Check Pristup računima sa bilo kog mesta
Check Nezavisnost od radnog vremena banke
Check Jednostavna upotreba

NLB mKlik je servis koji omogućava da preko mobilnog uređaja na veoma brz, jednostavan i siguran način obavljate sve finansijske transakcije bilo gde i bilo kada. Usluga je dostupna 24 sata, sedam dana u nedelji, a sve što Vam je potrebno je da imate mobilni telefon (Android ili iOS operativni sistem) i internet konekciju.

NLB mKlik aplikacija poseduje sve neophodne osnovne funkcionalnosti:

 • Proveru stanja i prometa po tekućim, dinarskim i deviznim računima, računima HOV kao i po platnim karticama
 • Obavljanje svih vrsta bezgotovinskih transakcija i mogućnost plaćanja sa valutom unapred kao i opoziv naloga
 • PRENESI - nova usluga koja omogućava brz i jednostavan prenos novca na drugi tekući račun za koji Vam je potreban samo broj mobilnog telefona primaoca koji je registrovao za ovu uslugu. U okviru aplikacije korisnik može izvršiti sam registraciju, bez odlaska u Banku
 • Interni prenos sredstava između dinarskih i deviznih računa, računa HOV kao i prenos sa i na platnu karticu
 • Menjačke poslove (kupovinu i prodaju deviza)
 • Podnošenje ONLINE zahteva za keš kredit, dozvoljeno prekoračenje, izdavanje kartice sa odloženim plaćanjem, otvaranje seta i trajni nalog kao i realizacija bez odlaska u Banku
 • Uvid u kursnu listu, poruke i lokator ekspozitura i bankomata
 • Pregled izvoda po tekućim računima, kao i slanje odabranog izvoda na prijavljenu e-mail adresu
 • Mogućnost kreiranja novog naloga na osnovu naloga iz arhive, filter arhive naloga po računu platioca, datumu, kanalu (NLB eKlik, NLB mKlik), opisu, iznosu
 • Mogućnost kreiranja internih prenosa kao i mogućnost opoziva
 • Mogućnost kreiranja šablona za plaćanje
 • DEEP LINK - plaćanje na sajtovima, koji su omogućili uslugu, mobilnim telefonom kojim se pristupa sajtu tako što će korisnik odmah biti prebačen u NLB mKlik aplikaciju kako bi izvršio plaćanje.
 • Uvid u izvode po platnim karticama, kao i slanje odabranog izvoda na prijavljenu email adresu
 • Zbirni prikaz oročene štednje
 • Prenosi izmedju svih tipova računa/kartica po kojima je korisnik ovlašćen/vlasnik
 • Prikaz liste nerealizovanih čekova
 • Uvid po kreditima klijenta sa svim pratećim detaljima (kamate, kašnjenja, iznos za likvidaciju, anuitetni plan, uplate)
 • Dopuna prepaid računa kod domaćih mobilnih operatera
 • Pregled kursa na dan, po valuti, kursni kalkulator, kretanje kursa i tržišna kursna lista
 • Prijem poruka i razmena istih sa Bankom
 • Kontaktiranje banke putem email-a, društvenih mreža ili telefona
 • NLB digiKeš - savremena usluga koja omogućava klijentima fizičkim licima brzo, jednostavno i bezbedno podizanje novca, sa bilo kog mesta u zemlji i inostranstvu gde postoji internet konekcija, 365 dana u godini, na svim bankomatima Komercijalne banke u Republici Srbiji bez upotrebe platne kartice.
 • Lokator bankomata i ekspozitura NLB Komercijalne banke

 Korisnicima su pored osnovnih, omogućene i unapređene funkcionalnosti NLB mKlik servisa kao što su:

 • PRENESI - nova usluga NLB Komercijalne banke u okviru NLB mKlik aplikacije koja omogućava brz i jednostavan prenos novca na drugi tekući račun za koji Vam je potreban samo broj mobilnog telefona primaoca, bez bilo kakvog dodatnog podataka. Jedini uslov za izvrešenje ovog prenosa je da primalac registruje svoj broj telefona za ovu uslugu.

prenesi-logo-nlb

Prenesi

Prednosti i pogodnosti korišćenja usluge PRENESI:

omogućava svim korisnicima NLB mKlik instant transfer novca, iz bilo kog dela zemlje ili sveta gde postoji internet konekcija, sa mesta koje Vama najviše odgovara;

 • brzo, bezbedno i jednostavno rukovanje aplikacijom;
 • za slanje novca unosi se broj telefona koji je primalac sredstava registrovao za uslugu PRENESI;
 • broj telefona, koji se koristi za prenos novca putem usluge PRENESI, možete preuzeti iz Vašeg imenika u mobilnom telefonu ako isti imate sačuvan
 • poslat novac je odmah dostupan primocu;
 • dvojezičnost aplikacije – srpski i engleski jezik

 

 • IPS QR – NLBKomercijalna Banka A.D. Beograd je omogućila svojim klijentima najsavremeniji vid plaćanja IPS QR kodom putem mobilne aplikacije naše Banke. Ovaj vid plaćanja može se koristiti za plaćanje mesečnih računa očitavanjem QR koda sa štampanog računa pružaoca usluga, ili na prodajnim mestima trgovaca koji učestvuju u ovom sistemu plaćanja. Takva trgovačka mesta imaju jasnu oznaku prihvatanja ovog platnog instrumenta:

Plaćanje mesečnih računa/faktura

Plaćanje mesečnih računa nikada nije bilo jednostavnije. Kada dobijete mesečni račun sa odštampanim IPS QR kodom dovoljno je da ga očitate svojom mKlik aplikacijom na sledeći način.Klikom na IPS Skeniraj na pre-login stranici aplikacije pokrećete kameru i skenirate IPS QR kod , Verifikujete PIN-om, otiskom prsta(Touch ID) ili prepoznavanjem lica(Face ID) , proverite i eventualno izmenite unete podatke i još jednom verifikujete, nakon čega je plaćanje izvršeno.

Plaćanje na prodajnom mestu IPS Skeniraj

Kada na kasi odaberete opciju plaćanja „IPS QR kodom“ trgovac će generisati IPS QR kod na terminalu ili ekranu kase. Vi ćete pokrenuti IPS Skeniraj opciju sa pre-login ekrana Vaše mKlik aplikacije, skenirati IPS QR kod potvrditi unosom PIN-a,otiskom prsta(Touch ID) ili prepoznavanjem lica(Face ID) I plaćanje je završeno.

Plaćanje na prodajnom mesru IPS Pokaži

Kada plaćate kod trgovca koji prihvata IPS Pokaži metodu, Vi kao klijent Banke na prodajnom mestu generišete IPS QR kod u svojoj mKlik aplikaciji klikom na IPS Pokaži opciju. Nakon unosa PIN-a,otiska prsta(Touch ID) ili prepoznavanjem lica(Face ID) na ekranu telefona se generiše QR kod koji trgovac očitava svojim skenerom i plaćanje je izvršeno.

 

Plaćanjem na ovaj način sredstva su nakon nekoliko sekundi prebačena sa računa platioca na račun primaoca.

Za detaljnije informacije konsultujte naše Korisničko uputstvo

Administracija platnih kartica - upravljanje platnim karticama bez potrebe za dolaskom u ekspozituru Banke (izbor korišćenja same kartice (POS, ATM ili internet) , promena novog PIN-a za platnu karticu, blokada kartice)

 • Unapređeno korisničko iskustvo - uz novi, moderan dizajn aplikacije unapređeno je i kretanje kroz NLB mKlik aplikaciju uz pomoć prečica na ekranima (Swipe ekrana)
 • Podešavanja na NLB mKlik aplikaciji - podešavanja aplikacije na željeni način (promena profilne ili pozadinske slike, promena transparentnostni - blura pozadinske slike, aktivacija ili reaktivacija NLB eKlik aplikacije)

AKTIVACIJA NLB mKlik aplikacije

NLB mKlik aplikaciju možete aktivirati prijavljivanjem na šalteru Banke ili sami - ako ste korisnik naše NLB eKlik aplikacije, tako što ćete se kroz opciju Podešavanje/NLB mKlik prijaviti (poslati aktivacione kodove) za NLB mKlik aplikaciju bez dolaka u banku (detalji dostupni na strani 41 uputstva).

Aktivacija ovog servisa je jednostavna i brza. Sve što je potrebno je da pratite ove instrukcije:

 1. Nakon prijave na servis dobićete SMS poruku sa linkom za preuzimanje aplikacije na broj mobilnog telefona koji vi navedete tokom prijave. Kliknite na taj link i započnite sa procesom instalacije.
 2. Nakon što se njeno instaliranje završi aplikaciju (koju ćete pronaći u Vašem telefonu u sekciji za aplikacije) je neophodno startovati klikom, odnosno dodirom na njenu ikonicu.
 3. Aplikaciju je nakon toga neophodno aktivirati unosom inicijalnog aktivacionog koda koji ste takođe dobili u SMS poruci. Nakon prve aktivacije NLB mKlik aplikacije imate priliku da sami izaberete mPIN kod koji će biti vaša šifra. Molimo Vas da mPIN koji izaberete čuvate na sigurnom mestu i ga ne dajete drugim osobama zbog Vaše sigurnosti.

Troškovi koji se mogu obračunati prilikom korišćenja mKlik aplikacije su u skladu sa uslovima korišćenja koje imate ugovorene sa NLB Komercijalnom bankom.

Sigurnost

Za pristup NLB mKlik aplikaciji neophodan je mPin koji je poznat samo Vama. Prilikom procesa inicijalne aktivacije NLB mKlik aplikacije Vi sami kreirate mPin. Dodatna sigurnost postignuta je i funkcionalnošću koja nakon tri uzastopna unosa pogrešnog mPin-a automatski blokira korišćenje NLB mKlik aplikacije.

Preuzimanjem NLB mKlik aplikacije instalira se privatni ključ koji je zaštićen mPin-om. Privatni ključ se koristi za kriptovanje podataka koji se razmenjuju sa Bankom i garantuje potpunu sigurnost upotrebe i prenosa podataka Internetom.

Podaci iz aplikacije o svim računima i transakcijama čuvaju se u privremenoj memoriji telefona za vreme korišćenja aplikacije. Nakon izlaska iz aplikacije podaci se brišu.

Nakon tri minuta nekorišćenja NLB mKlik aplikacija se automatski gasi.
Aplikacija je zaštićena od kopiranja na druge telefone.

Aktivirajte NLB mKlik
Popunite kontakt formu i očekujte poziv našeg agenta
Obavezno polje
Obavezno polje
Obavezno polje
+381
Obavezno polje
Upoznat/a sam sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti*