Funkcionalnosti na bankomatima

Mapa bankomata
Check Podizanje gotovine.
Check Gotovinski depozit.

Za korišćeje dodatnih funkcionalnsoti potrebno je da budete klijent NLB Komercijalne banke i korisnik platne kartice izdanja NLB Komercijalne banke.

Platna kartica, uz ispravan unos i potvrdu PIN-a, na bankomatu sa novim funkcionalnostima služi isključivo za autentifikaciju klijenta, nakon čega je klijentu omogućen pristup dodatnim uslugama:

 

Uplata gotovog novca RSD i EUR na lični račun

Uplata dinara

Uplatu dinara moguće je obaviti debitnom platnomkarticom (Visa Electron, Visa payWave, Visa Classic, DinaCard klasik, Maestro, Mastercard Debit Contactless Standard, Mastercard Debit Contactless Gold), debitnom sa odloženim plaćanjem (Visa Gold, Visa Platinum, DinaCard Co-branding KB DIS, Mastercard Standard, Mastercard Gold), kreditnom (DinaCard kreditna, Visa Revolving, Mastercard Installment), Visa PrePaid i Visa Business, gde se uplata evidentira na odgovarajućem računu/partiji zavisno od vrste kartice.

Uplatu dinara nije moguće izvršiti Visa Electron PrePaid Gift karticom i Mastercard Business karticom.

 

Uplata EUR

Uplatu EUR valute moguće je obaviti isključivo osnovnom debitnom platnom karticom (Visa Electron, Visa payWave, Visa Classic, DinaCard klasik, Maestro, Mastercard Debit Contactless Standard, Mastercard Debit Contactless Gold) gde se uplata evidentira na izabranom deviznom računu.

Za korisnike dodatnih kartica opcija uplate valute EUR nije moguća.

Uplata na račun se može vršiti u okviru definisanih limita, i to za uplatu dinara, dnevni limit po platnoj kartici iznosi RSD 300.000, odnosno EUR 3.000 za uplatu EUR.