Mobilno bankarstvo

NLB mKlik

NLB mKlik
Intro

Novi dizajn

Nova verzija NLB mKlik aplikacije donosi osvežen prikaz strana, koji zajedno sa pojednostavljenom navigacijom pružaju kvalitetnije korisničko iskustvo.

Reaktivacija aplikacije

Ukoliko promenite telefon, zaboravite ili blokirate PIN, NLB mKlik aplikaciju možete ponovo aktivirati pozivanjem Kontakt centra na broj +381(0)11 20 18 600

Obaveštenja kroz PUSH notifikacije

pushU okviru unapređenja digitalnih servisa,  NLB mKlik korisnici će sva obaveštenja o uplatama i isplatama, izvršenim plaćanjima karticom i ostalim promenama po računima, od sada primati putem aplikacije mobilnog bankarstva. 

Obaveštenja će se nadalje slati putem push notifikacija koje će se prikazivati na vašem telefonu slično kao i SMS, u delu ekrana na kojem su  neotvorena obaveštenja (notification bar). Biće im moguće pristupiti i u okviru sandučeta NLB mKlik aplikacije, odnosno Inbox-a (klikom na ikonicu pisma u gornjem desnom delu ekrana u aplikaciji). 

Nakon početka prijema push notifikacija, slanje SMS obaveštenja o promenama na računu i karticama će prestati narednog dana. 

Funkcionalnost je dostupna korisnicima telefona sa Android i iOS operativnim sistemima, dok će za Huawei korisnike biti dostupna u narednom periodu.  Kako biste je neometano koristili, potrebno je da na mobilnom telefonu odobrite prikaz push, odnosno brzih i efikasnih formi obaveštavanja, kao i da omogućite internet konekciju.  

Važno je napomenuti da ćete sva obaveštenja o promenama po računima i dalje dobijati i u okviru opcije „poruke“ unutar aplikacije, bez obzira na to da li ste odobrili prijem push notifikacija ili ne.

Sve funkcionalnosti mobilne banke

NLB mKlik aplikacija – vaša digitalna banka

NLB mKlik je servis koji omogućava da preko mobilnog uređaja na veoma brz, jednostavan i siguran način obavljate sve finansijske transakcije bilo gde i bilo kada. Usluga je dostupna 24 sata, sedam dana u nedelji, a sve što Vam je potrebno je da imate mobilni telefon (Android ili iOS operativni sistem) i internet konekciju. Naša mobilna bankarska aplikacija pruža dodatni sloj sigurnosti kroz integrirane mehanizme zaštite i osiguranje koje štiti vaše finansijske podatke tokom svake transakcije. Digitalne funkcionalnosti mobilne bankarske platforme omogućavaju vam da obavljate veliki broj bankarskih aktivnosti online, brzo i jednostavno. Direktna integracija sa bankovnim računom omogućava trenutni pristup saldu.

NLB mKlik aplikacija poseduje sve neophodne osnovne funkcionalnosti:

 • Pregled svih detalja po tekućim, štednim, dinarskim i deviznim računima, računima HOV kao i po platnim karticama uz slanje odabranog izvoda na prijavljenu e-mail adresu
 • Sve vrste bezgotovinskih transakcija (uz plaćanje unapred), internih prenosa po svim računima uz pregled i filtriranje svih izvršenih plaćanja uz podizanje gotovine na bankomatima NLB Komercijalne banke bez kartice putem NLB digiKeš servisa
 • Menjačke poslove (kupovinu i prodaju deviza) i svi detalji kursne liste
 • Uvid po kreditima klijenta sa svim pratećim detaljima
 • Izvode i Administracija platnih kartica- upravljanje platnim karticama - izbor korišćenja limita (POS, ATM ili internet) promena novog PIN-a za platnu karticu, blokada kartice kao i slanje odabranog izvoda na prijavljenu email adresu
 • Podnošenje ONLINE zahteva za keš kredit, dozvoljeno prekoračenje, izdavanje kartice sa odloženim plaćanjem, otvaranje seta i trajni nalog kao i realizacija bez odlaska u Banku
 • Razmena poruka sa bankom u aplikaciji i komunikacija po više kanala
 • Lokator bankomata i ekspozitura NLB Komercijalne banke
 • Podešavanja na NLB mKlik aplikaciji - podešavanja aplikacije na željeni način (promena profilne ili pozadinske slike, promena pozadine, aktivacija ili reaktivacija NLB eKlik aplikacije)
Sigurnost – klikni za više

Za pristup NLB mKlik aplikaciji neophodan je mPin koji je poznat samo Vama. Prilikom procesa inicijalne aktivacije NLB mKlik aplikacije Vi sami kreirate mPin. Dodatna sigurnost postignuta je i funkcionalnošću koja nakon tri uzastopna unosa pogrešnog mPin-a automatski blokira korišćenje NLB mKlik aplikacije.

Preuzimanjem NLB mKlik aplikacije instalira se privatni ključ koji je zaštićen mPin-om. Privatni ključ se koristi za kriptovanje podataka koji se razmenjuju sa Bankom i garantuje potpunu sigurnost upotrebe i prenosa podataka Internetom.

Podaci iz aplikacije o svim računima i transakcijama čuvaju se u privremenoj memoriji telefona za vreme korišćenja aplikacije. Nakon izlaska iz aplikacije podaci se brišu.

Nakon tri minuta nekorišćenja NLB mKlik aplikacija se automatski gasi.
Aplikacija je zaštićena od kopiranja na druge telefone.

Uputstva – klikni za više

Korisničko uputstvo – NLB mKlik

Korisničko uputstvo – NLB eKlik/mToken

Troškovi koji se mogu obračunati prilikom korišćenja mKlik aplikacije su u skladu sa uslovima korišćenja koje imate ugovorene sa NLB Komercijalnom bankom.

Prenesi
eklik

Usluga koja omogućava brz, bezbedan i inovativan način za prenos novca na drugi tekući račun za koji vam je potreban samo broj mobilnog telefona primaoca.

Prenesite novac u nekoliko koraka:
 • Pristupite Prenesi usluzi, u sekciji Plaćanja.
 • Na početnoj strani usluge, inicirajte prenos novca unosom broja telefona primaoca, ili njegovim izborom iz imenika telefona i potvrdite ga klikom na dugme
 • Na sledećem ekranu ćete imati priliku da pregledate podatke za plaćanje, a klikom na dugme Potvrdi vas vodi na ekran autorizacije.
 • Plaćanje se odobrava unosom PIN koda za logovanje u aplikaciju ili biometrijskom autorizacijom ukoliko je to izabrani način logovanja, nakon čega se nalog izvršava.

Maksimalni limit za pojedinačno Prenesi plaćanje je 300.000 RSD, a naknada je definisana u skladu sa tarifnikom Banke.

Kako se možete registrovati?

Registracijom za uslugu ćete biti u prilici da, pored plaćanja drugim licima, i sami primate novac na definisani tekući račun.

Da biste izvršili registraciju:

 • Pristupite Prenesi usluzi, u sekciji Plaćanja.
 • Klikom na dugme Aktiviraj/Izmeni otvara se ekran gde je prikazan tekući račun podrazumevan za ovu uslugu, definisani broj telefona, kao i mesto za unos vašeg nadimka, odnosno korisničkog imena pod kojim ćete biti registrovani.
 • Nakon unosa podataka, kliknite dugme Potvrdi i unesite svoj PIN kod. Nakon uspešne autorizacije, prikazaće se poruka: ,,Uspešno ste izvršili aktivaciju računa vezanog za uslugu Prenesi“

Nakon ove poruke registracija za uslugu Prenesi u sistemu instant plaćanja Narodne banke je kompletirana.

Uputstvo – klikni za više

IPS QR
eklik

IPS QR –Ovaj vid plaćanja može se koristiti za plaćanje mesečnih računa očitavanjem QR koda sa štampanog računa pružaoca usluga, ili na prodajnim mestima trgovaca koji učestvuju u ovom sistemu plaćanja. Takva trgovačka mesta imaju jasnu oznaku prihvatanja ovog platnog instrumenta:

 1. Plaćanje na prodajnom mestu IPS Skeniraj
  Kod plaćanja računa IPS QR kodom koji je generisao trgovac dovoljno je da ga očitate svojom mKlik aplikacijom i potvrdite - unosom PIN-a, otiskom prsta (Touch ID) ili prepoznavanjem lica (Face ID). Proverite kreirani nalog i nakon eventualnih izmena još jednom verifikujete podatke, nakon čega je plaćanje izvršeno.

 2. Plaćanje na prodajnom mestu IPS Pokaži
  Korisnik kao klijent Banke na prodajnom mestu generiše IPS QR kod u svojoj mKlik aplikaciji klikom na IPS Pokaži opciju. Nakon unosa PIN-a, otiska prsta(Touch ID) ili prepoznavanjem lica(Face ID) na ekranu telefona se generiše QR kod koji trgovac očitava svojim skenerom i plaćanje je izvršeno.
Deep Link
eklik

DEEP LINK - plaćanje na sajtovima, koji su omogućili uslugu, mobilnim telefonom kojim se pristupa sajtu tako što će korisnik odmah biti prebačen u NLB mKlik aplikaciju kako bi izvršio plaćanje.

Plaćanjem na ovaj način sredstva su nakon nekoliko sekundi prebačena sa računa platioca na račun primaoca.

Da li vam je potrebna pomoć pri korišćenju NLB mKlik aplikacije?

Molimo vas popunite kontakt formu

Obrada podataka o ličnosti*

Za sve informacije koje su vam potrebne o mKlik aplikaciji budite slobodni da nas kontaktirate putem ove forme

NLB mKlik aplikacija – video uputstva

Preuzmite aplikaciju

Unapređenu verziju NLB mKlik aplikacije možete preuzeti sa:

Za one koji poslove obavljaju kod kuće

NLB eKlik aplikacija elektronskog bankarstva

NLB eKlik aplikacija nudi obavljanje bankarskih poslova kroz interfejs koji je prilagođen za upotrebu na personalnim računarima. Kroz elektronsko bankarstvo uz već postojeće funkcionalnosti možete podneti zahtev za proizvod ili uslugu Banke, direktno komunicirati sa zaposlenima Banke kroz opciju NLB Online Ponuda ili administrirati svoje kartice, na brz i jednostavan način.

eklik