Potreban vam je nov ili polovni automobil? Odlučite se za auto kredit NLB Komercijalne banke i uživajte u vožnji.

Jednostavna procedura

Pošaljite online upit za auto kredit i bankarski savetnik će vas kontaktirati i informisati o svim detaljima kredita i potrebnoj kreditnoj dokumentaciji.

Iznos i period otplate kredita

U ponudi su dinarski auto krediti do EUR 100.000,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS uz period otplate od 13 do 84 meseca, kao i auto krediti indeksirani u EUR do EUR 100.000.

Zaloga i kasko osiguranje

Za auto kredite do 25.000 EUR nisu potrebni zaloga i kasko osiguranje.

Učešće

Za dinarske auto kredite do EUR 10.000 nije potrebno učešće dok je za auto kredite iznad navedene vrednosti i auto kredite indeksirane u EUR potrebno obezbediti učešće od 30% vrednosti vozila.

Napomena

U slučaju kupovine polovnih vozila uslov je da ista ne mogu biti starija od 60 meseci na dan odobrenja kredita.

 

Kreditni kalkulator
Unesite iznos
Maksimalni iznos:
Unesite rok otplate

meseci

Minimalni rok:
Maksimalni rok:
Mesečni anuitet
0 RSD
Iznos kredita sa kamatom
0 RSD

*Kalkulator je informativnog karaktera

Kreditni kalkulator je informativnog karaktera. Kalkulacija se odnosi na kredite uz prenos/prijem zarade/penzije preko NLB Komercijalne banke. Za detaljne informacije obratite se Kontakt centru na 011 20 18 600 ili najbližoj ekspozituri NLB Komercijalne banke.
Detaljni kalkulator pogledajte na linku.
Za detaljne informacije obratite se Kontakt centru na 011 20 18 600 ili najbližoj ekspozituri NLB Komercijalne banke.
Detaljni kalkulator pogledajte na linku.

Uslovi kredita

DINARSKI KREDITI ZA KUPOVINU MOTORNIH VOZILA

VRSTA KLIJENTA

KLIJENTI BANKE

KLIJENTI BEZ PRENOSA ZARADE

IZNOS KREDITA

do EUR 100.000,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

od 13 do 84 meseca

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

5,50% + 6M BELIBOR

Primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.03. / 01.09. koja se primenjuje za tekući šestomesečni period

6,50% + 6M BELIBOR

Primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.03. / 01.09. koja se primenjuje za tekući šestomesečni period

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Usklađivanje kamatne stope se vrši šestomesečno 31.03. (primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.03.) i 30.09. (primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.09.)

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA

Bez naknade

OBEZBEĐENJE KREDITA

- Za iznose kredita do EUR 25.000,00:

Blanko menica korisnika kredita

 - Za iznose kredita preko EUR 25.000,00 i ostale građane:

Blanko menica potpisana od strane korisnika kredita, kasko osiguranje vozila vinkulirano u korist Banke i ručna zaloga na vozilo koje je predmet kreditiranja za ceo period trajanja kredita

UČEŠĆE

- Bez učešća za iznos kredita do EUR 10.000,00

- Minimum 30% od iznosa profakture (iznos sa PDV-om) odnosno iznosa iz kupoprodajnog ugovora za iznos kredita preko EUR 10.000,00

POSEBAN USLOV

Kreditiranje kupovine polovnih motornih vozila može se vršiti pod uslovom da ista ne mogu biti starija od 60 meseci na dan odobrenja kredita

KREDITI ZA KUPOVINU MOTORNIH VOZILA SA DEVIZNOM KLAUZULOM

VRSTA KLIJENTA

KLIJENTI BANKE

KLIJENTI BEZ PRENOSA ZARADE

IZNOS KREDITA

do EUR 100.000,00

ROK OTPLATE

od 13 do 84 meseca

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

5,00% + 6M EURIBOR

Primenjuje se vrednost 6M EURIBOR-a na dan 01.03. / 01.09. koja se primenjuje za tekući šestomesečni period

6,00% + 6M EURIBOR

Primenjuje se vrednost 6M EURIBOR-a na dan 01.03. / 01.09. koja se primenjuje za tekući šestomesečni period

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Usklađivanje kamatne stope se vrši šestomesečno 31.03. (primenjuje se vrednost 6M EURIBOR-a na dan 01.03.) i 30.09. (primenjuje se vrednost 6M EURIBOR-a na dan 01.09.)

NAKNADA BANKE ZA OBRADU ZAHTEVA

Bez naknade

OBEZBEĐENJE KREDITA

- Za iznose kredita do EUR 25.000,00:

Blanko menica korisnika kredita

- Za iznose kredita preko EUR 25.000,00 i ostale građane:

Blanko menica potpisana od strane korisnika kredita, kasko osiguranje vozila vinkulirano u korist Banke i ručna zaloga na vozilo koje je predmet kreditiranja za ceo period trajanja kredita 

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan plaćanja mesečnog anuiteta

UČEŠĆE

Min 30% od iznosa profakture (iznos sa PDV-om) odnosno iznosa iz kupoprodajnog ugovora

POSEBAN USLOV

Kreditiranje kupovine polovnih motornih vozila može se vršiti pod uslovom da ista ne mogu biti starija od 60 meseci na dan odobrenja kredita

Preuzmite reprezentativne primere

Dokumentacija

 

Upoznajte se sa našom ponudom zelenih kredita