Izdavanje sefova

Sefovi NLB Komercijalne banke – čuvari Vaših vrednosti!

Izdavanje sefova

Ko može da koristi uslugu iznajmljivanja sefova?

 • Domaća i strana fizička lica
 • Domaća i strana pravna lica

Korišćenje sefa

Korisnik sefa sa Bankom zaključuje poseban ugovor, sa detaljnim uslovima korišćenja sefa. Ugovor se zaključuje na određeni rok, koji ne može da bude kraći od mesec dana. Sefom se može rukovati lično, ili preko jednog ili više ovlašćenih lica. Sefu se pristupa u toku radnog vremena ekspoziture u kojoj se sef nalazi.

Zakup sefa

Ukoliko korisnik sefa (domaće ili strano fizičko lice) ima otvoren tekući račun, prilikom ugovaranja, potpisuje trajni nalog kojim ovlašćuje Banku da može zadužiti račun za iznos dospelih mesečnih naknada za zakup sef. S druge strane, ukoliko nema otvoren tekući račun, potrebno je da deponuje sredstva u iznosu od EUR 200,00 ili dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan polaganja depozita a o čemu sa Bankom potpisuje poseban ugovor.

Zakup sefa se ugovara sa pravnim licima, isključivo klijentima Banke, pri čemu se ne otvara trajni nalog, odnosno ne polaže garantni depozit.

Šta može da se čuva u sefu?

Dragocenosti, vrednosni papiri, dokumenta, umetničke slike, nakit i sl.

Šta ne može da se čuva u sefu?

Zapaljivi i eksplozivni predmeti i stvari, odnosno bilo šta što može da ugrozi sigurnost drugih klijenata, zaposlenih i prostorija Banke ili ošteti sefove i njihov sadržaj.

Pogledate lokacije sefova NLB Komercijalna banke:

 • Beograd, Svetog Save 14
 • Beograd, Svetogorska 42
 • Beograd, Trg Nikole Pašića 7
 • Beograd, Trg Politika 1, VIP
 • Beograd, Jagićeva 1
 • Beograd, Birčaninova 34
 • Pančevo
 • Vršac
 • Kruševac
 • Vrbas
 • Novi Pazar

Naknade za zakup sefa