Auto krediti

Auto krediti

Uz auto-kredite NLB Komercijalne banke, sve vreme ćete podjednako uživati u vožnji svog automobila, kao i u njegovoj otplati. 

Klijenti koji nemaju priliv zarade preko računa u Banci, izmirivanje obaveza prema Banci vršiće putem administrativne zabrane.

U svim slučajevima gde je obezbeđenje kredita zaloga na vozilo, prilikom odobravanja kredita javljaju se troškovi osiguranja, pribavljanja uverenja, potvrda, dozvola, izjava i rešenja nadležnih organa, troškovi konstituisanja založnog prava i dr. Navedeni troškovi obuhvaćeni su reprezentativnim primerom.

Uslovi kredita

DINARSKI KREDITI ZA KUPOVINU MOTORNIH VOZILA

VRSTA KLIJENTA

KLIJENTI BANKE

OSTALI GRAĐANI

IZNOS KREDITA

do RSD 3.000.000,00

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

od 13 do 84 meseca

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

6,95% - fiksna

ili

 5,50% + 6M BELIBOR - promenljiva

7,95% - fiksna

ili

6,50% + 6M BELIBOR - promenljiva

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Kod promenljive kamatne stope usklađivanje kamatne stope vrši se dva puta godišnje, na svakih šest meseci, računajući od datuma prelaska kredita u otplatu primenom vrednosti 6M BELIBOR-a koja je definisana na tržištu dva radna dana pre datuma usklađivanja

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA

Bez naknade

OBEZBEĐENJE KREDITA

- Za iznose kredita do EUR 10.000,00:

Blanko menica korisnika kredita

 - Za iznose kredita preko EUR 10.001,00 i ostale građane:

Blanko menica potpisana od strane korisnika kredita, kasko osiguranje vozila vinkulirano u korist Banke i ručna zaloga na vozilo koje je predmet kreditiranja za ceo period trajanja kredita

UČEŠĆE

- Bez učešća za iznos kredita do EUR 10.000,00

- Minimum 30% od iznosa profakture (iznos sa PDV-om) odnosno iznosa iz kupoprodajnog ugovora za iznos kredita preko EUR 10.000,00

POSEBAN USLOV

Kreditiranje kupovine polovnih motornih vozila može se vršiti pod uslovom da ista ne mogu biti starija od 60 meseci na dan odobrenja kredita

KREDITI ZA KUPOVINU MOTORNIH VOZILA SA DEVIZNOM KLAUZULOM

VRSTA KLIJENTA

KLIJENTI BANKE

OSTALI GRAĐANI

IZNOS KREDITA

do EUR 25.500,00

ROK OTPLATE

od 13 do 84 meseca

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

5,50% - fiksna

ili

5,00% + 6M EURIBOR - promenljiva

6,50% - fiksna

ili

6,00% + 6M EURIBOR - promenljiva

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Kod promenljive kamatne stope usklađivanje kamatne stope vrši se dva puta godišnje, na svakih šest meseci, računajući od datuma prelaska kredita u otplatu primenom vrednosti 6M EURIBOR-a koja je definisana na tržištu dva radna dana pre datuma usklađivanja

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA

Bez naknade

OBEZBEĐENJE KREDITA

- Za iznose kredita do EUR 10.000,00:

Blanko menica korisnika kredita

- Za iznose kredita preko EUR 10.001,00 i ostale građane:

Blanko menica potpisana od strane korisnika kredita, kasko osiguranje vozila vinkulirano u korist Banke i ručna zaloga na vozilo koje je predmet kreditiranja za ceo period trajanja kredita 

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja mesečnog anuiteta

UČEŠĆE

Min 30% od iznosa profakture (iznos sa PDV-om) odnosno iznosa iz kupoprodajnog ugovora

POSEBAN USLOV

Kreditiranje kupovine polovnih motornih vozila može se vršiti pod uslovom da ista ne mogu biti starija od 60 meseci na dan odobrenja kredita

Primer kredita

DINARSKI KREDITI ZA KUPOVINU MOTORNIH VOZILA – FIKSNA KAMATNA STOPA

VRSTA KREDITA

KLIJENTI BANKE

OSTALI GRAĐANI

IZNOS KREDITA

RSD 500.000,00

ROK OTPLATE

84 meseca

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

NOMINALNA KAMATNA STOPA

NA GODIŠNJEM NIVOU, FIKSNA

6,95%

7,95%

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA

Bez naknade

MESEČNI ANUITET

RSD 7.534,12

RSD 7.780,66

OBEZBEĐENJE KREDITA

Menica korisnika kredita

- Menica korisnika kredita

- Kasko osiguranje vozila

- Ručna zaloga na vozilo

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 50,00

RSD 50,00

TROŠKOVI UPISA RUČNE ZALOGE

 

RSD 4.000,00

TROŠAK GODIŠNJE PREMIJE KASKO OSIGURANJA

 

RSD 35.000,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 632.866,08

RSD 653.575,44

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

7,19% 

21,99%

Obračun je izvršen na dan 18.05.2022. godine.

DINARSKI KREDITI ZA KUPOVINU MOTORNIH VOZILA – PROMENLJIVA KAMATNA STOPA

VRSTA KREDITA

KLIJENTI BANKE

OSTALI GRAĐANI

IZNOS KREDITA

RSD 500.000,00

ROK OTPLATE

84 meseca

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU, PROMENLJIVA

7,55% promenljiva         (6M BELIBOR + 5,50%)

8,55% promenljiva         (6M BELIBOR + 6,50%)

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA

Bez naknade

MESEČNI ANUITET

RSD 7.681,48

RSD 7.930,82

OBEZBEĐENJE KREDITA

Menica korisnika kredita

- Menica korisnika kredita

- Kasko osiguranje vozila

- Ručna zaloga na vozilo

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 50,00

RSD 50,00

TROŠKOVI UPISA RUČNE ZALOGE

 

RSD 4.000,00

TROŠAK GODIŠNJE PREMIJE KASKO OSIGURANJA

 

RSD 35.000,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

RSD 645.244,32

RSD 666.188,88

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

7,83% 

22,62%

Obračun je izvršen na dan 18.05.2022. godine.
Vrednost 6M BELIBOR-a iznosi 2,05%.

 

 

KREDITI ZA KUPOVINU MOTORNIH VOZILA SA DEVIZNOM KLAUZULOM – FIKSNA KAMATNA STOPA

VRSTA KREDITA

KLIJENTI BANKE

OSTALI GRAĐANI

VREDNOST PROFAKTURE

EUR 10.000,00

UČEŠĆE (MIN 30%)

EUR 3.000,00

IZNOS KREDITA

EUR 7.000,00

ROK OTPLATE

84 meseca

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE

EUR - srednji kurs NBS

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU, FIKSNA

5,50%

6,50%

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA

Bez naknade

MESEČNI ANUITET

EUR 100,59

EUR 103,95

OBEZBEĐENJE KREDITA

Menica korisnika kredita

- Menica korisnika kredita

- Kasko osiguranje vozila

- Ručna zaloga na vozilo

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 50,00

RSD 50,00

TROŠKOVI UPISA RUČNE ZALOGE

 

RSD 4.000,00

TROŠAK GODIŠNJE PREMIJE KASKO OSIGURANJA

 

RSD 35.000,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 8.449,56

EUR 8,731,80

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

5,65%

14,98%

Obračun je izvršen na dan 18.05.2022. godine.

 

KREDITI ZA KUPOVINU MOTORNIH VOZILA SA DEVIZNOM KLAUZULOM – PROMENLJIVA KAMATNA STOPA

VRSTA KREDITA

KLIJENTI BANKE

OSTALI GRAĐANI

VREDNOST PROFAKTURE

EUR 10.000,00

UČEŠĆE (MIN 30%)

EUR 3.000,00

IZNOS KREDITA

EUR 7.000,00

ROK OTPLATE

84 meseca

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit indeksiran u EUR

KRITERIJUMI ZA INDEKSIRANJE

EUR - srednji kurs NBS

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU, PROMENLJIVA

4,81% promenljiva         (6M EURIBOR + 5,00%)

5,81% promenljiva     (6M EURIBOR + 6,00%)

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA

Bez naknade

MESEČNI ANUITET

EUR 98,31

EUR 101,62

OBEZBEĐENJE KREDITA

Menica korisnika kredita

- Menica korisnika kredita

- Kasko osiguranje vozila

- Ručna zaloga na vozilo

TROŠKOVI POVLAČENJA IZVEŠTAJA KREDITNOG BIROA

RSD 246,00

RSD 246,00

TROŠKOVI IZDAVANJA MENICA

RSD 50,00

RSD 50,00

TROŠKOVI UPISA RUČNE ZALOGE

 

RSD 4.000,00

TROŠAK GODIŠNJE PREMIJE KASKO OSIGURANJA

 

RSD 35.000,00

UKUPAN IZNOS KREDITA SA KAMATOM

EUR 8.258,04

EUR 8.536,08

EFEKTIVNA KAMATNA STOPA

4,92%

14,27%

Obračun je izvršen na dan 18.05.2022. godine.
Vrednost 6M EURIBOR-a iznosi -0,192%.

Dokumentacija

 

Kreditni kalkulator
Unesite iznos
Unesite rok otplate

meseci

Mesečni anuitet
0 RSD
Iznos kredita sa kamatom
0 RSD

*Kalkulator je informativnog karaktera