DinaCard kreditna kartica

Izaberite model otplate kreditne kartice prema vlastitim potrebama

DinaCard kreditna kartica
Check Nacionalna platna kartica
Check Plaćanje na rate bez kamate

DinaCard kreditna kartica NLB Komercijalne banke omogućava različite modele kreditiranja i otplate: 1/3, 1/6, 1/12, 1/24 sa povoljnom kamatnom stopom, prilagođene Vašim potrebama i mogućnostima.
Koristi se za plaćanje robe i usluga na svim mestima sa istaknutim znakom DinaCard, kao i za podizanje gotovine na bankomatima i šalterima banaka u zemlji i inostranstvu.

Dodatne pogodnosti:

  • Isplate na bankomatima i šalterima
  • Plaćanje na internetu samo na nacionalnim web stranama
  • Plaćanje u zemlji i inostranstvu
  • SMS notifikacije

*Kako biste promenili PIN Dina kartice putem Web/mBank/bankomata, neophodno je da pre izmene izvršite bar jednu transakciju na POS terminalu ili bankomatu. Ovako ćete izbeći onemogućavanje korišćenja kartice.

Transakcije koje se mogu zaključiti u inostranstvu:

  • kupovinu robe i usluga na prodajnim mestima obeleženim Discover Network ili Diners Club International logotipom, ukoliko ih podržava zemlja u kojoj se vrši plaćanje
  • podizanje gotovine na bankomatima i plaćanje na samouslužnim terminalima obeleženim Discover Network, Diners Club International ili Pulse logotipom, ukoliko ih podržava zemlja u kojoj se vrši zaključenje transakcije na bankomatu

Namenjena je klijentima koji imaju redovnu zaradu usmerenu preko računa NLB Komercijalne banke.

Kartica funkcioniše po principu odobrenog kreditnog limita. Visina kreditnog limita određuje se tako što se model izabranog kreditiranja (1/3, 1/6, 1/12, 1/24) množi sa kreditnom sposobnošću klijenta.
Otplata potrošenog iznosa kreditnog limita vrši se kroz mesečne rate, čija visina zavisi od odabranog modela otplate, a u koju su uključeni i iznosi mesečne kamate i svih naknada. Mesečna rata ne može biti manja od 1.000,00 RSD.
Korisnik, u skladu sa svojim željama i mogućnostima, uvek može vršiti uplate koje prevazilaze iznos mesečne rate, kao i isplatiti celokupan iznos dugovanja, bez dodatnih troškova.
Kreditni limit se automatski obnavlja prilikom svake otplate preostalog duga.
Da biste postali korisnik DinaCard kreditne kartice neophodno je da popunite Zahtev za odobrenje plasmana i overite ga u preduzeću u kome ste zaposleni, a zatim ga predate u najbližu ekspozituru Banke.
Zahtev za odobrenje plasmana možete dobiti u svim ekspoziturama Banke ili ga preuzeti sa sajta Banke.
Pored osnovne, korisnik može zahtevati izdavanje do dve dodatne kartice (koje su vezane za limit osnovne kartice).

 

Reprezentativni primer

Reprezentativni primer za klijenta čija je kartica uključena u Set

Dinacard kreditna

Model otplate 1/3

Iznos limita po kreditnoj kartici

RSD 100.000,00

Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit

RSD

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

25,34% fiksna

Članarine za period otplate

RSD 0,00

Mesečna rata

1/3 od ostatka duga plus obračunata kamata za period (minimalna rata je 1.000 RSD; period dospeća - mesečno), broj rata: 12.

Sredstvo obezbeđenja

Menica korisnika kartice

Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menice

RSD 50,00

Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom

RSD 104.163,32

Efektivna kamatna stopa

25.34%

Obračun je izvršen na dan 24.12.2019.god.    

 

Dinacard kreditna

Model otplate 1/6

Iznos limita po kreditnoj kartici

RSD 100.000,00

Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit

RSD

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

25,34% fiksna

Članarine za period otplate

RSD 0,00

Mesečna rata

1/6 od ostatka duga plus obračunata kamata za period (minimalna rata je 1.000 RSD; period dospeća - mesečno), broj rata: 22.

Sredstvo obezbeđenja

Menica korisnika kartice

Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menice

RSD 50,00

Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom

RSD 109,623.99

Efektivna kamatna stopa

25.34%

Obračun je izvršen na dan 24.12.2019.god.    

 

Dinacard kreditna

Model otplate 1/12

Iznos limita po kreditnoj kartici

RSD 100.000,00

Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit

RSD

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

25,34% fiksna

Članarine za period otplate

RSD 0,00

Mesečna rata

1/12 od ostatka duga plus obračunata kamata za period (minimalna rata je 1.000 RSD; period dospeća - mesečno), broj rata: 37.

Sredstvo obezbeđenja

Menica korisnika kartice

Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menice

RSD 50,00

Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom

RSD RSD 120,046.92

Efektivna kamatna stopa

25.34%

Obračun je izvršen na dan 24.12.2019.god.    

 

Dinacard kreditna

Model otplate 1/24

Iznos limita po kreditnoj kartici

RSD 100.000,00

Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit

RSD

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

13,5% fiksna

Članarine za period otplate

RSD 0,00

Mesečna rata

1/24 od ostatka duga plus obračunata kamata za period (minimalna rata je 1.000 RSD; period dospeća - mesečno), broj rata: 58.

Sredstvo obezbeđenja

Menica korisnika kartice

Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menice

RSD 50,00

Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom

RSD RSD 121,693.92

Efektivna kamatna stopa

13.50%

Obračun je izvršen na dan 24.12.2019.god.    

 

Reprezentativni primer za klijenta čija kartica nije uključena u Set

Dinacard kreditna

Model otplate 1/3

Iznos limita po kreditnoj kartici

RSD 100.000,00

Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit

RSD

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

25,34% fiksna

Članarine za period otplate

12 mesečne po 70,00 RSD = 840,00 RSD

Mesečna rata

1/3 od ostatka duga plus obračunata kamata za period (minimalna rata je 1.000 RSD; period dospeća - mesečno), broj rata: 12.

Sredstvo obezbeđenja

Menica korisnika kartice

Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menice

RSD 50,00

Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom

RSD 106.693,12

Efektivna kamatna stopa

30.96%

Obračun je izvršen na dan 01.11.2021. god.

 

Dinacard kreditna

Model otplate 1/6

Iznos limita po kreditnoj kartici

RSD 100.000,00

Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit

RSD

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

25,34% fiksna

Članarine za period otplate

22 mesečne po 70,00RSD = 1.540,00 RSD

Mesečna rata

1/6 od ostatka duga plus obračunata kamata za period (minimalna rata je 1.000 RSD; period dospeća - mesečno), broj rata: 22.

Sredstvo obezbeđenja

Menica korisnika kartice

Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menice

RSD 50,00

Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom

RSD 112.853,92

Efektivna kamatna stopa

29.71%

Obračun je izvršen na dan 01.11.2021. god.

 

Dinacard kreditna

Model otplate 1/12

Iznos limita po kreditnoj kartici

RSD 100.000,00

Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit

RSD

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

25,34% fiksna

Članarine za period otplate

37 mesečne po 70,00RSD = 2.590,00 RSD

Mesečna rata

1/12 od ostatka duga plus obračunata kamata za period (minimalna rata je 1.000 RSD; period dospeća - mesečno), broj rata: 37.

Sredstvo obezbeđenja

Menica korisnika kartice

Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menice

RSD 50,00

Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom

RSD RSD 124.334,21

Efektivna kamatna stopa

28.70%

Obračun je izvršen na dan 01.11.2021.god.    

 

Dinacard kreditna

Model otplate 1/24

Iznos limita po kreditnoj kartici

RSD 100.000,00

Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit

RSD

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

13,5% fiksna

Članarine za period otplate

58 mesečne po 70,00RSD = 4.060,00 RSD

Mesečna rata

1/24 od ostatka duga plus obračunata kamata za period (minimalna rata je 1.000 RSD; period dospeća - mesečno), broj rata: 58.

Sredstvo obezbeđenja

Menica korisnika kartice

Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menice

RSD 50,00

Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom

RSD RSD 126.833,68

Efektivna kamatna stopa

16.00%

Obračun je izvršen na dan 01.11.2021.god. 

Da li ste digitalizovani? Da li koristite mobilnu aplikaciju NLB Komercijalne banke NLB mKlik?

Aktivirajte NLB mKlik aplikaciju

Google Play App Store AppGallery