Check Besplatno otvaranje i vođenje
Check Bez dodatne indeksacije
Check Oročena štednja

Posebna ponuda za dinarsku oročenu štednju

Iskoristite pravu priliku da oročite dinare uz posebnu ponudu.

Otvorite štedni račun, bez naknade, brzo i jednostavno u najbližoj ekspozituri i po povoljnijim uslovima uvećajte svoj štedni ulog.

Vaš štedni ulog zajedno sa pripisanom kamatom se po isteku roka automatski prenosi na dinarski račun, a partija oročenja se likvidira. 

  • Posebna ponuda važi za sve iznose oročenja (ne postoji minimalni iznos uloga)
  • Još povoljniji uslovi za iznose preko 5.000.000 RSD
  • Periodi oročenja 3, 6, 9, 12, 25 i 36 meseci
  • Bez troška poreza na prihod od kapitala

Štednja u NLB Komercijanoj banci je sigurna investicija i Vaša sigurna zarada.

Upoznajte se sa detaljima ponude i reprezentativnim primerima i oročite svoju štednju  još danas.

 

Želite da vas kontaktiramo?
Molimo vas da popunite kontakt formu
Obavezno polje
Obavezno polje
Obavezno polje
+381
Obavezno polje
Upoznat/a sam sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti*

 

Pregled kamatnih stopa

Period oročenja

Iznos oročenja

Kamatna stopa za valutu RSD

3 meseca

za sve iznose

NKS 2,00%

EKS 2,00%

6 meseci

za sve iznose

NKS 4,00%

EKS 4,00%

9 meseci

do 5.000.000 RSD

NKS 4,40%

EKS 4,40%

od 5.000.001 RSD

NKS 4,60%

EKS 4,60%

12 meseci

do 5.000.000 RSD

NKS 4,40%

EKS 4,40%

od 5.000.001 RSD

NKS 4,60%

EKS 4,60%

25 meseci

do 5.000.000 RSD

NKS 4,00%

EKS 4,00%

od 5.000.001 RSD

NKS 4,20%

EKS 4,20%

36 meseci

do 5.000.000 RSD

NKS 4,00%

EKS 4,00%

od 5.000.001 RSD

NKS 4,20%

EKS 4,20%

*kamatne stope su fiksne, na godišnjem nivou

 

Reprezentativni primeri

Reprezentativni primer od 11.03.2024.

Dinarski depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita
Iznos depozita  600,000.00
Period na koji Banka prima depozit  3 meseca 6 meseci 9 meseci 12 meseci  25 meseci  36 meseci 
Valuta u kojoj korisnik polaže depozit   RSD 
Kriterijumi za indeksiranje  Nema kriterijuma za indeksiranje
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna)  2.00% 4.00% 4.40% 4.40% 4.00% 4.00%
EKS (na godišnjem nivou)  2.00% 4.00% 4.40% 4.40% 4.00% 4.00%
Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja  602,994.07  611,947.91  619,729.50  626,339.43  651,067.99   674,858.96 
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS 
Poreska obaveza - 0% Na dan obračuna kamate, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana ne postoji obaveza Korisnika da plaća porez na prihode od kapitala po osnovu štednje u dinarima   

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji

 

Reprezentativni primer od 11.03.2024.

Dinarski depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita
Iznos depozita  6,000,000.00
Period na koji Banka prima depozit  3 meseca 6 meseci 9 meseci 12 meseci  25 meseci  36 meseci 
Valuta u kojoj korisnik polaže depozit   RSD 
Kriterijumi za indeksiranje  Nema kriterijuma za indeksiranje
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna)  2.00% 4.00% 4.60% 4.60% 4.20% 4.20%
EKS (na godišnjem nivou)  2.00% 4.00% 4.60% 4.60% 4.20% 4.20%
Ukupan iznos koji će korisnik primiti nakon perioda oročenja  6,029,940.71  6,119,479.15  6,206,213.28  6,275,366.18  6,536,783.41  6,787,569.39 
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS 
Poreska obaveza - 0% Na dan obračuna kamate, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana ne postoji obaveza Korisnika da plaća porez na prihode od kapitala po osnovu štednje u dinarima   

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji

 

Garancija depozita

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji

 

aod_baner

 

Budimo u vezi

Gradimo zajedno vašu sigurnu budućnost