Mastercard Installment

Korisna kao čekovi. Jednostavnija za plaćanje

Mastercard Installment
Check Beskontaktno plaćanje
Check Sigurno online plaćanje
Check Digitalna kartica uz NLB Pay

MasterCard Installment kreditna kartica koja Vam omogućava plaćanje na 6, 9, 12 ili 24 jednakih mesečnih rata. Kartica je namenjena svim klijentima NLB Komercijalne banke koji primaju zaradu preko tekućeg računa u Banci.

Model otplate određujete Vi prilikom podnošenja zahteva za izdavanje kartice. Svaka pojedinačna potrošnja (transakcija) se naplaćuje u skladu sa izabranim modelom i u jednakim ratama.

Karakteristike:

  • Plaćanje na rate
  • Grejs period do 30 dana
  • Plaćanje na internetu
  • Kartica koja vam omogućava da vaše kupovine platite na rate bez kamate na trgovačkim mestima u zemlji na kojima Banka ima zaključen ugovor o poslovnoj saradnji
  • Kupovina roba i usluga kao i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu na Mastercard označenim prodajnim mestima i bankomatima
  • Do RSD 4.000,00 bez unosa PIN-a
  • Plaćanje putem NLB Pay digitalnog novčanika

 

Security:

Nova NLB Komercijalna Mastercard Installment kartica je zaštićena MasterCard ID Check sistemom sigurnog plaćanja na internetu.

Za Vašu sigurnu kupovinu nije potrebna dodatna registracija, Mastercard Installment kartica je automatski uključena u sistem sigurne kupovine. Kupujte sigurno na internet prodajnim mestima koja su obeležena MasterCard ID Check.

Beskontaktno plaćanje:

Upotrebom NFC tehnologije (Near Field Communication) omogućeno je jednostavno i brzo beskontaktno plaćanje prislanjanjem Vaše kartice uz beskontaktni POS uređaj. Vaša kartica ostaje u svakom trenutku uz Vas bez potrebe da je predajete prodavcu radi plaćanja.

Beskontaktno plaćanje se vrši bez unosa PIN-a za iznos transakcija do 4.000 dinara.

Savremena tehnologija onemogućava više plaćanja iste kupovine ukoliko greškom više puta prislonite karticu

Ukoliko POS uredjaj nije opremljen beskontaktnom tehnologijom kupovinu Vašom karticom obavljate na klasičan načun uz autorizaciju PIN-om.

 

Reprezentativni primer

Reprezentativni primer se odnosi na korisnika koji je izvršio jednu transakciju i limit potrošio u celosti.

Reprezentativni primer za klijenta čija je kartica uključena u set (Premijum set, Aktiv set)
Mastercard Installment kartica Model otplate 6 sa grejs periodom 30 dana
Iznos limita po kreditnoj kartici RSD 100.000,00
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit RSD
Rok otplate 6 meseci
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 21,6% fiksna
Članarine za period otplate RSD 0,00
Mesečni anuitet RSD 17.416,67
Sredstvo obezbeđenja Menica korisnika kartice
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 50,00
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom RSD 104.796,00
Efektivna kamatna stopa 17.52%
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god.    
   
Mastercard Installment kartica Model otplate 9 sa grejs periodom 30 dana
Iznos limita po kreditnoj kartici RSD 100.000,00
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit RSD
Rok otplate 9 meseci
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 21,6% fiksna
Članarine za period otplate RSD 0,00
Mesečni anuitet RSD 11.911,11
Sredstvo obezbeđenja Menica korisnika kartice
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 50,00
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom RSD 107.496,00
Efektivna kamatna stopa 19.13%
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god.    
   
Mastercard Installment kartica Model otplate 12 sa grejs periodom 30 dana
Iznos limita po kreditnoj kartici RSD 100.000,00
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit RSD
Rok otplate 12 meseci
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 21,6% fiksna
Članarine za period otplate RSD 0,00
Mesečni anuitet RSD 9.158,33
Sredstvo obezbeđenja Menica korisnika kartice
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 50,00
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom RSD 110.196,00
Efektivna kamatna stopa 19.94%
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god.    
   
Mastercard Installment kartica Model otplate 24 sa grejs periodom 30 dana
Iznos limita po kreditnoj kartici RSD 100.000,00
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit RSD
Rok otplate 24 meseca
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 21,6% fiksna
Članarine za period otplate RSD 0,00
Mesečni anuitet RSD 5.029,17
Sredstvo obezbeđenja Menica korisnika kartice
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 50,00
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom RSD 120.996,00
Efektivna kamatna stopa 20.79%
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god.    
   
Reprezentativni primer za klijenta čija kartica nije uključena u set
   
Mastercard installment kartica Model otplate 6 sa grejs periodom 30 dana
Iznos limita po kreditnoj kartici RSD 100.000,00
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit RSD
Rok otplate 6 meseci
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 21,6% fiksna
Članarine za period otplate 7 mesečne po 200,00 RSD = 1.400,00 RSD
Mesečni anuitet RSD 17.416,67
Sredstvo obezbeđenja Menica korisnika kartice
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 50,00
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom

RSD 106.196,00

Efektivna kamatna stopa 23.27%
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god.    
   
   
   
Mastercard installment kartica Model otplate 9 sa grejs periodom 30 dana
Iznos limita po kreditnoj kartici RSD 100.000,00
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit RSD
Rok otplate 9 meseci
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 21,6% fiksna
Članarine za period otplate 10 mesečne po 200,00 RSD = 2.000,00 RSD
Mesečni anuitet RSD 11.911,11
Sredstvo obezbeđenja Menica korisnika kartice
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 50,00
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom

RSD 109.496,00

Efektivna kamatna stopa  24.86%
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god.    
   
   
   
Mastercard Installment kartica Model otplate 12 sa grejs periodom 30 dana
Iznos limita po kreditnoj kartici RSD 100.000,00
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit RSD
Rok otplate 12 meseci
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 21,6% fiksna
Članarine za period otplate 13 mesečne po 200,00 RSD = 2.600,00 RSD
Mesečni anuitet RSD 9.158,33
Sredstvo obezbeđenja Menica korisnika kartice
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 50,00
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom

RSD 112.796,00

Efektivna kamatna stopa  25.56%
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god.    
   
   
   
Mastercard Installment kartica Model otplate 24 sa grejs periodom 30 dana
Iznos limita po kreditnoj kartici RSD 100.000,00
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit RSD
Rok otplate 24 meseca
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 21,6% fiksna
Članarine za period otplate 25 mesečne po 200,00 RSD = 5.000,00 RSD
Mesečni anuitet RSD 5.029,17
Sredstvo obezbeđenja Menica korisnika kartice
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 50,00
Ukupan iznos kreditnog limita sa  kamatom

RSD 125.996,00

Efektivna kamatna stopa 26.07%
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god.    
   

Mastercard Installment kartica omogučava plaćanje na rate bez kamate na sledećim lokacijama:

Mobilni telefon je sada vaš novčanik

Uz NLB Pay aplikaciju sa Google play store prodavnice, besplatno
digitalizujte svoje kartice i plaćajte svojim mobilnim telefonom, brzo, lako i sigurno.

Preuzmite NLB Pay aplikaciju

Google Play
Saznajte više NLB Pay

Da li ste digitalizovani? Da li koristite mobilnu aplikaciju NLB Komercijalne banke NLB Pay?

Aktivirajte NLB Pay aplikaciju

Google Play
Pogodnosti

Mastercard pogodnosti

Upoznajte aktuelne pogodnosti za korisnike
Mastercard kartice.

Saznajte više

Upoznajte se sa našom ponudom