Sigurnost plaćanja na internetu

Sigurnost plaćanja na internetu

NLB Komercijalna banka je svojim korisnicima MasterCard i VISA platnih kartica, omogućila uslugu 3D SecureCode - unapređeni sistem zaštite tokom procesa kupovine na internetu, koji podrazumeva dodatnu proveru identiteta korisnika uz pomoć jednokratne lozinke, koju Banka putem SMS poruke šalje na broj mobilnog telefona korisnika, koji je registrovan u sistemu Banke.

 

Uputstvo za plaćanje pomoću jednokratne lozinke

Prilikom kupovine na sajtovima koji imaju oznaku Visa Secure i Mastercard® Identity Check™  dobićete jednokratnu lozinku putem SMS-a, na broj mobilnog telefona koji je registrovan u Banci, a nakon unosa i potvrde lozinke, transakcija  će biti obavljena. Ovom lozinkom se potvrđuje Vaš identitet i završava plaćanje.

Napomena: ukoliko želite da Vam ova usluga bude omogućena, neophodno je da imate aktiviran SMS servis. Ova usluga je besplatna.

Jednokratna lozinka se koristi samo za jednu kupovinu i nju je neophodno uneti u roku od 2 minuta.

Ukoliko Vam zahtevana lozinka nije stigla na broj mobilnog telefona koji ste registrovali u Banci ili nije uneta u predviđenom roku, može se zahtevati nova. Ukoliko ste tri puta zahtevali lozinku i niste obavili plaćanje putem dobijene lozinke, potrebno je da kontaktirate Kontakt centar Banke.

Ukoliko pogrešite prilikom unosa lozinke, dobićete informaciju da podaci nisu ispravni. Kako bi Vaša kartica bila zaštićena od mogućnosti zloupotrebe, Vaš nalog će biti blokiran nakon treće pogrešno unete lozinke. Blokiran nalog onemogućava jedino plaćanje na sajtovima koji zahtevaju unos SecureCode-a (lozinke), dok su sve ostale transakcije karticom omogućene.

Za deblokadu kartice, kao i sva dodatna pitanja u vezi sa uslugom 3D Secure, molimo pozovite Kontakt centar Banke na 011 20 18 600