Investicioni fondovi

Investicioni fondovi

NLB Komercijalna banka AD Beograd, preko svog zavisnog društva za upravljanje UCITS fondom KOMBANK INVEST a.d. Beograd, svojim klijentima kao i svim drugim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima koji nisu klijenti NLB Komercijalne banke nudi mogućnost ulaganja novčanih sredstava u fondove sa kojima upravlja.

Investicioni fondovi sa javnom ponudom (UCITS) predstavljaju instituciju kolektivnog investiranja u okviru koje se prikupljaju i ulažu novčana sredstva u različite vrste imovine, u zavisnosti od vrste fonda, sa ciljem ostvarenja prihoda i smanjenja rizika ulaganja. Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom nema svojstvo pravnog lica, njega osniva i sa njim urpavlja društvo za upravljanje.

Uplatom novčanih sredstava (Rsd ili Eur) u naše fondove vaš novac poveravate na upravljanje profesionalnim kadrovima čiji je zadatak da uz što manji rizik ostvare što povoljniji prinos za svoje ulagače. Ulaganjem u investicione fondove sa javnom ponudom, u zavisnosti od veličine uloga, postajete vlasnik određenog broja investicionih jedinica fonda, a njihovu vrednost i broj možete u svakom trenutku pratiti na našem Web sajtu www.kombankinvest.com putem šifre koju dobijate članstvom u fondu. 

Investiciona jedinica je srazmerni obračunski udeo u ukupnoj neto imovini investicionog fonda čija se vrednost iskazuje svakodnevno. Ona ne spada u hartije od vrednosti (kao što su akcije, obveznice i slično), prenosivi je finansijski instrument i može biti predmet slobodnog prometa što uključuje i založno pravo prvog reda.

Prednosti ulaganja u investicione fondove:

  • Sredstva uložena u Fond nisu oročena na neki određeni vremenski period, već su članovima dostupna u svakom trenutku po ceni investicione jedinice koja važi na dan povlačenja sredstava bez plaćanja bilo kakvih penala ili umanjenja stope;
  • Klijenti nemaju nikakvog ograničnja kod ulaganja u fondove, oslobođeni su naknada ulazne i izlazne provizije i imaju samo troškove platnog prometa;
  • Ne postoji minimalni niti maksimalni iznos sredstava koji je potrebno uložiti da bi se postalo član fonda;
  • Klijent po sopstvenom nahođenju određuje dinamiku i iznos uplata i isplata u fond i iz fonda;
  • Klijenti imaju mogućnost prenosa sredstava iz jednog u drugi fond bez plaćanja bilo kakvih provizija;
  • Svi članovi investicionog fonda imaju iste uslove bez obzira na iznos uplate i vremenski period na koji se sredstva ulažu;
  • Kupovinom investiconih jedinica može se koristiti pravo zaloge prvog reda kod obezbeđenja kredita ili bilo kog drugog poslovnog odnosa;

 

Društvo za upravljanje UCITS fondoma KOMBANK INVEST trenutno upravlja sa tri otvorena investiciona fonda sa javnom ponudom:

  • KOMBANK NOVČANI FOND
  • KOMBANK DEVIZNI FOND
  • KOMBANK IN FOND

KOMBANK NOVČANI FOND - fond očuvanja vrednosti imovine (nizak rizik) valuta fonda je Rsd, namenjen je pre svega pravnim licima jer nudi odličnu a-vista kamatu, ulozi mogu biti na kraći rok u zavisnosti od potrebe za novčanim sredstvima, ali takođe namenjen je i fizičkim licima koji žele da ulažu za neka buduća vremena sa stabilnim dobitkom bez rizika i to svakoga meseca kao neka vrsta trajnog naloga ili pojedinačnim uplatama po svom nahođenju.

Fond ulaže u depozite kod banaka, obveznice RS i lokalne samouprave koje su listirane na regulisanim tržištima, investicione jedinice drugih otvorenih fondova sa javnom ponudom koji su iste strukture i stepena rizika. 

Pogledajte arhivu vrednosti investicione jedinice za KOMBANK NOVČANI FOND.

KOMBANK DEVIZNI FOND - fond očuvanja vrednosti imovine (nizak rizik) valuta fonda Eur, namenjen je pre svega fizičkim licima jer nudi odličnu a-vista kamatu i pogodan je za dugoročno ulaganje ili štednju u valuti Eur, ali takođe namenjen je i pravnim licima koji se u svom poslovanju susreću sa deviznim platnim prometom.  

Fond ulaže devizna sredstva u depozite kod banaka, obveznice RS i lokalne samouprave koje su listirane na regulisanim tržištima, investicione jedinice drugih otvorenih fondova sa javnom ponudom koji su iste strukture i stepena rizika.

Pogledajte arhivu vrednosti investicione jedinice za KOMBANK DEVIZNI FOND.

KOMBANK IN FOND - balansiranih fond (srednji rizik) valute fonda RSD i EUR, namenjen je klijentima koji ulažu na duži rok (3-5 godina) i spremni su na umereni rizik dobitka i gubitka. Najpogodniji je fizičkin licima, ali takođe i pravnim licima koja se opredele na duži rok ulaganja.

Fond ulaže u akcije preduzeća i obveznice koje su listirane na regulisanim tržištima, depozite kod banaka, izvedene finansijske instrumente u smislu zaštite već postojećih pozicija, investicione jedinice drugih otvorenih fondova sa javnom ponudom koji su iste strukture i stepena rizika.

Pogledajte arhivu vrednosti investicione jedinice za KOMBANK IN FOND.