Check Besplatno otvaranje
Check Bez dodatne indeksacije
Check Oročena štednja

Posebna ponuda za deviznu oročenu štednju

I u novoj godini nastavljamo sa posebnom ponudom za oročenu štednju.

Iskoristite priliku i po značajno povoljnijim kamatnim stopama uvećajte Vaš štedni ulog.

Otvaranje računa, uplatu i oročenje sredstava možete izvršiti bez naknade za otvaranje i vođenje računa.

Oročena štednja se po isteku roka automatski prenosi na devizni račun i likvidira. U izuzetnim slučajevima i potrebom za razoročenjem sredstava, isplata je moguća i pre isteka roka bez pripisa kamate na isplaćena sredstva.

  • Posebni uslovi za iznose jednake i veće od 5.000 EUR/USD i još povoljniji za iznose preko 50.000 EUR/USD
  • Periodi oročenja 6, 12, 25 i 36 meseci

Primljene depozite fizičkih lica Banka vodi u valuti u kojoj su deponovani, bez dodatne indeksacije

 

Želite da vas kontaktiramo?
Molimo vas da popunite kontakt formu
Obavezno polje
Obavezno polje
Obavezno polje
+381
Obavezno polje
Upoznat/a sam sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti*

Pregled kamatnih stopa za oročene depozite po posebnim uslovima za valutu EUR i USD

Period oročenja

Iznos oročenja
EUR/USD

Kamatna stopa  za valutu EUR

Kamatna stopa  za valutu USD

6 meseci

Od 5.000

NKS 1,00%
EKS 0,85%

NKS 1,00%
EKS 0,85%

12 meseci

5.000 - 50.000

NKS 1,75%
EKS 1,49%

NKS 1,75%
EKS 1,49%

Preko 50.000

NKS 2,00%
EKS 1,70%

NKS 2,00%
EKS 1,70%

25 meseci

5.000 - 50.000

NKS 2,00%
EKS 1,70%

NKS 2,00%
EKS 1,70%

Preko 50.000

NKS 2,40%
EKS 2,04%

NKS 2,40%
EKS 2,04%

36 meseci

5.000 - 50.000

NKS 2,20%
EKS 1,88%

NKS 2,20%
EKS 1,88%

Preko 50.000

NKS 2,60%
EKS 2,22%

NKS 2,60%
EKS 2,22%

*kamatne stope su fiksne, na godišnjem nivou

 

Garancija depozita

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji

 

aod_baner

Referentne vrednosti

Budimo u vezi

Gradimo zajedno vašu sigurnu budućnost