Osiguranje građevinskih objekata u vlasništvu fizičkih lica

Ključ za bezbedan početak

Osiguranje građevinskih objekata u vlasništvu fizičkih lica
Check Osiguranje stana ili kuće u slučaju nepredviđenih okolnosti
Check Osiguranje imovine koja je sredstvo obezbeđenja po stambenom kreditu
Check Popust na višegodišnje osiguranje

Prilikom realizacije kredita gde je predmet obezbeđenja istog hipoteka na stambenom objektu, neophodno je da predmet hipoteke bude osiguran od obaveznih požarnih, ali i određenih dodatnih rizika. Stoga, ugovaranje polise osiguranja imovine predstavlja nezaobilazni deo prilikom realizacije stambenih i drugih hipotekarnih kredita.

U ekspoziturama NLB Komercijalne banke moguće je ugovoriti polisu osiguranja imovine društva za osiguranje Kompanija Dunav osiguranje a.d.o. Beograd, čiji je Banka zastupnik u osiguranju, te sve u vezi sa stambenim kreditom Banke završava se na jednom mestu.

Šta je moguće osigurati polisom osiguranja građevinskih objekata u vlasništvu fizičkih lica?

Polisa osiguranja imovine odnosno polisa osiguranja građevinskih (stambenih) objekata u vlasništvu fizičkih lica potpuno je prilagođena zahtevima Banke u pogledu rizika koje ovo osiguranje pokriva.

Osnovni rizici koje pokriva ovo osiguranje su:

 • požar;
 • udar groma;
 • oluja;
 • grad;
 • eksplozija;
 • pad letelice na objekat;
 • manifestacije i demonstracije;
 • udar sopstvenog motornog vozila u osigurani građevinski objekat.

Ovim osiguranjem je moguće ugovoriti i pokriće od dodatnih rizika kao što su:

 • izliv vode iz instalacija;
 • zemljotres;
 • poplava i bujica.

Takođe, ovo su polise koje se vinkuliraju u korist Banke. Saznajte više o tome na sledećem linku.

Trajanje osiguranja i plaćanje premije osiguranja

Polisa osiguranja imovine je višegodišnja polisa koja se zaključuje na period do kraja otplate kredita, pri čemu se premija osiguranja obračunava i plaća na godišnjem nivou.

Posebna pogodnost:

 • 5% popusta na obračunatu premiju za trajanje osiguranje od 5 do 10 godina;
 • 10% popusta na obračunatu premiju za trajanje osiguranja preko 10 godina.

Ukoliko želite da pojednostavite proces plaćanja premije, pozivamo vas da otvorite trajni nalog za ovu svrhu u ekspoziturama NLB Komercijalne banke.