Devizna štednja

Prava prilika da ulažete u budućnost

Želite da vas kontaktiramo?
Check Besplatno otvaranje
Check Bez dodatne indeksacije
Check Oročena štednja

Posebna ponuda za deviznu oročenu štednju

Iskoristite pravu priliku da oročite deviznu štednju uz posebnu ponudu.

Otvorite štedni račun, bez naknade, brzo i jednostavno u najbližoj ekspozituri i po povoljnijim uslovima uvećajte svoj ulog.

Oročena štednja se po isteku roka automatski prenosi na devizni račun i likvidira. U izuzetnim slučajevima i potrebom za razoročenjem sredstava, isplata je moguća i pre isteka roka bez pripisa kamate na isplaćena sredstva.

  • Posebni uslovi za iznose jednake i veće od 5.000 EUR/USD
  • Još povoljniji za iznose preko 50.000 EUR/USD
  • Periodi oročenja 6, 12, 25 i 36 meseci

Primljene depozite fizičkih lica Banka vodi u valuti u kojoj su deponovani, bez dodatne indeksacije.

Upoznajte se sa detaljima ponude i reprezentativnim primerima i oročite svoju štednju  još danas.

Pregled kamatnih stopa za oročene depozite po posebnim uslovima za valutu EUR i USD

Period oročenja

Iznos oročenja EUR/USD

Kamatna stopa  za valutu EUR

Kamatna stopa  za valutu USD

6 meseci

Od 5.000

NKS 1,00%

NKS 1,00%

 

 

EKS 0,85%

EKS 0,85%

12 meseci

5.000 - 50.000

NKS 2,50%

NKS 2,50%

 

 

EKS 2,12%

EKS 2,12%

 

Preko 50.000

NKS 2,70%

NKS 2,70%

 

 

EKS 2,30%

EKS 2,30%

25 meseci

5.000 - 50.000

NKS 2,80%

NKS 2,80%

 

 

EKS 2,39%

EKS 2,39%

 

Preko 50.000

NKS 3,00%

NKS 3,00%

 

 

EKS 2,56%

EKS 2,56%

36 meseci

5.000 - 50.000

NKS 2,20%

NKS 2,20%

 

 

EKS 1,88%

EKS 1,88%

 

Preko 50.000

NKS 2,60%

NKS 2,60%

 

 

EKS 2,22%

EKS 2,22%

*kamatne stope su fiksne, na godišnjem nivou

 

 

 

Želite da vas kontaktiramo?
Molimo vas da popunite kontakt formu
Obavezno polje
Obavezno polje
Obavezno polje
+381
Obavezno polje
Upoznat/a sam sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti*

 

Garancija depozita

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji

 

aod_baner

Referentne vrednosti

Budimo u vezi

Gradimo zajedno vašu sigurnu budućnost