Visa Revolving Gold

Visa Revolving Gold
Check Visa Secure Program
Check Beskontaktno plaćanje do 5.000 RSD
Check Plaćanje na rate bez kamate*

Kreditna kartica opremljena najsavremenijom beskontaktnom tehnologijom koja Vam omogućava brzo i jednostavno plaćanje roba i usluga.

Prednosti:

  • Model otplate 5%, 10% ili 20%
  • Kupovina roba i usluga kao i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu na VISA označenim prodajnim mestima i bankomatima
  • Mogućnost plaćanja na internetu
  • SMS o izvršenim transakcijama za dodatnu sigurnost
  • Plaćanje putem NLB Pay digitalnog novčanika
  • Putno zdravstveno osiguranje
  • Specijalne VISA pogodnosti za karticu iz premijum segmenta

* beskamatno plaćanje na 3 do 12 jednakih mesečnih rata u trgovinama sa kojima Banka ima ugovorenu saradnju o prodaji na rate bez kamate

Obračunska valuta u odnosu na druge strane valute je EUR. Ukoliko se originalna valuta transakcije izvršena Karticom razlikuje od obračunske valute Banke (EUR), prilikom konverzije originalni iznos transakcije biće uvećan za 2%. Kurs zamene druge ino valute u valutu EUR ne definiše Banka.

Mobilni telefon je sada vaš novčanik

Uz NLB Pay aplikaciju sa Google play store prodavnice, besplatno
digitalizujte svoje kartice i plaćajte svojim mobilnim telefonom, brzo, lako i sigurno.

Preuzmite NLB Pay aplikaciju

Google Play
Saznajte više NLB Pay

Da li ste digitalizovani? Da li koristite mobilnu aplikaciju NLB Komercijalne banke NLB Pay?

Aktivirajte NLB Pay aplikaciju

Google Play
Pogodnosti

Visa pogodnosti

Upoznajte aktuelne pogodnosti za korisnike Visa kartica

Saznajte više

Reprezentativni primer

Reprezentativni primer za klijenta čija je kartica uključena u set
Visa Revolving Gold Model otplate 5%
Iznos limita po kreditnoj kartici RSD 100.000,00
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit RSD
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 25,34% fiksna
Članarine za period otplate RSD 0,00
Mesečna rata 5% od ostatka duga plus obračunata kamata i naknade za obračunski period
Sredstvo obezbeđenja Menica korisnika kartice
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 50,00
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom RSD 133.709,50
Efektivna kamatna stopa 25.66%
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god.    
   
Visa Revolving Gold Model otplate 10%
Iznos limita po kreditnoj kartici RSD 100.000,00
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit RSD
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 25,34% fiksna
Članarine za period otplate RSD 0,00
Mesečna rata 10% od ostatka duga plus obračunata kamata i naknade za obračunski period
Sredstvo obezbeđenja Menica korisnika kartice
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 50,00
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom RSD 117.467,81
Efektivna kamatna stopa 25.91%
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god.    
   
Visa Revolving Gold Model otplate 20%
Iznos limita po kreditnoj kartici RSD 100.000,00
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit RSD
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 25,34% fiksna
Članarine za period otplate RSD 0,00
Mesečna rata 20% od ostatka duga plus obračunata kamata i naknade za obračunski period
Sredstvo obezbeđenja Menica korisnika kartice
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 50,00
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom RSD 108.626,34
Efektivna kamatna stopa 26.43%
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god.    
   
   
Reprezentativni primer za klijenta čija kartica nije uključena u set
Visa Revolving Gold Model otplate 5%
Iznos limita po kreditnoj kartici RSD 100.000,00
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit RSD
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 25,34% fiksna
Članarine za period otplate 52 mesečne po 630,00RSD = 32.760,00 RSD
Mesečna rata 5% od ostatka duga plus obračunata kamata i naknade za obračunski period
Sredstvo obezbeđenja Menica korisnika kartice
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 50,00
Ukupan iznos kreditnog limita sa kamatom RSD 140.989,50
Efektivna kamatna stopa 47.72%
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god.    
   
   
Visa Revolving Gold Model otplate 10%
Iznos limita po kreditnoj kartici RSD 100.000,00
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit RSD
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 25,34% fiksna
Članarine za period otplate 32 mesečne po 630,00RSD = 20.160,00 RSD
Mesečna rata 10% od ostatka duga plus obračunata kamata i naknade za obračunski period
Sredstvo obezbeđenja Menica korisnika kartice
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 50,00
Ukupan iznos kreditnog limita sa  kamatom RSD 137.627,81
Efektivna kamatna stopa 54.55%
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god.    
   
   
Visa Revolving Gold Model otplate 20%
Iznos limita po kreditnoj kartici RSD 100.000,00
Valuta u kojoj se odobrava kreditni limit RSD
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 25,34% fiksna
Članarine za period otplate 19 mesečne po 630,00RSD = 11.970,00 RSD
Mesečna rata 20% od ostatka duga plus obračunata kamata i naknade za obračunski period
Sredstvo obezbeđenja Menica korisnika kartice
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Troškovi izdavanja menice RSD 50,00
Ukupan iznos kreditnog limita sa  kamatom RSD 120.596,34
Efektivna kamatna stopa 64.63%
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god.