Dina Card klasik

Dina Card klasik debitna kartica je nacionalna platna kartica Republike Srbije koja se koristi za plaćanje robe i usluga i podizanje gotovog novca.

Dina Card klasik
Check Internacionalna platna kartica
Check Bez troškova održavanja

Karakteristike:

  • Izdaje se na rok od 48 meseci
  • Dobija se nakon otvaranja tekućeg računa u NLB Komercijalnoj Banci
  • Može da se koristi za novčane transakcije na elektronski opremljenim prodajnim mestima i bankomatima NLB Komercijalne Banke i svih ostalih banaka uključenih u Dina program kao i za kupovinu na internetu.
  • Korisnik koristi raspoloživi iznos sredstava po tekućem računu.
  • Isplate na bankomatima i šalterima
  • Plaćanje na internetu samo na nacionalnim web stranama
  • Bez troškova održavanja
  • SMS notifikacije

DinaCard klasik kartica se izdaje automatski prilikom otvaranja tekućeg računa. Na prednjoj strani kartice se nalazi broj transakcionog dinarskog računa korisnika, tako da pored funkcije platne kartice, istovremeno je i identifikaciona (ID) kartica tekućeg računa.

NLB Komercijalna banka DinaCard klasik karticu izdaje bez naplate troškova izrade i članarine, tako da je ona sa aspekta korisnika besplatna.

Pored osnovne, korisnik može zahtevati izdavanje do dve dodatne kartice (koje su vezane za račun korisnika osnovne kartice).
Nacionalnu DinaCard klasik karticu moguće je koristiti i u inostranstvu za:

  • kupovinu robe i usluga na prodajnim mestima obeleženim Discover Network ili Diners Club International logotipom, ukoliko ih podržava zemlja u kojoj se vrši plaćanje
  • podizanje gotovine na bankomatima i plaćanje na samouslužnim terminalima obeleženim Discover Network, Diners Club International ili Pulse logotipom, ukoliko ih podržava zemlja u kojoj se vrši zaključenje transakcije na bankomatu.

Za sve zaključene transakcije u inostranstvu takođe se zadužuje tekući račun korisnika.

Za Internet plaćanja DinaCard karticama, identitet klijenta se ne potvrđuje jednokratnom lozinkom dobijenom putem SMS-a već unosom CVV2 broja naznačenog na poleđini kartice.

Kako biste promenili PIN Dina kartice putem Web/mBank/bankomata, neophodno je da pre izmene izvršite bar jednu transakciju na POS terminalu ili bankomatu. Ovako ćete izbeći onemogućavanje korišćenja kartice.

 

NLB Komercijalna banka svojim klijentima, korisnicima debitne DinaCard klasik kartice, omogućava beskamatno plaćanje na više jednakih mesečnih rata, transakcija se deli na broj rata koji je dogovoren sa trgovcem (maksimalno 6 rata).

Korisnici debitne DinaCard klasik kartice mogu da iskoriste opciju prodaje na rate bez kamate na POS terminalu NLB Komercijalne banke kod trgovaca sa kojima Banka ima Ugovor o saradnji u ovom segmentu poslovanja.

 

Detaljnije

Za korišćenje usluge plaćanja na rate bez kamate DinaCard debitnom karticom, neophodno je aktiviranje iste u ekspozituri Banke. Dodatna funkcionalnost se može aktivirati prilikom preuzimanja kartice ili naknadno, zavisno od potreba korisnika. Ukoliko želite da koristite uslugu „plaćanje na rate bez kamate“ na određenom prodajnom mestu, molimo vas da se pre kupovine (plaćanja) obratite trgovcu za detalje, broj rata i uslove.

Plaćanje na rate bez kamate predstavlja dodatnu uslugu, koju korisnik na ovim prodajnim mestima može, (a ne mora) da iskoristi.

 

DinaCard Klasik kartica omogučava plaćanje na rate bez kamate na sledećim lokacijama:

Da li ste digitalizovani? Da li koristite mobilnu aplikaciju NLB Komercijalne banke NLB mKlik?

Aktivirajte NLB mKlik aplikaciju

Google Play App Store AppGallery