Mastercard Installment

Korisna kao čekovi. Jednostavnija za plaćanje

Mastercard Installment
Check Beskontaktno plaćanje
Check Sigurno online plaćanje
Check Digitalna kartica uz NLB KomBank Pay

Osnovne prednosti:

  • Plaćanje na rate
  • Grejs period do 30 dana
  • Plaćanje na internetu

Prednosti:

  • Kartica koja vam omogućava da vaše kupovine platite na rate bez kamate na trgovačkim mestima u zemlji na kojima Banka ima zaključen ugovor o poslovnoj saradnji
  • Kupovina roba i usluga kao i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu na Mastercard označenim prodajnim mestima i bankomatima
  • Do RSD 4.000,00 bez unosa PIN-a
  • Plaćanje putem NLB Pay digitalnog novčanika

MasterCard Installment kreditna kartica koja Vam omogućava plaćanje na 6, 9, 12 ili 24 jednakih mesečnih rata. Kartica je namenjena svim klijentima NLB Komercijalne banke koji primaju zaradu preko tekućeg računa u Banci.
Model otplate određujete Vi prilikom podnošenja zahteva za izdavanje kartice. Svaka pojedinačna potrošnja (transakcija) se naplaćuje u skladu sa izabranim modelom i u jednakim ratama.

Security:

Nova NLB Komercijalna Mastercard debitna kartica je zaštićena MasterCard ID Check sistemom sigurnog plaćanja na internetu.

Za Vašu sigurnu kupovinu nije potrebna dodatna registracija, Mastercard debitna kartica je automatski uključena u sistem sigurne kupovine. Kupujte sigurno na internet prodajnim mestima koja su obeležena MasterCard ID Check.

Beskontaktno plaćanje:

Upotrebom NFC tehnologije (Near Field Communication) omogućeno je jednostavno i brzo beskontaktno plaćanje prislanjanjem Vaše kartice uz beskontaktni POS uređaj. Vaša kartica ostaje u svakom trenutku uz Vas bez potrebe da je predajete prodavcu radi plaćanja.

Beskontaktno plaćanje se vrši bez unosa PIN-a za iznos transakcija do 4.000 dinara.

Savremena tehnologija onemogućava više plaćanja iste kupovine ukoliko greškom više puta prislonite karticu

Ukoliko POS uredjaj nije opremljen beskontaktnom tehnologijom kupovinu Vašom karticom obavljate na klasičan načun uz autorizaciju PIN-om.

 

Reprezentativni primer

Reprezentativni primer za klijenta čija je kartica uključena u set

Mastercard Installment kartica

Model otplate 6 sa grejs periodom 30 dana

Iznos limita po kreditnoj kartici

RSD 100.000,00

Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit

RSD

Rok otplate

6 meseci

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

21,6% fiksna

Članarine za period otplate

RSD 0,00

Mesečni anuitet

RSD 17.416,67

Sredstvo obezbeđenja

Menica korisnika kartice

Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menice

RSD 50,00

Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom

RSD 104.500,00

Efektivna kamatna stopa

17.65%

Obračun je izvršen na dan 01.12.2016.god.    

 

Mastercard Installment kartica

Model otplate 9 sa grejs periodom 30 dana

Iznos limita po kreditnoj kartici

RSD 100.000,00

Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit

RSD

Rok otplate

9 meseci

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

21,6% fiksna

Članarine za period otplate

RSD 0,00

Mesečni anuitet

RSD 11.911,11

Sredstvo obezbeđenja

Menica korisnika kartice

Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menice

RSD 50,00

Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom

RSD 107.200,00

Efektivna kamatna stopa

19.26%

Obračun je izvršen na dan 01.12.2016.god.    

 

Mastercard Installment kartica

Model otplate 12 sa grejs periodom 30 dana

Iznos limita po kreditnoj kartici

RSD 100.000,00

Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit

RSD

Rok otplate

12 meseci

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

21,6% fiksna

Članarine za period otplate

RSD 0,00

Mesečni anuitet

RSD 9.158,33

Sredstvo obezbeđenja

Menica korisnika kartice

Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menice

RSD 50,00

Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom

RSD 109.900,00

Efektivna kamatna stopa

20.03%

Obračun je izvršen na dan 01.12.2016.god.    

 

Mastercard Installment kartica

Model otplate 24 sa grejs periodom

Iznos limita po kreditnoj kartici

RSD 100.000,00

Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit

RSD

Rok otplate

24 meseca

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

21,6% fiksna

Članarine za period otplate

8 tromesečja po 500,00 rsd = 4.000,00 RSD

Mesečni anuitet

RSD 4.166,67

Sredstvo obezbeđenja

Menica korisnika kartice

Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menice

RSD 50,00

Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom

RSD 120.996,00

Efektivna kamatna stopa

20.80%

Obračun je izvršen na dan 06.08.2019.god.

 

 Reprezentativni primer za klijenta čija kartica nije uključena u set

Mastercard Installment kartica

Iznos limita po kreditnoj kartici

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kreditnu karticu

Valuta u kojoj se ugovara limit po kreditnoj kartici

RSD

Model otplate

6, 9, 12, 24 meseci

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

21,6% fiksna

Metod obračuna

Proporcionalni

Naknada banke

Članarina na mesečnom nivou

Sredstvo obezbeđenja

Blanko menica korisnika kreditne kartice

Otplata duga po kreditnoj kartici

Vrši se mesečno u dinarima

 

Mastercard installment kartica

Model otplate 6 sa grejs periodom 30 dana

Iznos limita po kreditnoj kartici

RSD 100.000,00

Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit

RSD

Rok otplate

6 meseci

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

21,6% fiksna

Članarine za period otplate

7 mesečne po 200,00rsd = 1.400,00 RSD

Mesečni anuitet

RSD 17.416,67

Sredstvo obezbeđenja

Menica korisnika kartice

Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menice

RSD 50,00

Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom

RSD 106.196,00

Efektivna kamatna stopa

23,25%

Obračun je izvršen na dan 01.11.2021.god.

 

Mastercard installment kartica

Model otplate 9 sa grejs periodom 30 dana

Iznos limita po kreditnoj kartici

RSD 100.000,00

Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit

RSD

Rok otplate

9 meseci

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

21,6% fiksna

Članarine za period otplate

10 mesečne po 200,00rsd = 2.000,00 rsd

Mesečni anuitet

RSD 11.911,11

Sredstvo obezbeđenja

Menica korisnika kartice

Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menice

RSD 50,00

Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom

RSD 109.496,00

Efektivna kamatna stopa

24,83%

Obračun je izvršen na dan 01.11.2021.god.

 

Mastercard Installment kartica

Model otplate 12 sa grejs periodom 30 dana

Iznos limita po kreditnoj kartici

RSD 100.000,00

Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit

RSD

Rok otplate

12 meseci

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

21,6% fiksna

Članarine za period otplate

13 mesečne po 200,00rsd = 2.600,00 rsd

Mesečni anuitet

RSD 9.158,33

Sredstvo obezbeđenja

Menica korisnika kartice

Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menice

RSD 50,00

Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom

RSD 112.796,00

Efektivna kamatna stopa

25,51%

Obračun je izvršen na dan 01.11.2021.god.

 

Mastercard Installment kartica

Model otplate 24 sa grejs periodom 30 dana

Iznos limita po kreditnoj kartici

RSD 100.000,00

Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit

RSD

Rok otplate

24 meseca

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou

21,6% fiksna

Članarine za period otplate

25 mesečne po 200,00 RSD  = 5.000,00 RSD

Mesečni anuitet

RSD 5.029,17

Sredstvo obezbeđenja

Menica korisnika kartice

Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menice

RSD 50,00

Ukupan iznos kreditnog limita sa  kamatom

RSD 125.996,00

Efektivna kamatna stopa

25.99%

Obračun je izvršen na dan 01.11.2021.god

Mobilni telefon je sada vaš novčanik

Uz NLB Pay aplikaciju sa Google play store prodavnice, besplatno
digitalizujte svoje kartice i plaćajte svojim mobilnim telefonom, brzo, lako i sigurno.

Preuzmite NLB Pay aplikaciju

Google Play
Saznajte više NLB Pay

Da li ste digitalizovani? Da li koristite mobilnu aplikaciju NLB Komercijalne banke NLB Pay?

Aktivirajte NLB Pay aplikaciju

Google Play
Pogodnosti

Mastercard pogodnosti

Upoznajte aktuelne pogodnosti za korisnike
Mastercard kartice.

Saznajte više