Dina Card Co-brending DIS

Plaćajte na odloženo

Dina Card Co-brending DIS
Check Nacionalna platna kartica
Check Co-brand kartica na odloženo u DIS prodajnim objektima

U saradnji sa kompanijom DIS, NLB Komercijalna banka izdaje DinaCard Co-branding karticu koja svojim korisnicima pruža mogućnost odloženog plaćanja na 90 dana od datuma nastanka transakcije, kada se plaćanje vrši u prodajnim objektima kompanije DIS i njenih franšizanata, a na POS terminalima NLB Komercijalne banke.

Kartica funkcioniše po principu odobrenog mesečnog limita, koji se utvrđuje na osnovu zarade usmerene preko računa Banke i ocene ukupnog boniteta klijenta.

Podnesite zahtev

Karakteristike:

  • Co-branding kartica sa DIS-om
  • Odobren limit u skladu sa zaradom
  • U DIS-u i franšizama plaćanje do 90 dana
  • Kamata od 61. do 90.dana iznosi 1,2% mesečno
  • Na ostalim mestima služi kao debitna kartica
  • Na bankomatima i šalterima NLB Komercijalne banke podizanje gotovine DinaCard Co-branding karticom ne podleže plaćanju naknade (besplatno je)
  • Svako zainteresnovano lice u ekspozituri Banke može besplatno preuzeti Ponudu i nacrt Okvirnog ugovora.

Pored osnovne, korisnik može zahtevati izdavanje do dve dodatne kartice (koje su vezane za limit osnovne kartice).

Sa aspekta korisnika prvih 60 dana odlaganja je besplatno, dok Banka zaračunava kamatu od 1,20% na mesečnom nivou za period od 61. do 90. dana.

Kako biste promenili PIN Dina kartice putem Web/mBank/bankomata, neophodno je da pre izmene izvršite bar jednu transakciju na POS terminalu ili bankomatu. Ovako ćete izbeći onemogućavanje korišćenja kartice.

Za Internet plaćanja DinaCard karticama, identitet klijenta se ne potvrđuje jednokratnom lozinkom dobijenom putem SMS-a već unosom CVV2 broja naznačenog na poleđini kartice.

Reprezentativan primer za transakciju u DIS prodajnom objektu

DIS Co-branding kartica se u svim ostalim slučajevima ponaša kao debitna kartica sa promptnim zaduženjem tekućeg računa.

 

Podnesite zahtev

 

Reprezentativni primer

Reprezentativni primer za klijenta čija kartica nije uključena u Set
   
DinaCard Co-branding Odloženo plaćanje 90 dana
Iznos limita po kreditnoj kartici RSD 20.000,00
Valuta u kojoj se ugovara limit RSD
Model otplate Svaka transakcija odloženo na 90. dana
Iznos transakcije RSD 20.000,00
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou 14.40%
Članarina 3 mesečne po 70,00 RSD = 210,00 RSD
Iznos i broj rata 1 rata sa dospećem 90. dana, uvećana za iznos kamate obračunate od 61. do 90. dana.
Troškovi povlačenja izveštaja kreditnog biroa RSD 246,00
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati sa kamatom RSD 20,766.00
Efektivna kamatna stopa 16.83%
Obračun je izvršen na dan 16.06.2023.god.

Da li ste digitalizovani? Da li koristite mobilnu aplikaciju NLB Komercijalne banke NLB mKlik?

Aktivirajte NLB mKlik aplikaciju

Google Play App Store AppGallery

Upoznajte se sa našom ponudom