Pročitajte odgovore na najčešća pitanja o integraciji

 

Kada će se NLB Banka i Komercijalna banka spojiti u jednu banku i koje će ime nositi nova banka?

Sa velikim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će, nakon pribavljanja svih regulatornih odobrenja NLB Banka a.d. Beograd i Komercijalna banka a.d. Beograd, nastaviti da posluju kao jedna banka pod imenom NLB Komercijalna banka a.d. Beograd. Navedeno pripajanje je planirano da se sprovede dana 29. 04. 2022. godine.

Na koji način će NLB Banka obavestiti svoje klijente o izmenama kje će uslediti nakon spajanja?

Sve relevantne informacije smo Vam u periodu 17. 02 - 28. 02. 2022. godine poslali na fizičku adresu koju ste Banci prijavili kao adresu za dostavu pošte, odnosno na imejl adresu.

Da li ću račun koji imam u NLB banci moći da koristim i nakon spajanja?

Brojevi Vaših računa u NLB Banci a.d. Beograd biće promenjeni nakon Dana pripajanja. Sva novčana sredstva na njima, kao i svi podaci u vezi sa računima, automatski će biti preneti na Vaše nove račune u NLB Komercijalnoj banci a.d. Beograd.

Kako mogu da se informišem o broju svog novog računa, koji će biti aktivan nakon 29.04.2022.

U obaveštenju koje smo Vam dostavili je naveden uporedni prikaz starih i novih tekućih, dinarskih i deviznih računa koji će biti u upotrebi od dana pripajanja.

Da li treba da potpisujem nove ugovore za otvaranje i vođenje računa?

Ne, nije potrebno da potpisujete nove Ugovore za otvaranje i vođenje računa, kao ni za usluge/proizvode koje trenutno koristite. Sva sredstva koja se nalaze na Vašim računima će automatski biti preneta na nove brojeve računa u NLB Komercijalnoj banci.

Da li ću moći da primim novac na svoj postojeći račun u NLB Banci i nakon spajanja, i do kada?

Nakon dana pripajanja više nećete biti u mogućnosti da primate novac na brojeve računa u NLB Banci. Zbog toga je najbolje da na vreme, a svakako pre finalnog pripajanja naših banaka, obavestite sve platioce o Vašem novom broju računa.

Primam domaću penziju u NLB Banci. Da li treba lično da obavestim penzioni fond o novom broju računa?

Ne, nije potrebno da bilo šta preduzimate. Za sve korisnike domaćih penzija NLB Banka a.d. Beograd će direktno obavestiti PIO fond o izmenjenim brojevima računa.

Primam inostranu penziju u NLB Banci. Da li treba lično da obavestim penzioni fond o novom broju računa?

Banka će o izmenjenim brojevima računa direktno informisati Penzione fondove u Republici Srpskoj i Republici Sloveniji. Svi ostali klijenti, koji penzije iz inostranstva primaju preko Banke, u obavezi su da lično dostave nove instrukcije za plaćanje nadležnom inostranom fondu ili inostranoj banci kod koje su otvorili devizni račun za prenos penzija.
Naglašavamo da izmena važi od 30. 04. 2022. godine i da je potrebno da se tek počev od ovog datuma vrše uplate na novi broj računa korišćenjem nove instrukcije za uplatu, koja sadrži IBAN broj u NLB Komercijalnoj banci a.d. Beograd. Ukoliko pre navedenog datuma Vaš inopartner uplati sredstva prema novoj instrukciji, nećemo biti u mogućnosti da prihvatimo priliv i sredstva će biti vraćena pošiljaocu. Instrukcije koje sadrže IBAN broj NLB Banke a.d. Beograd su nevažeće počev od 30. 04. 2022. godine i druge poslovne banke u zemlji i inostranstvu neće moći da postupe po njima.

Primam platu preko NLB Banke. Da li treba lično da obavestim poslodavca o novom broju računa?

Da, potrebno je da obavestite poslodavca o novom broju računa za uplatu zarade jer postojeći računi neće biti validni u platnom sistemu nakon 29.04.2022. godine.

Otplaćujem kredit u NLB Banci. Da li će doći do nekih izmena u načinu otplate kredita nakon pripajanja?

Za otplatu kreditnih proizvoda putem administrativne zabrane, NLB Banka a.d. Beograd će obavestiti poslodavce o izmenjenom broju partije kreditnog proizvoda.
Sa Danom pripajanja, obaveze koje imate prema NLB Banci po osnovu kredita, prenose se na NLB Komercijalnu banku. Nakon Dana pripajanja biće Vam dostavljena Instrukcija o načinu uplate rate kredita, koja će ujedno sadržati i novi broj partije. Do tada će sve uplate koje izvršite na kreditne partije NLB Banke biti preusmerene na partiju NLB Komercijalne banke.
Ukoliko ste kredit otplaćivali putem trajnog naloga, ista funkcionalnost biće zadržana i u NLB Komercijalnoj banci. U slučaju otplate kredita putem administrativne zabrane, NLB Banka obavestiće Vašeg poslodavca ili PIO fond, ukoliko ste penzioner, o svim relevantnim promenama.

Da li će uslovi kredita koji otplaćujem biti izmenjeni?

Ne, svi ugovoreni uslovi kredita ostaju nepromenjeni. Ukoliko kredit otplaćujete putem trajnog naloga (automatski se zadužuje tekući račun na dan dospeća kredita), nije potrebno da preduzimate bilo kakve korake. Ukoliko kredit otplaćujete putem administrativne zabrane, Banka će obavestiti poslodavca o novom broju računa, odnosno kredita. Ukoliko kredit otplaćujete direktnom uplatom na račun kredita, broj za uplatu se menja i sredstva uplaćujete na novi broj računa kredita, koji se nalazi u pismu/imejlu koje smo Vam poslali.

Imam kredit kao pravno lice u NLB Banci. Da li se menja račun na koji treba da uplaćujem rate kredita?

Danom pripajanja obaveze koje imate prema NLB Banci po osnovu kredita prenose se na NLB Komercijalnu banku. Nakon Dana pripajanja biće Vam dostavljena Instrukcija o načinu uplate rate kredita, koja će ujedno sadržati i novi broj partije. Do tada će sve uplate koje izvršite na kreditne partije NLB Banke biti preusmerene na partiju NLB Komercijalne banke. Ukoliko ste ugovorili sa NLB Bankom uslugu otplate kredita putem trajnog naloga, navedena usluga Vam neće biti omogućena u NLB Komercijalnoj banci. Ukoliko dođe do neblagovremenog izmirivanja obaveza po osnovu kredita, od Dana pripajanja naknada za slanje Opomene iznosiće 300,00 RSD.

Koristim paket tekući raćun u NLB Banci koji podrazumeva korišćenje više usluga. Da li ću u narednom periodu moći da koristim sve ove usluge?

Obaveštenje koje smo Vam dostavili putem pisma/imejla sadrži informacije o izmenama i dopunama Okvirnog ugovora, koje se odnose na paket račun. Nakon dana pripajanja uz novi račun, na raspolaganju će Vam biti i odgovarajući paket račun u NLB Komercijalnoj banci, koji će sadržati definisani set usluga.

Da li se menja naknada za održavanje mog tekućeg računa?

Usled usklađivanja tarifa doći će do određenih promena naknada i provizija, koje važe u dve banke. Sve detalje u vezi sa naknadama za usluge i proizvode, koji Vas interesuju možete pogledati na našem sajtu, kao i u obaveštenju koje smo Vam dostavili.
Od Dana pripajanja, u primeni će biti izmenjeni Opšti uslovi poslovanja kojima možete pristupiti na stranici www.nlb.rs kao i u svim ekspoziturama NLB Banke a.d. Beograd. Opšti uslovi poslovanja su: Opšti uslovi poslovanja Komercijalne banke a.d. Beograd, Opšti uslovi pružanja platnih usluga potrošačima, Pravila izdavanja i korišćenja debitne kartice i Opšti uslovi izdavanja i korišćenja

Imam račun u Komercijalnoj banci i u NLB Banci. Da li oba računa ostaju u upotrebi?

Ukoliko ste korisnik paket računa i u NLB Banci i u Komercijalnoj Banci, pozivamo Vas da zadržite jedan račun, u skladu sa Vašim potrebama, kako ne biste plaćali dve naknade za mesečno održavanje.

Koje pakete računa ćete nuditi u NLB Komercijalnoj banci?

Na raspolaganju su vam sledeći paketi računa:

 1. Aktiv set: otvaranje i vođenje dinarskog tekućeg i deviznog platnog računa, debitna kartica, elektronsko i mobilno bankarstvo, SMS servis, direktno zaduženje, povoljnija naknada za naloge putem elektronskog i mobilnog bankarstva, bez naknade za godišnju članarinu za jednu kreditnu karticu, niža kamatna stopa na dozvoljeno prekoračenje na rok do 36 meseci, osiguranje pomoći na putu, povoljniji kurs kupoprodaje evra putem elektronskog i mobilnog bankarstva;
 2. Klasik set: otvaranje i vođenje dinarskog tekućeg i deviznog platnog računa, debitna kartica, elektronsko bankarstvo, SMS servis, direktno zaduženje, bez naknade za izdavanje čekova, povoljnija naknada za naloge putem elektronskog i mobilnog bankarstva, bez naknade za godišnju članarinu za jednu karticu na odloženo plaćanje po izboru, niža kamatna stopa na dozvoljeno prekoračenje na rok do 36 meseci, osiguranje pomoći na putu, povoljniji kurs kupoprodaje evra putem elektronskog i mobilnog bankarstva;
 3. Premium set: otvaranje i vođenje dinarskog tekućeg i deviznog platnog računa, debitna kartica, elektronsko i mobilno bankarstvo, SMS servis, direktno zaduženje, bez naknade za izdavanje čekova, bez naknade za naloge putem elektronskog i mobilnog bankarstva, bez naknade za godišnju članarinu za jednu kreditnu karticu, bez naknade za godišnju članarinu zaVisa Gold karticu sa odloženim plaćanjem i putno zdravstveno osiguranje za korisnike navedene kartice, niža kamatna stopa na dozvoljeno prekoračenje na rok do 36 meseci, osiguranje pomoći na putu, povoljniji kurs kupoprodaje evra putem elektronskog i mobilnog bankarstva, besplatno korišćenje Kombank Trader aplikacije za trgovanje hartijama od vrednosti;
 4. Start set: otvaranje i vođenje dinarskog tekućeg i deviznog platnog računa u evrima, debitna kartica, elektronsko bankarstvo, mobilno bankarstvo, SMS servis, direktno zaduženje, povoljnija naknada za naloge putem elektronskog i mobilnog bankarstva, pre-paid debitna kartica bez naknade za izdavanje, povoljniji kurs kupoprodaje evra putem elektronskog i mobilnog bankarstva;
 5. Agro aktiv set: otvaranje i vođenje dinarskog tekućeg i deviznog platnog računa u evrima, debitna kartica, elektronsko bankarstvo, mobilno bankarstvo, SMS servis, direktno zaduženje, povoljnija naknada za naloge putem elektronskog i mobilnog bankarstva, niža kamatna stopa na dozvoljeno prekoračenje na rok do 12 meseci, osiguranje pomoći na putu, povoljniji kurs kupoprodaje evra putem elektronskog i mobilnog bankarstva..

Vrste računa u ponudi, pored navedenih setova su:

 1. Tekući račun sa osnovnim uslugama: otvaranje i vođenje dinarskog tekućeg platnog računa, debitna kartica, elektronsko bankarstvo, SMS servis, direktno zaduženje;
 2. Devizni račun: otvaranje i vođenje deviznog platnog računa, SMS servis, trajni nalog, direktno zaduženje;
 3. Namenski račun za trgovinu (kastodi poslovi).

Primam uplate iz inostranstva. Da li je potrebno da platioce obavestim o izmenjenim instrukcijama za uplatu?

Ukoliko imate prilive iz inostranstva od 30.04.2022. godine važiće nove instrukcije koje možete dobiti već sada:

 • slanjem zahteva na mail adresu: info@nlb.rs (za fizička lica) instrukcije.prilivi@kombank.com, (za pravna lica)
 • u ekspozituri NLB Banke ili NLB Komercijalne banke nakon Dana pripajanja
 • pozivom na broj telefona 011 7 15 15 22


Molimo Vas da o navedenoj izmenjenoj instrukciji obavestite sva lica/kompanije koja vrše uplate na Vaš račun u stranoj valuti.
Naglašavamo da izmena važi od 30. 04. 2022. godine i da je potrebno da se tek počev od ovog datuma vrše uplate na novi broj računa korišćenjem nove instrukcije za uplatu, koje sadrže IBAN broj u NLB Komercijalnoj banci.
Ukoliko pre navedenog datuma Vaš ino partner uplati sredstava prema novoj instrukciji, nećemo biti u mogućnosti da prihvatimo priliv i sredstva će biti vraćena pošiljaocu. Instrukcije koje sadrže IBAN broj NLB Banke su nevažeće počev od 30. 04. 2022. godine, i druge poslovne banke u zemlji i inostranstvu neće moći da postupe po njima.

Koristim eKlik i/ili mKlik (elektronsko, mobilno bankarstvo) u NLB Banci. Da li će mi ovi servisi biti na raspolaganju i nakon pripajanja?

Elektronsko i mobilno bankarstvo moći ćete da nastavite da koristite i nakon Dana pripajanja, uz dostavljanje novih parametara za aktiviranje, odnosno načina prijave za korišćenje usluga. Detaljno obaveštenje će Vam biti dostavljeno u narednom periodu, pre Dana pripajanja.

Koristim proKlik (elektronsko bankarstvo za pravna lica) u NLB Banci. Da li ću ovaj servis imati na raspolaganju i nakon pripajanja?

Ukoliko ste korisnik elektronskog bankarstva NLB Banke a.d. Beograd, nakon Dana pripajanja Vašem elektronskom bankarstvu biće dodat Vaš novi broj računa, uz iste funkcionalnosti i prava korišćenja. Dodatna tehnička obaveštenja za elektronsko bankarstvo biće Vam dostavljena u narednom periodu, pre Dana pripajanja.

Da li će doći do promene limita za kartice koje koristim?

 • Za sledeće transakcije: kupovina putem interneta, podizanje gotovine u državama sa povećanim rizikom od zloupotrebe, kupovina u državama sa povećanim rizikom od zloupotrebe i kupovina na prodajnim mestima (POS terminali) ukidaju se postojeći ugovoreni dnevni limiti dok transakcije i dalje mogu neometano da se koriste.
 • Za transakciju podizanje gotovine, izmene dnevnih limita fizičkih lica su prikazane u dinarima u sledećoj tabeli:

Platne kartice izdanja NLB Banke a.d. Beograd

Postojeći limit

Novi limit

DinaCard debitna chip

50.000

80.000

DinaCard debitna magstripe

30.000

80.000

Mastercard debit

50.000

50.000

Mastercard debit Gold

100.000

80.000

Mastercard Revolving

20.000

50.000

VISA Credo

20.000

50.000

VISA Gold Revolving

40.000

80.000

 • Za transakciju podizanje gotovine, izmene dnevnih limita pravnih lica su prikazane u dinarima u sledećoj tabeli:

Platne kartice izdanja NLB Banke a.d. Beograd

Postojeći limit

Novi limit

DinaCard poslovna chip

30.000

150.000

VISA Business Debit

50.000

150.000

Da li ću moći da nastavim sa korišćenjem platnih kartica NLB Banke ili je potrebno da ih zamenim?

Obaveštavamo Vas da će Mastercard/DINA debitne kartice i Mastercard/VISA kreditne kartice, koje su važeće Danom pripajanja, nastaviti da važe u NLB Komercijalnoj banci i moći ćete neometano da ih koristite prema postojećim ugovorenim naknadama koje su sastavni deo Okvirnog ugovora. Ukoliko dođe do gubitka, krađe ili potrebe za zamenom platne kartice nakon Dana pripajanja, biće Vam ponuđena platna kartica iz ponude NLB Komercijalne banke.
Napominjemo da NLB Banka izdaje odnosno reizdaje platne kartice do 28.04.2022. godine. Do navedenog datuma potrebno je da preuzmete i aktivirate svoju platnu karticu, a ukoliko to ne učinite, neophodno je da u NLB Komercijalnoj banci podnesete zahtev za izdavanje nove platne kartice.

Imam račun kao pravno lice/preduzetnik u Komercijalnoj banci i u NLB Banci. Da li oba računa ostaju u upotrebi?

Da, oba računa ostaju u upotrebi. Pozivamo Vas da se opredelite za jedan račun koji želite da nastavite da koristite, kako ne biste plaćali dve naknade za mesečno održavanje.

Imam štednju u NLB Banci. Da li će uslovi ostati isti za moju štednju?

Svi depoziti u dinarima i valuti zadržavaju definisane kamatne stope, rok oročenja i ostale odredbe Ugovora. Napominjemo da je ugovorima definisano da nema automatskog reoročenja.

Koristim dozvoljeno prekoračenje u NLB Banci? Da li i u narednom periodu mogu da nastavim korišćenje ovog proizvoda?

Ukoliko imate odobreno dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu, ono će biti dostupno i nakon Dana pripajanja. Visina kamatne stope, limit, rok dospeća i ostale odredbe Ugovora ostaju nepromenjene.