Visa Revolving Gold

Visa Revolving Gold
Check Visa Secure Program
Check Beskontaktno plaćanje
Check Plaćanje na rate bez kamate*

Kreditna kartica opremljena najsavremenijom beskontaktnom tehnologijom koja Vam omogućava brzo i jednostavno plaćanje roba i usluga.

Karakteristike:

  • Model otplate 5%, 10% ili 20%
  • Kupovina roba i usluga kao i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu na VISA označenim prodajnim mestima i bankomatima
  • Mogućnost plaćanja na internetu
  • SMS o izvršenim transakcijama za dodatnu sigurnost
  • Plaćanje putem NLB Pay digitalnog novčanika
  • Putno zdravstveno osiguranje
  • Specijalne VISA pogodnosti za karticu iz premijum segmenta
  • Beskontaktno plaćanje do 5.000 RSD

* beskamatno plaćanje na 3 do 12 jednakih mesečnih rata u trgovinama sa kojima Banka ima ugovorenu saradnju o prodaji na rate bez kamate

Ukoliko se originalna valuta transakcije izvršene Visa karticom u inostranstvu razlikuje od referentne valute (EUR) konverzija u valutu EUR se vrši prema kursu koji primenjuje kompanija Visa. Nakon izvršene konverzije, konvertovani iznos transakcije će biti uvećan za 2% .

 

Reprezentativni primer

Reprezentativni primer se odnosi na korisnika koji je izvršio jednu transakciju i limit potrošio u celosti.

Reprezentativni primer za klijenta čija je kartica uključena u set (Premijum set)
Visa Revolving Gold Model otplate 5%
Iznos limita po kreditnoj kartici RSD 100.000,00
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit RSD
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 25,34% fiksna
Članarine za period otplate RSD 0,00
Mesečna rata 5.00% od ostatka duga (minimalna rata je:1,000 RSD) plus obracunata kamata za period (period dospeca: mesecno), broj rata:52
Sredstvo obezbeđenja Menica korisnika kartice
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 50,00
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom RSD 133.709,50
Efektivna kamatna stopa 25.66%
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god.    
   
Visa Revolving Gold Model otplate 10%
Iznos limita po kreditnoj kartici RSD 100.000,00
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit RSD
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 25,34% fiksna
Članarine za period otplate RSD 0,00
Mesečna rata 10.00% od ostatka duga (minimalna rata je:1,000 RSD) plus obracunata kamata za period ( period dospeca: mesecno), broj rata:32
Sredstvo obezbeđenja Menica korisnika kartice
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 50,00
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom RSD 117.467,81
Efektivna kamatna stopa 25.91%
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god.    
   
Visa Revolving Gold Model otplate 20%
Iznos limita po kreditnoj kartici RSD 100.000,00
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit RSD
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 25,34% fiksna
Članarine za period otplate RSD 0,00
Mesečna rata 20.00% od ostatka duga (minimalna rata je:1,000 RSD) plus obracunata kamata za period (period dospeca: mesecno), broj rata:19
Sredstvo obezbeđenja Menica korisnika kartice
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 50,00
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom RSD 108.626,34
Efektivna kamatna stopa 26.43%
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god.    
   
   
Reprezentativni primer za klijenta čija kartica nije uključena u set
Visa Revolving Gold Model otplate 5%
Iznos limita po kreditnoj kartici RSD 100.000,00
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit RSD
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 25,34% fiksna
Članarine za period otplate 52 mesečne po 900,00RSD = 46.800,00 RSD
Mesečna rata 5.00% od ostatka duga (minimalna rata je:1,000 RSD) plus obracunata kamata za period plus naknade za obračunski period 900,00 rsd (period dospeca: mesecno), broj rata:52
Sredstvo obezbeđenja Menica korisnika kartice
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 50,00
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom

RSD 179,709.59

Efektivna kamatna stopa 58.13%
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god.    
   
   
Visa Revolving Gold Model otplate 10%
Iznos limita po kreditnoj kartici RSD 100.000,00
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit RSD
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 25,34% fiksna
Članarine za period otplate

32 mesečne po 900,00RSD = 28.800,00 RSD

Mesečna rata 10.00% od ostatka duga(minimalna rata je:1,000 RSD) plus obracunata kamata za period plus naknade za obračunski period 900,00 rsd ( period dospeca: mesecno),broj rata:32
Sredstvo obezbeđenja Menica korisnika kartice
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 50,00
Ukupan iznos kreditnog limita sa  kamatom

RSD 145,469.16

Efektivna kamatna stopa 69.62%
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god.    
   
   
Visa Revolving Gold Model otplate 20%
Iznos limita po kreditnoj kartici RSD 100.000,00
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit RSD
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 25,34% fiksna
Članarine za period otplate

19 mesečne po 900,00RSD = 17.100,00 RSD

Mesečna rata 20.00% od ostatka duga(minimalna rata je:1,000 RSD) plus obracunata kamata za period plus naknade za obračunski period 900,00 rsd (period dospeca: mesecno), broj rata:19
Sredstvo obezbeđenja Menica korisnika kartice
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 50,00
Ukupan iznos kreditnog limita sa  kamatom

RSD 124,940.90

Efektivna kamatna stopa 89.46%
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god.    
   

Visa Revolving Gold kartica omogučava plaćanje na rate bez kamate na sledećim lokacijama:

Mobilni telefon je sada vaš novčanik

Uz NLB Pay aplikaciju sa Google play store prodavnice, besplatno
digitalizujte svoje kartice i plaćajte svojim mobilnim telefonom, brzo, lako i sigurno.

Preuzmite NLB Pay aplikaciju

Google Play
Saznajte više NLB Pay

Da li ste digitalizovani? Da li koristite mobilnu aplikaciju NLB Komercijalne banke NLB Pay?

Aktivirajte NLB Pay aplikaciju

Google Play
Pogodnosti

Visa pogodnosti

Upoznajte aktuelne pogodnosti za korisnike Visa kartica

Saznajte više