Potreban vam je nov ili polovni automobil? Odlučite se za auto kredit NLB Komercijalne banke i uživajte u vožnji.

Jednostavna procedura

Pošaljite online upit za auto kredit i bankarski savetnik će vas kontaktirati i informisati o svim detaljima kredita i potrebnoj kreditnoj dokumentaciji.

Iznos i period otplate kredita

U ponudi su dinarski auto krediti do EUR 100.000,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS uz period otplate od 13 do 84 meseca, kao i auto krediti indeksirani u EUR do EUR 100.000.

Zaloga i kasko osiguranje

Za auto kredite do 25.000 EUR nisu potrebni zaloga i kasko osiguranje.

Učešće

Za dinarske auto kredite do EUR 10.000 nije potrebno učešće dok je za auto kredite iznad navedene vrednosti i auto kredite indeksirane u EUR potrebno obezbediti učešće od 30% vrednosti vozila.

Napomena

U slučaju kupovine polovnih vozila uslov je da ista ne mogu biti starija od 60 meseci na dan odobrenja kredita.

 

Kreditni kalkulator
Unesite iznos
Maksimalni iznos:
Unesite rok otplate

meseci

Minimalni rok:
Maksimalni rok:
Mesečni anuitet
0 RSD
Iznos kredita sa kamatom
0 RSD

*Kalkulator je informativnog karaktera

Kreditni kalkulator je informativnog karaktera. Kalkulacija se odnosi na kredite uz prenos/prijem zarade/penzije preko NLB Komercijalne banke. Za detaljne informacije obratite se Kontakt centru na 011 20 18 600 ili najbližoj ekspozituri NLB Komercijalne banke.
Detaljni kalkulator pogledajte na linku.
Za detaljne informacije obratite se Kontakt centru na 011 20 18 600 ili najbližoj ekspozituri NLB Komercijalne banke.
Detaljni kalkulator pogledajte na linku.

Uslovi kredita

DINARSKI KREDITI ZA KUPOVINU MOTORNIH VOZILA

TIP KLIJENTA

KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/U PROCESU PRENOSA ZARADE

KLIJENTI BANKE BEZ PRENOSA ZARADE

IZNOS KREDITA

do EUR 100.000,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS

do EUR 100.000,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

od 13 do 84 meseca

od 13 do 84 meseca

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

5,50% + 6M BELIBOR

6,50% + 6M BELIBOR

Primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.03. / 01.09. koja se primenjuje za tekući šestomesečni period

Primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.03. / 01.09. koja se primenjuje za tekući šestomesečni period

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Usklađivanje kamatne stope se vrši šestomesečno 31.03. (primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.03.) i 30.09. (primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.09.)

Usklađivanje kamatne stope se vrši šestomesečno 31.03. (primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.03.) i 30.09. (primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.09.)

NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA

Bez naknade

Bez naknade

OBEZBEĐENJE KREDITA

Za iznose kredita do EUR 25.000,00:
Blanko menica Korisnika kredita
 - Za iznose kredita preko EUR 25.000,00 i klijente bez prenosa zarade:
Blanko menica Korisnika kredita, kasko osiguranje vozila vinkulirano u korist Banke i ručna zaloga na vozilo koje je predmet kreditiranja za ceo period trajanja kredita

Za iznose kredita do EUR 25.000,00:
Blanko menica Korisnika kredita
 - Za iznose kredita preko EUR 25.000,00 i klijente bez prenosa zarade:
Blanko menica Korisnika kredita, kasko osiguranje vozila vinkulirano u korist Banke i ručna zaloga na vozilo koje je predmet kreditiranja za ceo period trajanja kredita

UČEŠĆE

Bez učešća za iznos kredita do EUR 10.000,00
Minimum 30% od iznosa profakture (iznos sa PDV-om) odnosno iznosa iz kupoprodajnog ugovora za iznos kredita preko EUR 10.000,00

Bez učešća za iznos kredita do EUR 10.000,00
Minimum 30% od iznosa profakture (iznos sa PDV-om) odnosno iznosa iz kupoprodajnog ugovora za iznos kredita preko EUR 10.000,00

POSEBAN USLOV

Kreditiranje kupovine polovnih motornih vozila može se vršiti pod uslovom da ista ne mogu biti starija od 60 meseci na dan odobrenja kredita

Kreditiranje kupovine polovnih motornih vozila može se vršiti pod uslovom da ista ne mogu biti starija od 60 meseci na dan odobrenja kredita

 

KREDITI ZA KUPOVINU MOTORNIH VOZILA SA DEVIZNOM KLAUZULOM

TIP KLIJENTA

KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/U PROCESU PRENOSA ZARADE

KLIJENTI BANKE BEZ PRENOSA ZARADE

IZNOS KREDITA

do EUR 100.000,00

do EUR 100.000,00

ROK OTPLATE

od 13 do 84 meseca

od 13 do 84 meseca

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

5,00% + 6M EURIBOR

6,00% + 6M EURIBOR

Primenjuje se vrednost 6M EURIBOR-a na dan 01.03. / 01.09. koja se primenjuje za tekući šestomesečni period

Primenjuje se vrednost 6M EURIBOR-a na dan 01.03. / 01.09. koja se primenjuje za tekući šestomesečni period

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Usklađivanje kamatne stope se vrši šestomesečno 31.03. (primenjuje se vrednost 6M EURIBOR-a na dan 01.03.) i 30.09. (primenjuje se vrednost 6M EURIBOR-a na dan 01.09.)

Usklađivanje kamatne stope se vrši šestomesečno 31.03. (primenjuje se vrednost 6M EURIBOR-a na dan 01.03.) i 30.09. (primenjuje se vrednost 6M EURIBOR-a na dan 01.09.)

NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA

Bez naknade

Bez naknade

OBEZBEĐENJE KREDITA

Za iznose kredita do EUR 25.000,00:
Blanko menica Korisnika kredita
 - Za iznose kredita preko EUR 25.000,00 i klijente bez prenosa zarade:
Blanko menica Korisnika kredita, kasko osiguranje vozila vinkulirano u korist Banke i ručna zaloga na vozilo koje je predmet kreditiranja za ceo period trajanja kredita

Za iznose kredita do EUR 25.000,00:
Blanko menica Korisnika kredita
 - Za iznose kredita preko EUR 25.000,00 i klijente bez prenosa zarade:
Blanko menica Korisnika kredita, kasko osiguranje vozila vinkulirano u korist Banke i ručna zaloga na vozilo koje je predmet kreditiranja za ceo period trajanja kredita

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja mesečnog anuiteta

Vrši se mesečno u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja mesečnog anuiteta

UČEŠĆE

Min 30% od iznosa profakture (iznos sa PDV-om) odnosno iznosa iz kupoprodajnog ugovora

Min 30% od iznosa profakture (iznos sa PDV-om) odnosno iznosa iz kupoprodajnog ugovora

POSEBAN USLOV

Kreditiranje kupovine polovnih motornih vozila može se vršiti pod uslovom da ista ne mogu biti starija od 60 meseci na dan odobrenja kredita

Kreditiranje kupovine polovnih motornih vozila može se vršiti pod uslovom da ista ne mogu biti starija od 60 meseci na dan odobrenja kredita

 

Reprezentativni primeri

DINARSKI KREDITI ZA KUPOVINU MOTORNIH VOZILA – PROMENLJIVA KAMATNA STOPA

Tip klijenta

KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE

KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE

KLIJENTI BANKE BEZ PRENOSA ZARADE

Vrednost profakture u RSD

3.600.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

Učešće (min 30%) u RSD

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

Iznos kredita u RSD

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

Rok otplate u mesecima

84 meseci

84 meseci

84 meseci

Valuta u kojoj se ugovara kredit

Dinarski kredit

Dinarski kredit

Dinarski kredit

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, promenljiva

11,29%

(6M Belibor* + 5,50%)

11,29%

(6M Belibor* + 5,50%)

12,29%

(6M Belibor* + 6,50%)

Naknada banke za obradu kredita

Bez naknade

Bez naknade

Bez naknade

Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa u RSD

-

150,00

-

Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD

246,00

246,00

246,00

Troškovi izdavanja menica u RSD

50,00

50,00

50,00

Troškovi upisa zaloge na pokretnim stvarima u RSD

-

-

5.000,00

Trošak godišnje premije kasko osiguranja u RSD

-

-

35.000,00

Obezbeđenje kredita

Menica korisnika kredita

Menica korisnika kredita

Menica korisnika kredita

Kasko osiguranje vozila

Ručna zaloga na vozilo

Mesečni anuitet u RSD

43.188,24

43.188,24

44.520,49

Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD

3.628.108,16

3.640.708,16

3.990.017,16

Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou

11,89%

12,02%

15,69%

Vrednost 6M Belibor-a na dan 01.03.2024. godine iznosi 5,79%.

Obračun je izvršen na dan 15.03.2024. godine.

KREDITI ZA KUPOVINU MOTORNIH VOZILA SA DEVIZNOM KLAUZULOM – PROMENLJIVA KAMATNA STOPA

Tip klijenta

KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE

KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE

KLIJENTI BANKE BEZ PRENOSA ZARADE

Vrednost profakture u EUR

36.000,00

36.000,00

36.000,00

Učešće (min 30%) u EUR

11.000,00

11.000,00

11.000,00

Iznos kredita u EUR

25.000,00

25.000,00

25.000,00

Rok otplate u mesecima

84 meseci

84 meseci

84 meseci

Valuta u kojoj se ugovara kredit

Dinarski kredit

Dinarski kredit

Dinarski kredit

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, promenljiva

8,91%

(6M Euribor* + 5,00%)

8,91%

(6M Euribor* + 5,00%)

9,91%

(6M Euribor* + 6,00%)

Naknada banke za obradu kredita

Bez naknade

Bez naknade

Bez naknade

Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa u RSD

-

150,00

-

Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD

246,00

246,00

246,00

Troškovi izdavanja menica u RSD

50,00

50,00

50,00

Troškovi upisa zaloge na pokretnim stvarima u RSD

-

-

5.000,00

Trošak godišnje premije kasko osiguranja u RSD

-

-

35.000,00

Obezbeđenje kredita

Menica korisnika kredita

Menica korisnika kredita

Menica korisnika kredita

Kasko osiguranje vozila

Ručna zaloga na vozilo

Mesečni anuitet u EUR

401,11

401,11

413,89

Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u EUR

33.695,77

33.803,29

36.902,43

Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou

9,29%

9,40%

12,67%

Vrednost 6M Euribor-a na dan 01.03.2024. godine iznosi 3,912%.

Obračun je izvršen na dan 15.03.2024. godine.

Dokumentacija

 

Upoznajte se sa našom ponudom zelenih kredita