Dinarska štednja

Podnesi zahtev
Check Besplatno otvaranje i vođenje
Check Bez dodatne indeksacije
Check Oročena štednja

NLB Komercijalna banka vrši prijem dinarskih depozita po povoljnim kamatnim stopama a u skladu sa vašim različitim potrebama.

Otvaranje štednog uloga možete izvršiti u svakoj ekspozituri Banke i to na ime punoletnog, maloletnog ili lica pod starateljstvom.
Otvaranje i vođenje dinarskih štednih uloga Banka za vas vrši besplatno.

Primljene depozite fizičkih lica Banka vodi u valuti RSD, bez dodatne indeksacije.

 

Na pravom ste mestu. Izaberite rokove prema svojim potrebama.

Dinarska sredstva možete oročiti na rokove 6,12,24 i 36 meseci po uslovima iz redovne ponude Banke.

Za oročavanje dinarskih sredstava minimalni iznos uplate je 5.000 RSD. Sredstvima možete raspolagati po isteku ugovorenog roka.

Klijent, vlasnik oročenog depozita prema uslovima iz prethodnog stava, ima pravo da ga Banka 15 dana pre isteka roka oročenja obavesti o roku na koji se produžava ugovor i o novoj kamatnoj stopi, kao i pravo da ugovor raskine najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tog obaveštenja i to bez naknade i uz kamatu ugovorenu za istekli oročeni period.

Štedni ulozi se po isteku inicijalnog roka, automatski prenose na dinarski račun. Po dospeću poslednjeg uloga štedni račun se automatski likvidira. U izuzetnim slučajevima isplata je moguća i pre isteka ugovorenog roka, uz korekciju kamate, saglasno uslovima navedenim u konkretnom Ugovoru.

 

Na dinarske uloge, kamata se obračunava i pripisuje u dinarima, saglasno Odluci o kamatnim stopama Banke.

 

Pregled kamatnih stopa

Ročnost

Kamatna stopa (godišnji nivo)

6 meseci

1,00%

12 meseci

1,75%

24 meseca

2,00%

36 meseci

2,20%

Reprezentativni primer od 15.03.2021. godine

Upoznajte se sa deviznom štednjom

Gradimo zajedno vašu sigurnu budućnost!

Saznajte više