NLB mKlik

NLB mKlik
Intro

Novi dizajn

Nova verzija NLB mKlik aplikacije donosi osvežen prikaz strana, koji zajedno sa pojednostavljenom navigacijom pružaju kvalitetnije korisničko iskustvo.

Reaktivacija aplikacije

Ukoliko promenite telefon, zaboravite ili blokirate PIN, NLB mKlik aplikaciju možete ponovo aktivirati pozivanjem Kontakt centra na broj +381(0)11 20 18 600

Bolje korisničko iskustvo i olakšana navigacija

Nova verzija omogućava jednostavnije kretanje kroz aplikaciju.

1

Glavne kategorije dostupne su iz menija sa leve strane, dok se u dnu svake strane u aplikaciji nalaze opcije za pregled dodatnih informacija dostupne na klik.

2
Redizajniran prikaz i detalji svih opcija

Prilikom pripreme naloga za plaćanje, ukoliko pokušate da pređete na neku drugu stranicu, pojaviće se potvrda o odustajanju, kako ne biste izgubili podatke koje ste uneli.

1

Sada je omogućeno i slanje potvrde o izvršenom nalogu iz arhive plaćanja na željenu e-mail adresu. Slanje izvoda po računima je moguće na prijavljene e-mail adrese.

2

Redizajniran izgled pregleda kartica pruža lakši uvid u sve pojedinosti o karticama.

3
Sigurnost – klikni za više

Za pristup NLB mKlik aplikaciji neophodan je mPin koji je poznat samo Vama. Prilikom procesa inicijalne aktivacije NLB mKlik aplikacije Vi sami kreirate mPin. Dodatna sigurnost postignuta je i funkcionalnošću koja nakon tri uzastopna unosa pogrešnog mPin-a automatski blokira korišćenje NLB mKlik aplikacije.

Preuzimanjem NLB mKlik aplikacije instalira se privatni ključ koji je zaštićen mPin-om. Privatni ključ se koristi za kriptovanje podataka koji se razmenjuju sa Bankom i garantuje potpunu sigurnost upotrebe i prenosa podataka Internetom.

Podaci iz aplikacije o svim računima i transakcijama čuvaju se u privremenoj memoriji telefona za vreme korišćenja aplikacije. Nakon izlaska iz aplikacije podaci se brišu.

Nakon tri minuta nekorišćenja NLB mKlik aplikacija se automatski gasi.
Aplikacija je zaštićena od kopiranja na druge telefone.

Uputstva – klikni za više

Korisničko uputstvo – NLB mKlik

Korisničko uputstvo – NLB eKlik/mToken

Troškovi koji se mogu obračunati prilikom korišćenja mKlik aplikacije su u skladu sa uslovima korišćenja koje imate ugovorene sa NLB Komercijalnom bankom.

Aktivacija NLB mKlik aplikacije

Aktivacija ovog servisa je jednostavna i brza za registrovane korisnike. Sve što je potrebno je da na početnom ekranu aplikacije izaberete opciju „Novi aktivacioni kod“

Nakon započinjanja procesa biće potrebno da unesete

-  broja mobilnog telefona koji je prijavljen i koristi se za mobilno bankarstvo

-  prve i poslednje četiri cifre sa bilo koje aktivne platne kartice

Nakon ispravno unetih podataka biće poslat aktivacioni kod na navedeni mobilni telefon unosom kog nastavljate proces kreiranja pina i opcionalnih funkcionalnosti za logovanje i verifikaciju (Otisak prsta i prepoznavanje lica). Nakon nekoliko koraka aplikacija je spremna za korišćenje.

NLB mKlik aplikaciju možete aktivirati i putem naše NLB eKlik aplikacije, tako što ćete se kroz opciju Podešavanje/NLB mKlik prijaviti (poslati aktivacione kodove) za NLB mKlik aplikaciju bez dolaska u banku.

Troškovi koji se mogu obračunati prilikom korišćenja NLB mKlik aplikacije su u skladu sa uslovima korišćenja koje imate ugovorene sa NLB Komercijalnom bankom.

Sigurnost – klikni za više

Za pristup NLB mKlik aplikaciji neophodan je mPin koji je poznat samo Vama. Prilikom procesa inicijalne aktivacije NLB mKlik aplikacije Vi sami kreirate mPin. Dodatna sigurnost postignuta je i funkcionalnošću koja nakon tri uzastopna unosa pogrešnog mPin-a automatski blokira korišćenje NLB mKlik aplikacije.

Preuzimanjem NLB mKlik aplikacije instalira se privatni ključ koji je zaštićen mPin-om. Privatni ključ se koristi za kriptovanje podataka koji se razmenjuju sa Bankom i garantuje potpunu sigurnost upotrebe i prenosa podataka Internetom.

Podaci iz aplikacije o svim računima i transakcijama čuvaju se u privremenoj memoriji telefona za vreme korišćenja aplikacije. Nakon izlaska iz aplikacije podaci se brišu.

Nakon tri minuta nekorišćenja NLB mKlik aplikacija se automatski gasi.
Aplikacija je zaštićena od kopiranja na druge telefone.

Uputstva – klikni za više

Korisničko uputstvo – NLB mKlik

Korisničko uputstvo – NLB eKlik/mToken

Troškovi koji se mogu obračunati prilikom korišćenja mKlik aplikacije su u skladu sa uslovima korišćenja koje imate ugovorene sa NLB Komercijalnom bankom.

eklik
Sve funkcionalnosti mobilne banke

NLB mKlik aplikacija – vaša digitalna banka

NLB mKlik je servis koji omogućava da preko mobilnog uređaja na veoma brz, jednostavan i siguran način obavljate sve finansijske transakcije bilo gde i bilo kada. Usluga je dostupna 24 sata, sedam dana u nedelji, a sve što Vam je potrebno je da imate mobilni telefon (Android ili iOS operativni sistem) i internet konekciju.

NLB mKlik aplikacija poseduje sve neophodne osnovne funkcionalnosti:

 • Pregled svih detalja po tekućim, štednim, dinarskim i deviznim računima, računima HOV kao i po platnim karticama uz slanje odabranog izvoda na prijavljenu e-mail adresu
 • Sve vrste bezgotovinskih transakcija (uz plaćanje unapred), internih prenosa po svim računima uz pregled i filtriranje svih izvršenih plaćanja uz podizanje gotovine na bankomatima NLB Komercijalne banke bez kartice putem NLB digiKeš servisa
 • Menjačke poslove (kupovinu i prodaju deviza) i svi detalji kursne liste
 • Uvid po kreditima klijenta sa svim pratećim detaljima
 • Izvode i Administracija platnih kartica- upravljanje platnim karticama - izbor korišćenja limita (POS, ATM ili internet) promena novog PIN-a za platnu karticu, blokada kartice kao i slanje odabranog izvoda na prijavljenu email adresu
 • Podnošenje ONLINE zahteva za keš kredit, dozvoljeno prekoračenje, izdavanje kartice sa odloženim plaćanjem, otvaranje seta i trajni nalog kao i realizacija bez odlaska u Banku
 • Razmena poruka sa bankom u aplikaciji i komunikacija po više kanala
 • Lokator bankomata i ekspozitura NLB Komercijalne banke
 • Podešavanja na NLB mKlik aplikaciji - podešavanja aplikacije na željeni način (promena profilne ili pozadinske slike, promena pozadine, aktivacija ili reaktivacija NLB eKlik aplikacije)

NLB mKlik aplikacija – video uputstva

Prenesi
eklik

PRENESI - usluga koja omogućava brz, bezbedan i jednostavan prenos novca na drugi tekući račun za koji Vam je potreban samo broj mobilnog telefona primaoca (koji se može uneti ručno ili preuzeti iz imenika telefona), bez bilo kakvog dodatnog podataka. Jedini uslov za izvrešenje ovog prenosa je da primalac registruje svoj broj telefona za ovu uslugu.

IPS QR
eklik

IPS QR –Ovaj vid plaćanja može se koristiti za plaćanje mesečnih računa očitavanjem QR koda sa štampanog računa pružaoca usluga, ili na prodajnim mestima trgovaca koji učestvuju u ovom sistemu plaćanja. Takva trgovačka mesta imaju jasnu oznaku prihvatanja ovog platnog instrumenta:

 1. Plaćanje na prodajnom mestu IPS Skeniraj
  Kod plaćanja računa IPS QR kodom koji je generisao trgovac dovoljno je da ga očitate svojom mKlik aplikacijom i potvrdite - unosom PIN-a, otiskom prsta (Touch ID) ili prepoznavanjem lica (Face ID). Proverite kreirani nalog i nakon eventualnih izmena još jednom verifikujete podatke, nakon čega je plaćanje izvršeno.

 2. Plaćanje na prodajnom mestu IPS Pokaži
  Korisnik kao klijent Banke na prodajnom mestu generiše IPS QR kod u svojoj mKlik aplikaciji klikom na IPS Pokaži opciju. Nakon unosa PIN-a, otiska prsta(Touch ID) ili prepoznavanjem lica(Face ID) na ekranu telefona se generiše QR kod koji trgovac očitava svojim skenerom i plaćanje je izvršeno.
Deep Link
eklik

DEEP LINK - plaćanje na sajtovima, koji su omogućili uslugu, mobilnim telefonom kojim se pristupa sajtu tako što će korisnik odmah biti prebačen u NLB mKlik aplikaciju kako bi izvršio plaćanje.

Plaćanjem na ovaj način sredstva su nakon nekoliko sekundi prebačena sa računa platioca na račun primaoca.

Za one koji poslove obavljaju kod kuće

NLB eKlik aplikacija elektronskog bankarstva

NLB eKlik aplikacija nudi obavljanje bankarskih poslova kroz interfejs koji je prilagođen za upotrebu na personalnim računarima. Kroz elektronsko bankarstvo uz već postojeće funkcionalnosti možete podneti zahtev za proizvod ili uslugu Banke, direktno komunicirati sa zaposlenima Banke kroz opciju NLB Online Ponuda ili administrirati svoje kartice, na brz i jednostavan način.

eklik

Da li vam je potrebna pomoć pri korišćenju NLB mKlik aplikacije?

Molimo vas popunite kontakt formu

Obrada podataka o ličnosti*

Za sve informacije koje su vam potrebne o mKlik aplikaciji budite slobodni da nas kontaktirate putem ove forme

Preuzmite aplikaciju

Unapređenu verziju NLB mKlik aplikacije možete preuzeti sa: