DinaCard kreditna kartica

Izaberite model otplate kreditne kartice prema vlastitim potrebama

DinaCard kreditna kartica
Check Nacionalna platna kartica
Check Plaćanje na rate bez kamate

DinaCard kreditna kartica NLB Komercijalne banke omogućava različite modele kreditiranja i otplate: 1/3, 1/6, 1/12, 1/24 sa povoljnom kamatnom stopom, prilagođene Vašim potrebama i mogućnostima.
Koristi se za plaćanje robe i usluga na svim mestima sa istaknutim znakom DinaCard, kao i za podizanje gotovine na bankomatima i šalterima banaka u zemlji i inostranstvu.

Karakteristike:

  • Isplate na bankomatima
  • Plaćanje na internetu samo na nacionalnim web stranama
  • Plaćanje u zemlji i inostranstvu
  • SMS notifikacije
  • beskamatno plaćanje na 3 do 12 jednakih mesečnih rata u trgovinama sa kojima Banka ima ugovorenu saradnju o prodaji na rate bez kamate

Kako biste promenili PIN Dina kartice putem Web/mBank/bankomata, neophodno je da pre izmene izvršite bar jednu transakciju na POS terminalu ili bankomatu. Ovako ćete izbeći onemogućavanje korišćenja kartice.

Za Internet plaćanja DinaCard karticama, identitet klijenta se ne potvrđuje jednokratnom lozinkom dobijenom putem SMS-a već unosom CVV2 broja naznačenog na poleđini kartice.

Transakcije koje se mogu zaključiti u inostranstvu:

  • kupovinu robe i usluga na prodajnim mestima obeleženim Discover Network ili Diners Club International logotipom, ukoliko ih podržava zemlja u kojoj se vrši plaćanje
  • podizanje gotovine na bankomatima i plaćanje na samouslužnim terminalima obeleženim Discover Network, Diners Club International ili Pulse logotipom, ukoliko ih podržava zemlja u kojoj se vrši zaključenje transakcije na bankomatu

Namenjena je klijentima koji imaju redovnu zaradu usmerenu preko računa NLB Komercijalne banke.

Kartica funkcioniše po principu odobrenog kreditnog limita. Visina kreditnog limita određuje se tako što se model izabranog kreditiranja (1/3, 1/6, 1/12, 1/24) množi sa kreditnom sposobnošću klijenta.
Otplata potrošenog iznosa kreditnog limita vrši se kroz mesečne rate, čija visina zavisi od odabranog modela otplate, a u koju su uključeni i iznosi mesečne kamate i svih naknada. Mesečna rata ne može biti manja od 1.000,00 RSD.
Korisnik, u skladu sa svojim željama i mogućnostima, uvek može vršiti uplate koje prevazilaze iznos mesečne rate, kao i isplatiti celokupan iznos dugovanja, bez dodatnih troškova.
Kreditni limit se automatski obnavlja prilikom svake otplate preostalog duga.
Da biste postali korisnik DinaCard kreditne kartice neophodno je da popunite Zahtev za odobrenje plasmana i overite ga u preduzeću u kome ste zaposleni, a zatim ga predate u najbližu ekspozituru Banke.
Zahtev za odobrenje plasmana možete dobiti u svim ekspoziturama Banke ili ga preuzeti sa sajta Banke.
Pored osnovne, korisnik može zahtevati izdavanje do dve dodatne kartice (koje su vezane za limit osnovne kartice).

 

Reprezentativni primer

Reprezentativni primer se odnosi na korisnika koji je izvršio jednu transakciju i limit potrošio u celosti.

Reprezentativni primer za klijenta čija je kartica uključena u Set (Klasik set, Aktiv set)
Dinacard kreditna Model otplate 1/3
Iznos limita po kreditnoj kartici RSD 100.000,00
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit RSD
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 25,34% fiksna
Članarine za period otplate RSD 0,00
Mesečna rata 1/3 od ostatka duga (minimalna rata je: 1.000 RSD) plus obračunata kamata za period (period dospeća: mesečno, broj rata: 12)
Sredstvo obezbeđenja Menica korisnika kartice
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 50,00
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom RSD 104.947,87
Efektivna kamatna stopa 27.24%
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god.  
   
Dinacard kreditna Model otplate 1/6
Iznos limita po kreditnoj kartici RSD 100.000,00
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit RSD
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 25,34% fiksna
Članarine za period otplate RSD 0,00
Mesečna rata  1/6 od ostatka duga (minimalna rata je: 1.000 RSD) plus obračunata kamata za period (period dospeća mesečno), broj rata: 22
Sredstvo obezbeđenja Menica korisnika kartice
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 50,00
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom RSD 110.433,80
Efektivna kamatna stopa 26.25%
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god.  
   
Dinacard kreditna Model otplate 1/12
Iznos limita po kreditnoj kartici RSD 100.000,00
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit RSD
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 25,34% fiksna
Članarine za period otplate RSD 0,00
Mesečna rata 1/12 od ostatka duga (minimalna rata je: 1.000 RSD) plus obračunata kamata za period (period dospeća mesečno), broj rata: 37
Sredstvo obezbeđenja Menica korisnika kartice
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 50,00
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom RSD 120.867,10
Efektivna kamatna stopa 25.82%
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god.  
   
Dinacard kreditna Model otplate 1/24
Iznos limita po kreditnoj kartici RSD 100.000,00
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit RSD
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 13.50% fiksna
Članarine za period otplate RSD 0,00
Mesečna rata 1/24 od ostatka duga (minimalna rata je: 1.000 RSD) plus obračunata kamata za period (period dospeća mesečno), broj rata: 58
Sredstvo obezbeđenja Menica korisnika kartice
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 50,00
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom RSD 122.285,11
Efektivna kamatna stopa 13.73%
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god.  
   
   
Reprezentativni primer za klijenta čija kartica  nije uključena u set
Dinacard kreditna Model otplate 1/3
Iznos limita po kreditnoj kartici RSD 100.000,00
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit RSD
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 25,34% fiksna
Članarine za period otplate 12 mesečne po 70,00 RSD = 840,00 RSD
Mesečna rata 1/3 od ostatka duga (minimalna rata je: 1.000 RSD) plus obračunata kamata za period plus naknade za obračunski period 70,00 RSD ( period dospeća: mesečno ), broj rata: 12.
Sredstvo obezbeđenja Menica korisnika kartice
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 50,00
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom

RSD 105,080.14

Efektivna kamatna stopa 33.42%
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god.  
   
Dinacard kreditna Model otplate 1/6
Iznos limita po kreditnoj kartici RSD 100.000,00
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit RSD
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 25,34% fiksna
Članarine za period otplate 22 mesečne po 70,00 RSD = 1.540,00 RSD
Mesečna rata 1/6 od ostatka duga (minimalna rata je: 1.000 RSD) plus obračunata kamata za period plus naknade za obračunski period 70,00 RSD ( period dospeća - mesečno), broj rata: 22.
Sredstvo obezbeđenja Menica korisnika kartice
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 50,00
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom

RSD 111,246.18

Efektivna kamatna stopa 30.54%
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god.  
   
Dinacard kreditna Model otplate 1/12
Iznos limita po kreditnoj kartici RSD 100.000,00
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit RSD
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 25,34% fiksna
Članarine za period otplate 37 mesečne po 70,00 RSD = 2.590,00 RSD
Mesečna rata  1/12 od ostatka duga (minimalna rata je: 1.000 RSD) plus obračunata kamata za period plus naknade za obračunski period 70,00 RSD ( period dospeća - mesečno), broj rata: 37.
Sredstvo obezbeđenja Menica korisnika kartice
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 50,00
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom

RSD 122,720.81

Efektivna kamatna stopa 29.02%
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god.  
   
Dinacard kreditna Model otplate 1/24
Iznos limita po kreditnoj kartici RSD 100.000,00
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit RSD
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 13.50% fiksna
Članarine za period otplate 58 mesečne po 70,00 RSD = 4.060,00 RSD
Mesečna rata 1/24 od ostatka duga (minimalna rata je: 1.000 RSD) plus obračunata kamata za period plus naknade za obračunski period 70,00 RSD ( period dospeća - mesečno), broj rata: 58
Sredstvo obezbeđenja Menica korisnika kartice
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 50,00
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom

RSD 125,931.23

Efektivna kamatna stopa 16.13%
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god.  
   

DinaCard kreditna kartica omogučava plaćanje na rate bez kamate na sledećim lokacijama:

Da li ste digitalizovani? Da li koristite mobilnu aplikaciju NLB Komercijalne banke NLB mKlik?

Aktivirajte NLB mKlik aplikaciju

Google Play App Store AppGallery

Upoznajte se sa našom ponudom