Saveti za čuvanje kartica

Saveti za čuvanje kartica

Osnovna pravila za čuvanje debitnih i kreditnih kartica su:

 • Svoju karticu čuvajte na sigurnom mestu van domašaja drugog lica
 • Karticu čuvajte odvojeno od PIN-a
 • Koristite besplatnu uslugu SMS notifikacije - obaveštenja o autorizaciji platne kartice koja ima za cilj blagovremeno uočavanje sporne potrošnje
 • Ukoliko primite SMS sa nepoznatom sadržinom (mestom i iznosom korišćenja) bez odlaganja slučaj prijavite na broj telefona koji je ispisan na poleđini kartice
  +381 11 3082 300
 • Nemojte nikome davati svoju karticu na korišćenje, čak ni članovima svoje porodice
 • U slučaju da želite da dozvolite rapolaganje novcem sa istog računa, možete aplicirati za dodatnu karticu u bilo kojoj ekspozituri Banke
 • U slučaju gubitka/krađe kartice pozovite Autorizacioni centar Banke na broj +381 11 3082 300
 • Koristite usluge digitalnog bankarstva i redovno proveravajte stanja po računima.

U cilju prevencije od zloupotreba platnih kartica, u nastavku dajemo par saveta sa kojima se mogućnost zloupotrebe platnih kartica svodi na minimum.

 

PIN

 • PIN je isključivo Vaš indentifikacioni broj
 • Kada dobijete PIN od Banke, zapamtite ga, a koverat sa PIN-om uništite
 • Dodeljeni PIN moguće je promeniti na bankomatima Komercijalne banke
 • Ne koristiti lične podatke ili jednostavne kombinacije za izbor PIN-a
 • PIN nikada ne zapisujte (pogotovo ne na papire i dokumenta koja nosite sa sobom)
 • Ukoliko sumnjate da neko zna Vaš PIN, obratite se Banci kako bi Vam obezbedila novi ili sami izvršite promenu PIN-a na bankomatima Banke

Korišćenje na bankomatima

Prilikom korišćenja bankomata neophodno je da obratite pažnju na okolinu i ljude oko sebe:

 • Kada koristite bankomat, zaštitite Vašim telom ekran dok birate opcije sa ekrana, a prilikom unošenja brojeva (PIN) rukom zaštitite tastaturu na bankomatu
 • Ukoliko se neko pored Vas sumnjivo ili nedolično ponaša, gura Vas ili posmatra transakciju preko Vašeg ramena ili slično – odustanite od transakcije
 • Ukoliko uočite bilo šta sumnjivo na bankomatu (npr. dodatno instaliranu opremu, oštećenja) – odustanite od transakcije i odmah o tome obavestite najbližu poslovnicu Banke  ili pozovite sledeći broj telefona: +381 11 3082 300 ili +381 11 2018 521
 • Ne prihvatajte pomoć ni od koga. Ukoliko niste sigurni kako se koristi bankomat, obratite se Banci i mi ćemo Vam obezbediti sve neophodne informacije i uputstva
 • Po završetku transakcije, pre nego što se udaljite od bankomata proverite da li ste uzeli svoju karticu i novac i iste odložite u novčanik ili torbu
 • U slučaju da Vam je kartica zadržana u bankomatu odmah prijavite Banci

Korišćenje na prodajnim mestima

 • Karticu uvek držite na vidiku prilikom obavljanja transakcije
 • Ukoliko je POS terminal udaljen, insistirajte kod prodavca da transakciju obavi isključivo u Vašem prisustvu
 • Obratite pažnju na način postupanja trgovca sa Vašom karticom i ne dozvolite da karticu provlači kroz dodatne uređaje bez obzira na potencijalno objašnjenje zaposlenog na prodajnom mestu.

U slučaju bilo kakve sumnje u način postupanja Vašom platnom karticom, pozovite Kontakt centar banke kako biste se posavetovali o eventualnoj blokadi i zameni kartice.

Korišćenje na internetu – Card not Present (CNP) transakcije

 • Kartice izdanja Komercijalne banke uključene su u program sigurne kupovine na internetu - MasterCard SecureCode i Verified by VISA
 • Vršite potpuno sigurno plaćanje na sajtovima koji imaju oznaku:
  master-visa-cuvanje
 • Koristite karticu isključivo za kupovinu na web sajtovima renomiranih kompanija
 • Kod ovog vida plaćanja treba dobro proveriti pouzdanost prihvatioca i pročitati uslove plaćanja koje pruža (politiku povraćaja robe, naplata članarine i sl.), kao i da li poseduje određeni vid zaštite podataka
 • Neposredno pre plaćanja potrebno je da pročitate sva obaveštenja za transakciju koju vršite i upoznate se sa uslovima koje u tom momentu prihvatate. Nekada se u tekstu pisanom sitnim slovima može naći uslov kupovine koji je apsolutno nepovoljan po Vas
 • Izbegavajte kupovinu putem računara sa javnim pristupom (Internet caffe)
 • Nikada ne unosite PIN platne kartice na internetu
 • Nikada ne odgovarajte na mailove i ne pristupajte linkovima u kojima se traže podaci sa vaše platne kartice čak ni u slučajevim kada oni izgledaju kao da su poslati od strane banke ili kartičarske organizacije (Visa Inc., MasterCard)
 • Banka nikada neće tražiti da joj dostavite podatke sa svoje platne kartice
 • Banka nikada neće tražiti da joj dostavite svoj PIN broj
 • Ukoliko prihvatno mesto nema dodatne zaštite, ne zahteva unos CVC/CVV2 broja ili postoji bilo kakva nedoumica u pogledu uslova plaćanja, nemojte vršiti plaćanje
 • Za Card not Present transakcije koristite Visa Internet ili drugu debitnu karticu koja podržava ovaj vid plaćanja
 • Češće proveravajte stanje Vaših računa i raspoloživo stanje po kartici