

 

 

EKS 2,39%

EKS 2,39%

 

Preko 50.000

NKS 3,00%

NKS 3,00%

 

 

EKS 2,56%

EKS 2,56%

*kamatne stope su fiksne, na godišnjem nivou

Reprezentativni primer

Reprezentativni primer na dan 01.10.2023.

            Devizni depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita

Iznos depozita

10.000,00

Period na koji Banka prima depozit

6 meseci

9 meseci

12 meseci

25 meseci

36 meseci

Valuta u kojoj korisnik polaže depozit 

EUR/USD

Kriterijumi za indeksiranje

Nema kriterijuma za indeksiranje

Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna)

1,00%

3,80%

3,00%

2,80%

2,80%

EKS (na godišnjem nivou)

0,85%

3,23%

2,55%

2,39%

2,39%

Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja

10.042,23

10.240,90

10.255,20

10.503,08

10.734,18

Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS
Poreska obaveza* - 15%


7,45


42,51


45,03


88,78


129,56

*Porez na prihod od kapitala obračunava se i plaća na iznos kamate koju će klijent primiti po isteku oročenja  

 

 Reprezentativni primer na dan 01.10.2023.    

                   Devizni depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita

Iznos depozita

100.000,00

Period na koji Banka prima depozit

6 meseci

9 meseci

12 meseci

25 meseci

36 meseci

Valuta u kojoj korisnik polaže depozit 

EUR/USD

Kriterijumi za indeksiranje

Nema kriterijuma za indeksiranje

Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna)

1,00%

4,00%

3,20%

3,00%

3,00%

EKS (na godišnjem nivou)

0,85%

3,40%

2,72%

2,56%

2,56%

Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja

100.422,26

102.535,21

102.722,09

105.395,85

107.881,79

Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS
Poreska obaveza* - 15%


74,52


447,39


480,37


952,21


1.390,90

*Porez na prihod od kapitala obračunava se i plaća na iznos kamate koju će klijent primiti po isteku oročenja

Želite da vas kontaktiramo?
Molimo vas da popunite kontakt formu
Obavezno polje
Obavezno polje
Obavezno polje
+381
Obavezno polje
Upoznat/a sam sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti*

 

Garancija depozita

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji

 

aod_baner

 

Budimo u vezi

Gradimo zajedno vašu sigurnu budućnost